¡

 

 

 

 

Vores kalender

Sidst redigeret d. 12/8 - 2023

foto: Poul Eck Sørensen - Fra vores udstilling på hovedbiblioteket d. 3/3 - 2019 om 1. verdenskrig.
D. 11/11 kl. 11 - 2018 var udstillingen på Ribe bibliotek.

Kalender for 2023

Sidste medlemsudsendelse:

Klik her

Sidens top

Kommende arr. 2023

 

Næste online fællesmøde i fredssamarbejdet

er planlagt til mandag den 21. august 16.00 – 18.00 

Det er Tove Jensen og Hasse, der indkalder til det 2 uger før.

Så hvis I har forslag til dagsorden o.a. skal vi have det i hænde senest fredag den 4. august.

 

Mød os til foreningernes dag på Torvet i Esbjerg

Lørdag d. 2. september kl. 10 - 14 på Torvet i Esbjerg,

her vil vi stå med vores bod med materialer, te og kaffe.

 

9/11 - på årsdagen for krystalnatten

Laver Esbjerg samarbejdet et arr.

Esbjerg Fredsbevægelse har taget initiativ til Esbjerg samarbejdet som omfatter ud over Esbjerg fredsbevægelse:
Enhedslisten Esbjerg, Fagbevægelses Hovedorganisation Sydvestjylland, Radikale Venstre Esbjerg/Fanø og Socialistisk Folkeparti Esbjerg.

 

 

Fredelig årshjul 2021 - 2024

Klik her

Sidens top

 

Medlemsudsendelser 2023:

d. 4/1 - 2023

d. 12/3 - 2023

Afholdt 2023:

 

Nytårs hygge hos Oluf fredag d. 6/1 kl. 17

Sidens top

 

IPB: Reaching a Just and Lasting Peace in Ukraine:
A Conversation with Jeffrey Sachs

On Thursday, 8 December at 11.00 am Central European Time (CET). We ask you to please
register via Zoom for the new date and time here.

 

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE

LØRDAG 4. FEBRUAR 2023 13.00 – 16.00
UBUNTUHUSET, KØBMAGERGADE 43, KØBENHAVN

PROGRAM

13.00: Velkomst
13.15: Den aktuelle fredspolitiske politiske situation
Efter en kort indledning åbner vi for en dialog om den førte politik på forsvarsområdet og alternativer til denne.
14.30: Ordinært årsmøde med dagsorden efter vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning / formand Hasse Schneidermann
3. Godkendelse af regnskab / kasserer Carsten Andersen
4. Indkomne forslag
6. Arbejdsplan for det kommende år / bestyrelsen
7. Godkendelse af budget til arbejdsplanen / bestyrelsen
8. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
16:00 Afslutning

Husk at forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet, altså 21.januar.

Send forslag på mail til Hasse

Sidens top

 

Fælles opstartsmøde torsdag den 9. januar 17.00 – 19.00.

Fælles markering af årsdagen for krigen i Ukraine den 24. februar?

Sidens top

 

 

Årsdagen for den russiske invasion i Ukraine.

D. 24/2 Våbenhvile, Fredsforhandling, Nu!

Sted Borgergade 2-4, 6700 Esbjerg

D. 24/2 - 2023, kl. 19 -21

Oplæg og debat.

Oplæg ved Dr. Tarja Cronberg

Se hendes hjemmeside.

Billede af Tarja Cronberg:

 

Tarja vil gerne tale om fredsforhandlinger nu ud fra hvem, der har interesse i fred nu og hvorfor og hvad der kan lade sig gøre. Hun kan også svare på spørgsmål om det svenske og finske NATO medlemskab, som hun følger meget tæt- eller Ruslands atomtrusler.

Tarja er fra SIPRI i Stockholm, også formand for de finske fredsbevægelser og medlem af den danske NTO (Nej Til Oprustning).

Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, er et uafhængigt internationalt institut dedikeret til forskning i konflikt, oprustning, våbenkontrol og nedrustning. Etableret i 1966, SIPRI leverer data, analyser og anbefalinger baseret på åbne kilder.

Oplæg ved Lisbet Skou Fra Esbjerg Fredsbevægelse.

Efter oplæggene debat.

Pdf-fil om hvad man gør i England og Tyskland

Se video med med Tarja fra vort møde

Se video med Lisbet Skou om Galtungs metode for fred.

Sidens top

 

Stop Krigen i Ukraine
Kræv
- våbenhvile nu!
- forhandlinger i gang!

Offentlig online -møde d. 26/2

Velkommen til online møde søndag 26. februar kl. 16.00-18.00
Du kan deltage i mødet ved at klikke ind her.

PROGRAM
Kl. 16.00 Velkomst og indledning
- ved Palle Bendsen, Forbyd Atomvåben
1. oplæg:
Krigen nu: Eskalation og risiko for atomkrig
- ved Tarja Cronberg, forperson i Det finske Fredsforbund; Distinguished Associate Fellow ved Stockholms Internationale Fredsforskningsinstitut, SIPRI; tidl. medlem af Europa-Parlamentet; tidl. arbejdsminister i Finland; tidl. direktør for Copenhagen Peace Research Institute, COPRI; m.v.
2. oplæg:
Krigens langtidsvirkning - med klima som eksempel
- ved Nanna Clifforth, NOAH Friends of the Earth Denmark. Nanna har især arbejdet med handel og investeringer (TTIP, Mercosur og CETA), due diligence, madsuverænitet, GMO, agribusiness, CAP (EU’s fælles landbrugspolitik), skifergas, soja.
Herefter spørgsmål/kommentarer til oplæggene og åben debat:
Har freden en chance? Hvad kan vi gøre?
Kl. 17.50 Afslutning.

Sidens top

 

 

 

Amerikanske baser.

Hovedbiblioteket d. 28/2 - 2023 kl. 19, lokale 2

Oplæg ved Bitte Vatvedt fra Norges fredsbevægelse.
Hun vil fortælle om den norske regerings baseaftale med USA

Se oplæget her.

Oplæg ved Carsten Andersen fra Aarhus mod Krig og Terror som vil fortælle om den danske baseaftale og hvad vi ved indtil nu.

Se oplæget her.

Derefter debat.

De to oplægsholdere besøger også Frederikshavn, Aarhus, Odense og KBH.

Billede af Bitte fra Norge:

Link fra Bitte:

Borgmestre vil have fingre i amerikansk militærbase: - Bare kom med den, vi har plads nok

Baseavtalen med USA trygger ikke norsk sikkerhet

Lov om gjennomføring av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021 (forsvarssamarbeidsloven) mv.

TILLEGGSAVTALE MELLOM KONGERIKET NORGES REGJERING OG AMERIKAS FORENTE STATERS REGJERING OM FORSVARSSAMARBEID

Dansk sikkerhed og forsvar frem mod 2035

Ministerier nægter at lade offentligheden få indsigt i base-forhandlinger med USA

Danmark og USA forhandler om aftale, der kan betyde amerikanske tropper på dansk jord

Eksperter: Amerikanske tropper på dansk jord giver god mening

Sidens top

 

Amerikanske baser?

Mød Bitte Vatvedt og de danske fredsaktivister her:

Esbjerg: D. 28. feb. kl 19.00, Hovedbiblioteket, Nørregade 19. Arr.: Esbjerg Fredsbevægelse.

Aarhus: D. 1. marts kl 19.30, Dok 1 Lille Sal, Hack Kampmannsplads 2. Arr.: Aarhus mod Krig og terror.

Odense: D. 2. marts kl 12-14, Absalonsgade 26, Odense C. Arr.: Fredsinitiativet Fyn.

København: D. 2. marts kl 19-21 i Ubuntu-huset, Købmagergade 43. Arr.: FredsinitiativetDK

Sidens top

 

 

FNs internationale dag mod racisme
d. 21/3 - 2023

I den anledning oplæg og debat ved
Brian Havdal Lyst
formand for Fagbevægelsens
Hovedorganisation - Sydvestjylland.

Sted: Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg. Tid: kl. 19

Der vil være kulinariske smagsprøver lavet af indvandrergrupper.

Det er gratis at deltage.

Arr. Enhedslisten Esbjerg, Esbjerg Fredsbevægelse, Fagbevægelsens Hovedorganisation Sydvestjylland, Radikale Venstre Esbjerg, Socialistisk Folkeparti Esbjerg.

Sidens top

 

 

1. maj uddelig af foldere.

 

Se løbeseddel

 

Global Day of Action on Military Spending

Uddeling af løbesedler i forbindelse med

Global Day of Action on Military Spending

hvor vi uddeler løbesedler med SIPRS's nyeste tal for oprustningen på verdensplan.

På den måde fortælle vi om hvor store beløb verden bruge på oprustning i stedet for at bruge pengene på FNs verdensmål.

Se løbeseddel.

 

Medlemsudsendelse 23/5-2023

Klik her

 

PEACE BY PEACEFUL MEANS

International Summit for Peace in Ukraine
Vienna/Austria, June 10th/11th 2023

Location: ÖGB-Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1,
Vienna 1020 (mødestedet blev ændret).

Inviting Organizations: International Peace Bureau, CODEPINK, Assembly of the World Social Forum, Transform Europe, IPPNW (D,AT,CH) (tbc), Europe4Peace, WILPF International (tbc),

International Fellowship of Reconciliation
Local Organizers and Supporters: AbFaNG (Action Alliance for Peace, active Neutrality and Non-violence), Institute for Intercultural Research and Cooperation (IIRC), Austrian Center for Peace (ACP) in Stadtschlaining, Herbert C. Kelman Institute for Interactive Conflict Transformation, ÖGB – Österreichischer Gewerkschaftsbund, WILPF Austria (tbc), Internationaler Versöhnungsbund - österreichischer Zweig

Læs mere her

Udtalelse fra Verdensfredskonferencen i Wien:

Fred med fredelige midler. Våbenhvile og forhandlinger nu!

Vi, arrangørerne af det internationale topmøde for fred i Ukraine, opfordrer ledere i alle lande til at handle til støtte for en øjeblikkelig våbenhvile og forhandlinger for at afslutte krigen i Ukraine.

Vi er en bred og politisk mangfoldig koalition, der repræsenterer fredsbevægelser og civilsamfundet, herunder troende i mange lande. Vi er fast forenede i vores tro på, at krig er en forbrydelse mod menneskeheden, og der er ingen militær løsning på den nuværende krise.

Vi er dybt bekymrede og kede af krigen. Hundredtusinder er blevet dræbt og såret, og millioner er blevet fordrevet og traumatiseret. Byer og landsbyer i hele Ukraine og det naturlige miljø er blevet ødelagt.

Langt værre død og lidelse kan endnu opstå, hvis konflikten eskalerer til brug af atomvåben, en risiko, der er højere i dag end på noget tidspunkt siden den cubanske missilkrise.

Vi fordømmer Ruslands ulovlige invasion af Ukraine. De institutioner, der blev oprettet for at sikre fred og sikkerhed i Europa, kom til kort, og diplomatiets fiasko førte til krig. Nu er der et presserende behov for diplomati for at afslutte krigen, før den ødelægger Ukraine og bringer menneskeheden i fare.

Vejen til fred skal være baseret på principperne om fælles sikkerhed, respekt for internationale menneskerettigheder og selvbestemmelse for alle samfund.

Vi støtter alle forhandlinger, der står for fredens logik i stedet for krigens ikke-logik.

Vi bekræfter vores støtte til det ukrainske civilsamfund, som forsvarer deres rettigheder. Vi forpligter os til at styrke dialogen med de i Rusland og Hviderusland, som sætter deres liv på spil for at modsætte sig krig og beskytte demokratiet.

Vi opfordrer civilsamfundet i alle lande til at slutte sig til os i en uge med global mobilisering (lørdag 30. september - søndag 8. oktober 2023) for en øjeblikkelig våbenhvile og fredsforhandlinger for at afslutte denne krig.
Wien, 11. juni 2023

Original engelsk tekst på pdf-fil

Sidens top

 

Fredsministeriet deltager i folkemødet d. 15- 17 juni.

Er du interesseret i at deltage sammen med fredsministeret

kan du kontakte Carsten på carsten@fred.dk

fredsministeriet er på Bornholm en hel uge, så du kan også nå at være turist på Bornholm.

Sidens top

 

Åben medlemsmøde

på Vindrosen Exnersgade 4,
Esbjerg d. 27/6 kl. 19:30 i lokale 3, 1. sal
Alle er velkommen.

 

Kære venner i fredssamarbejdet i Danmark 

D. 16/6 - 2023

I går fik jeg efter aftale sendt vores åbne brev til Regeringen; til Statsminister Mette Frederiksen, Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen.

Jeg har modtaget information om at ministerierne har modtaget det. 

Jeg sendte det samtidig til Forsvarsudvalgets sekretær, som i en efterfølgende telefonsamtale lovede at sende det til samtlige 29 medlemmer af udvalget, så de er orienteret.

I kan se, hvem det er her: Link

Jeg skrev sådan om underskriverne i følgemailen;

”Brevet er underskrevet af en række ældre og nye fredsorganisationer, som er samlet i fredssamarbejdet i Danmark. På vegne af de underskrivende organisationer, står jeg til rådighed for yderligere information.”

Fredelig hilsen

Hasse 

Åbent brev til Danmarks regering 14.juni 2023

Fredsforhandlinger i stedet for krigshandlinger!

Fredsbevægelsen opfordrer hermed regeringen til at arbejde for forhandling og våbenhvile i Ukraine.

Ingen af de krigsførende parter ser nogen grund til våbenhvile, men for almindelige mennesker er det rigeligt, at krigens død og ødelæggelse må stoppes.

For Ukraine er krigen en katastrofe.
Voldsomt mange mennesker er døde og lemlæstet, og millioner er flygtet.
Byer og lokalsamfund er ødelagte, og mange kæmper en daglig kamp for lægehjælp, rent drikkevand, elektricitet og varme.

Rusland og Vesten spilder enorme ressourcer på krigen og våbenleverancerne - ressourcer, som der ellers er hårdt brug for til løsning af andre globale samfundsproblemer.
Krigen er en tikkende bombe under fødevaresikkerheden i verden, da Rusland og Ukraine er storeksportører af basale fødevarer til verdens fattigste lande.

Og ikke mindst risikerer krigen at udvikle sig til en atomkrig, der vil ramme os alle.

Vi fordømmer invasionen og kræver fredsforhandlinger i stedet for krigshandlinger.

Våbenhvile er ikke overgivelse, men alene et stop for krigens myrderier og ødelæggelser. Uenighederne vil fortsat bestå, men må afgøres gennem forhandling.
For at undgå at krigen blusser op igen, må Vesten engagere sig lige så meget i en fredelig løsning, som regeringerne hidtil har engageret sig i krig.

Vi opfordrer her til at kvinder får en væsentlig rolle i fredsforhandlingerne, fordi det er et faktum, at hvor kvinder har deltaget, har resultatet været længerevarende.

Rusland har ansvaret for krigen i Ukraine, men Vesten har et medansvar for at få stoppet uhyrlighederne, så krigen ikke eskalerer yderligere.
R

esten af verden bakker ikke op om fortsat krig - Indien og Kina foreslår våbenhvile, og det samme gør andre store lande i Afrika og Sydamerika.
Derfor opfordrer vi den danske regering til i EU, FN og NATO at arbejde for forhandling og våbenhvile nu, så en fredsproces kan komme i gang.


Aldrig Mere Krig
Esbjerg Fredsbevægelse
Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark Fredsaktivisterne i Nordjylland
Fredsinitiativet DK
Fredsinitiativet Roskilde Fredsministerium
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed Netværket Fyn for Fred Rådet for International Konfliktløsning
Svendborg Fredsgruppe
Århus mod Krig og Terror

Link til pdf-fil med dansk tekst

Link til pdf-fil med engelsk tekst

Peacewave on July 8-9

International Peace Bureau and World BEYOND War are planning a second-annual 24-hour peacewave on July 8-9, 2023. This is a 24-hour-long Zoom featuring live peace actions in the streets and squares of the world, moving around the globe with the sun.

Esbjerg fredsbevægelse deltog med arr. på Torvet med tale, sang og løbeseddeluddeling.

Der var flere der spurgte efter vores folder, så selv om vi ikke var mange, var det det et godt arr.

En lille video fra vort arr.

12 Videoer fra Peace Wave hele verden rundt.

Læs mere her

Sidens top

 

The Nordic Peace Alliance – a network of peace organisations - seminar in Denmark 14.-16. July 2023.

The sixth of November almost 60 members of 40 Nordic peace organizations met online at an exploratory meeting.

As part of the Nordic civil societies, they found that they have sufficient common interest, organizational capacity and core values to work to establish a Nordic Peace Alliance as a network to work for alternatives to armament and militarism.

We agreed that the overall purpose of the Alliance is to increase the contact and cooperation between Nordic peace organizations and thereby develop and promote a Nordic non-military sustainable peace and security policy.

The alliance strives to enable peace organizations to join forces and increase our joint strength and effectiveness concerning peace issues.

The alliance is planning to undertake exchange of analysis and information between member organizations on national initiatives, as well as develop joint projects and initiatives.

The alliance is also planning to formulate joint policy statements and resolutions addressed to organisations, politicians and media in the Nordic countries.

We are planning to have a special focus on relevant decision makers, i.e. the Nordic Council, the Nordic Council of Ministers, the Baltic Sea Council and the Arctic Council, as these institutions represent a joint channel to our Nordic politicians in Parliament and Government.

The meeting appointed an interim coordination committee with representatives for Denmark, Finland, Norway and Sweden.

The committee is responsible for arranging a Founding Meeting for the Nordic Peace Alliance and a Nordic Peace seminar in Denmark 14.-16. July 2023.

During the debate on current issues, we decided to develop a joint initiative to avoid foreign bases and nuclear weapons on our territories and to to preserve the Nordic and the Arctic as nuclear-weapon-free zones

For further information, please contact the national representatives of the coordination committee:

Denmark: Hasse Schneidermann, hasse.schneidermann@gmail.com,
+45 23334460
Finland: Marianne Laxén,
mannelx@hotmail.com
Norway: Liss Schanke,
liss.schanke@gmail.com
Sweden: Karin Utas Carlsson,
k.utas.carlsson@gmail.com

Se videoer fra konference her.

De bliver lagt ud løbende.

Sidens top

 

 

 

Hiroshima mindedag mod atomvåben.

Heerups Have kl. 20 d. 6/8 - 2023

Tale ved Lisbet Skov Esbjerg Fredsbevægelse
Konferencier: Peter Hyldgaard Madsen, SF
Musiker: Ivan Balleby

Herefter gratis te, kaffe og kage til hyggeligt samvær

Støtter: Støtter: Enhedslisten Esbjerg, Fagbevægelses Hovedorganisation Sydvestjylland, Radikale Venstre Esbjerg/Fanø og Socialistisk Folkeparti Esbjerg.

Link til talen og til musik og sange.

 

Sidens top

Aktiviteter 2022

 

 

Fredsministeriets årsmøde 2022 søndag 6. februar kl. 13.00 – 16.00 online via zoom.

Kære fredsven

Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år.

Vi har besluttet at udskyde den planlagte 10 års jubilæumsfestlighed 5. februar til søndag den 23. april pga. af Corona restriktioner.

Vi afholder dog vores årsmøde søndag 6. februar kl. 13.00 – 16.00 online via zoom.

Du får afgang til mødet via dette link:

Jeg vil bede dig have ulejlighed med at åbne medsendte dagsorden enten i word- eller pdf-format

Som du kan se indleder Anna Sundström fra Oluf Palmecentret i Stockholm indleder mødet med et oplæg om ”Fælles Sikkerhed”
- om Oluf Palme kommissionens 40-års jubilæum, principperne og deres aktualitet i verden i dag.Fælles sikkerhed er et sikkerhedspolitisk princip, der blev lanceret i 1982 af Den Uafhængige Kommission for Nedrustnings- og Sikkerhedsspørgsmål, ledet af Olof Palme.
Ifølge kommissionen kan sikkerhed ikke opnås ved ensidige nationale forsvarsbestræbelser eller i konfrontation med en modpart, men kun i samarbejde med denne.
Da tankerne blev lanceret var det med kritik af oprustningen i den kolde krig og et ønske om at genskabe afspændingen mellem Øst og Vest.
Begrebet blev i 1980'erne anvendt i flere vesteuropæiske socialdemokratier, ligesom Sovjetunionen under Gorbatjov bekendte sig til princippet.
Med udsigt til ny kold krig mellem USA/NATO, Rusland og Kina er det yderst vigtigt at principperne genvinder betydning dagens sikkerheds- og fredspolitik.

NB: Hvis du har forslag, du ønsker behandlet på årsmødet, skal det være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet, dvs. søndag den 23. januar

Fredelig hilsen og velkommen til årsmødet

Hasse Schneidermann
Formand for bestyrelsen

Anna Sundströms oplæg

 

Sidens top

 

Pressemeddelelse.

Fredsbevægelsen i Aarhus protesterer mod regeringens udspil om at modtage amerikanske tropper og våben i Danmark i fredstid med gadeuddeling og protestdemonstration lørdag d. 19.2. og med en "Fredsmanifestation mod oprustning og krigstrusler" lørdag d. 5.3.22. (Nærmere om tid og sted senere).


Regeringens udspil er en farlig sikkerhedspolitisk udvikling, der bryder med 70 års dansk udenrigspolitik og betyder en fastlåsning af danske udenrigspolitiske handlemuligheder i fremtiden.
At åbne for udenlandske tropper på dansk jord vil betyde afgivelse af suverænitet og vil være en farlig udvikling, der vil trække Danmark ind i centrum af en evt. kommende krig, som deltager og bombemål.
Med venlig hilsen
f/ Århus mod Krig og Terror
Helge Ratzer, tlf. 20 47 96 99.

Sidens top

 

Peace Summit Madrid 2022

We call upon the peoples and social forces to oppose the next NATO summit in Madrid in June 2022 and show that we reject war and militarism. Let’s join forces in the struggle for peace, environmental and social justice!

Join us for our next online meeting on February 26, 15:00 (Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm)!

We will have EN-ES interpretation and we kindly request you to register in advance for this meeting.

Link

Sidens top

 

NEJ TIL AMERIKANSKE BASER OG TROPPER I DANMARK

I Esbjerg er der løbeseddeluddeling på torvet kl. 11:30
og når vjeret tilladet det onsdag og lørdag.

Kontakt Poul på poul@peaceweb.dk eller send en sms til 61678249

Sidens top

 

NEJ TIL AMERIKANSK MILITÆR I DANMARK 

Demonstration på Rådhuspladsen i Aarhus.

Lørdag d. 19. februar 22 kl. 13.30

Fredsbevægelsen i Aarhus protesterer mod regeringens udspil om at modtage amerikanske tropper og våben i Danmark i fredstid. Regeringens udspil er en farlig sikkerhedspolitisk udvikling, der bryder med 70 års dansk udenrigspolitik og betyder en fastlåsning af danske udenrigspolitiske handlemuligheder i fremtiden. At åbne for udenlandske tropper på dansk jord vil betyde afgivelse af suverænitet og vil være en farlig udvikling, der vil trække Danmark ind i centrum af en evt. kommende krig som deltager og bombemål.

Arrangør: Århus mod Krig og Terror.

 

 

Markering ved den amerikanske ambassade i København
Lørdag den 19. februar kl. 12.00

Vi har brug for fred i verden. 

Vi må igangsætte en spiral af dialog og nedrustning, for at nedtrappe konfliktniveauet og etablere en fredelig verden og et fredeligt Europa. Vi siger derfor nej til aftalen om at der skal være amerikansk militær i Danmark. Vi siger nej til atomvåben på dansk jord.

Arrangører: Demos, Forbyd atomvåben - ICAN Danmark, Fredsministerium, Internationale Socialister, Kommunistisk Parti, Kommunistisk Parti i Danmark, Socialistisk Ungdomsfront, Danmarks Kommunistiske Parti, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Arbejder- Partiet Kommunister, Aldrig Mere Krig, International Forum

 
foto: Aksel

Esbjeg Fredsbevægelse

Løbeseddeluddeling på Torvet fra kl. 11:30

for en løsning med Fælles Sikkerhed mellem parterne omrking Ukraine konflikten, sam en opfordring til ikke at have amerikanske baserog tropper på i Danmark.

Hygge efter uddeling af løbesedler.

 

Sidens top

 

Demonstrationen d. 5/3 kl. 12 på Torvet.

FÆLLES SIKKERHED

Nej til amerikanske tropper på dansk jord
Nej til russisk invasion af Ukraine
Nej til krigshandlinger fra alle sider
Nedtrapning af konflikten NU
Fællles sikkerhed Ved brug af professionelle Freds-og konfliktforskere.

Lørdag 5.marts på Torvet kl 12

Esbjerg Fredsbevægelse

Oluf Dragsbo hold den første tale.

derefter sang vi livet er en morgengave.

Poul Eck Sørensen holdt tale.

Derefter sang vi Kringsatt av fiender.

 

 

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Friheds hilsen til demonstrationen i Esbjerg den 5.3. 2022:

Så er der igen krig i Europa. Krig betyder: vold, fattigdom, tvungen fordrivelse, voldtægt, ødelagte liv, usikkerhed og mangel på en fremtid. Der er ingen vindere – kun tabere.
Vi har altid i Kvindefredligaen, haft som mål at beskytte mennesket mod militær og patriarkalsk vold.

Inden krigen brød ud, sendte de europæiske afdelinger af Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed sammen med vores søstre i Ukraine en opfordring til vore regeringer om at undgå at optrappe konflikten.
Og vi opfordrede landene til at bruge FNs sikkerhedsråds resolution 1325 om Kvinder, fred og sikkerhed.

I den resolution står der bl.a. at kvinder skal have en væsentlig og meningsfuld rolle på alle plan i forhandlingerne både før, under og efter en krig.
Det skete så ikke, og man kan se af billeder fra møder og forhandlinger, at ingen NGO-kvinder fra de stridende parter var til stede.
Vi har holdt møder på Zoom i vores internationale netværk, hvor vores ukrainske søstre beder om hjælp. Vi skal kunne se ukrainerne i øjnene og tilbyde hjælp, men ikke våben.
Vi skal bakke om fredsbevægelser både i Ukraine og Rusland, presse på regeringer og FN for våbenhvile og fredsforhandlinger. Fredsforhandlinger, hvor der sikres at kvinder – fra alle sider - er med til at mægle, og skabe en diplomatisk løsning af konflikten – og at der kommer en aftale om varig fred.

Stop for angreb og kamphandlinger i Ukraine!

Rusland angriber nu Ukraine, og der er regulær krig.
Derfor er det første krav: Stop for angreb og kamphandlinger.
Derefter skal Rusland trække sine tropper ud og Ukraine skal efterleve Minsk aftalerne, så der kan findes en fredelig løsning for Donetsk og Lukhansk, en fredelig løsning, som respekterer alle parter.
At det nu er kommet til krig viser, at den hidtidige politik med konfrontation og afbrydelse af fredelige forbindelser og dialog er forfejlet.
Der er i den grad brug for dialog og forhandlinger, og der er brug for at få FN og OSCE på banen.
Man kan ikke få fred, hvis man ikke vil tale med dem, man har konflikt med.

Støt op om en fredelig konfliktløsning, deltag i markeringen lørdag 5.marts kl 12 på Torvet i Esbjerg

På vegne af Esbjerg Fredsbevægelse Lisbet Skou

Sendt til Jyske Vestkysten.

Sidens top

 

 

 

 

 

 

FNs international dag for afskaffelse af racediskrimination, 21. martsracisme
- kl. 19 - online

Go To Meeting mødelink:
https://meet.goto.com/524187829

Forskelsbehandling I Danmark.
Mandag 21/3 kl. 19.

Oplæg ved Ali Macow - Derefter debat.

Arr. Esbjerg Samarbejdet

Foto: Tim Dennell - March Against Racism 2018 - London
Link


United Nations:
International Day for the Elimination of Racial Discrimination, 21 Marc
Klik her

Sidens top

GCOMS april/maj (Global Campaign on Military Spending)

Det svenske fredsforskningsinstitut SIPRI udgiver deres årlige rapport om verdens militærudgifter og derefter går vi på gaden og informere om udviklingen. Også den svenske OPIC (Oluf Palme International Center) udgiver deres rapport om klodens tilstand i april.

Sidens top

 

Folkemøde på Bornholm weekenden 16.-19. juni

Bestyrelsen deltager for egen regning og vil foruden at deltage i debatten også forsøge at opføre vores fredsteater et sted, hvor vi ikke skal betale for det.

Sidens top

 

Sankt Hans aften for Fred d. 23/6 kl. 20
Heerups have.

Tale ved Oluf Dragsbo
Sange, kaffe, te og kage.

Talen i en pdf-fil

Sidens top

 

Medlemsudsendelse august

klik her.

 

6. August i Heerups have mod atomvåben
Heerups Have - kl. 20

Mindedag og demonstration mod atomvåben.

Ud over talen vil vi synge et par sange og hygge os med hinanden bagefter.

Tale ved Lisbet Skou

Sange, kaffe, te og kage.

Sidens top

 

26. august starter klimakaravanen i Esbjerg

Kl. 15 er der start med talere og sange på Torvet.

Link til klimakaravanens hjemmeside

Link til klimakaravanens Facebookside

Link til klimakaravanens facebookside i Esbjerg

Klimamarchen deltager d. 2/9 i Klimafolkemødet i Middelfart

Sidens top

 

Klimafolkemødet 2022

1. – 3. september 2022 – Middelfart -

Se programmet for
Årets program for Klimafolkemødet er klar. Læs mere og lad dig inspirere af, hvordan vi kan skabe klimahandling sammen.

Link

Sidens top

 

Foreningernes dag - lørdag d. 4/9 - 2022
kl. 10 - 14:30

Se programmet for forenngernesdag klik her.

Du kan møde Esbjerg Fredsbevægelsen den dag.
Vi har vores bod på Torvet.

Sidens
         top

 

 

 

Indbydelse til Fredsfestival Aarhus 2022 Århus mod Krig og Terror indbyder til Fredsfestival søndag den 9. oktober 2022 kl. 12 til 17

på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C.

Årets tema er:

Oprustningen Hvad er konsekvensen, hvis velfærden nedprioriteres for at få råd til oprustning?

Hvad er konsekvensen, hvis klimaindsatsen beskæres for at få råd til oprustning?

Hvad betyder oprustningen for Danmarks sikkerhed.

Folketinget skal efter valget med forsvarsforlig og finanslov afgøre hvor mange milliarder, der skal bruges på oprustning i år efter det nationale kompromis om sikkerhed fra marts. Det bliver bestemmende for, hvad der er tilbage til velfærd og klimainvesteringer.

Vi drøfter, hvad den nedprioritering betyder for velfærd og klimaindsats, og hvad oprustningen betyder for Danmarks sikkerhed.

Oplæg fra Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening, om konsekvenserne for velfærden. Oplæg fra Palle Bendsen, klimaekspert fra NOAH, om de klimamæssige konsekvenser.
Oplæg fra Carsten Andersen, Århus mod Krig og Terror, om oprustningens virkning for Danmarks sikkerhed.

Undervejs optræden af rapperen Marc Sangenee og digteren Dino Copelj Desuden kaffe, kage og god mad til rimelige priser.

Gratis adgang. Alle er velkomne.

For yderligere oplysninger kontakt
Carsten Andersen,
Århus mod Krig og Terror, Tlf. 22385234, Mail: carsten@fred.dk
Følg begivenheden på Facebook

 

Medlemsudsendelse november.

Medlemsudsendelse November
NB dette er en rettet udgave.

 

Krystalnat arr. 2022

Fakkeltog og foredrag

Hadets anatomi - d. 9/11 - 2022

17:30 Velkomst på Torvet i Esbjerg
(Kongensgade - Torvegade)
17:40 Tale
17:45 Start fakkeltog
18:15 Ankomst til Fritidshuset
18:30 Foredrag ved Jens-Martin Eriksen
19:15 Spørgsmål
19:45 Gratis suppe

Oplægsholder Jens-Martin Eriksen der er forfatter til bogen.Link til bogen

forlagets tekst om bogen:
Med Hadets anatomi følger vi Jens-Martin Eriksen og Frederik Stjernfelt på deres rejser igennem Bosnien og Serbien fra 2000 til 2002.

Den første rejse begynder i nogle bosniske landsbyer, som blev hjemsøgt af de værste forbrydelser i Europa siden Anden Verdenskrig. Derfra former den videre del af bogen sig som et politisk opklaringsarbejde.

Hvilke forhold var det, der førte et samfund ud i opløsning og massevold? Hvordan blev dette kaos iscenesat af de skyldige? Hvilken rolle spillede de intellektuelle og de religiøse kræfter? Hvem fostrede de fantastiske ideer, der ledte til katastrofen.

I et afsluttende essay - Fremtidens spejl - vurderer forfatterne hvad vi kan lære af den konfrontation mellem nationalisme og islam som førte til et lands undergang i Europa.

Sidens top

 

Hvordan undgår vi at krigen ekskalere til en atomkrig.

Oplæg ved Carsten Andersen
ICAN Danmark og
Århus mod Krig og Terror

Derefter spørgsmål og debat.
Sted: Hoved Biblioteket, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.
Tid: kl. 19 d. 28/11
Arr. Esbjerg Fredsbevægelse

Carstens tale

Sidens top

 

Sydvestjysk Folkeuniversitet afholder spændende møde 12.december om Ukraine.
Vi håber at se dig/jer til alle tre arrangementer, og tag endelig andre ikke-medlemmer med !!
VelmødT

 

IPB: Reaching a Just and Lasting Peace in Ukraine:
A Conversation with Jeffrey Sachs

On Thursday, 8 December at 11.00 am Central European Time (CET). We ask you to please
register via Zoom for the new date and time here.

 

Frokostdebat med Jens Jørgen Nielsen om Putins Rusland

LØRDAG DEN 10. DECEMBER 2022 KL. 11.30-13.00. Ørnsøcentret, Ørnsøvej 5, Silkeborg.
Historiker og Ruslands kender, Jens Jørgen Nielsen, vil hjælpe os med at forstå Putin og
hans ambitioner. Som altid er der først oplæg, siden spørgsmål og debat og til slut hyggelig
let frokost til bare 35 kr. for dem som har lyst. Alle er meget velkomne!
Facebook link.

 

 

Ukraine lige nu: Tre forskere, tre vinkler

Sydvestjysk Folkeuniversitet afholder spændende møde 12.december om Ukraine.
Vi håber at se dig/jer til alle tre arrangementer, og tag endelig andre ikke-medlemmer med !!
Link til mødet - det er billigst at tilmelde sig.

Tid: Mandag d.12. december 2022, kl.18.00 - 19.45
Sted: Esbjerg Hovedbibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg Pris: 130,- kr. Eller 180,- kr. ved døren. Bemærk vi tager kun i mod MobilePay ved døren.
Pris studerende: 65,- kr. mod fremvisning af gyldig legitimation
Sidste tilmeldingsfrist: Mandag d.28. november 2022

 

What Russia and Russians think about NATO and War (Online Event)

Impressions after the visits of Reiner Braun (former executive director IPB) and Tamara Lorincz (WILPF Canada) in Moscow and other cities in Russia and East Europe.
A conversation about war and peace between Reiner Braun, Tamara Lorincz and Kristine Karch (No to NATO network) followed by Q&A

Monday 12 December 2022 at 2pm EST | 8pm CET

Register

Sidens
         top

 

 

 

Aktiviteter 2021

 

Årshjul 2018 - 2021

klik her

 

Studio 22.21: Entry into Force Day

 

 

Studio 22.21: Entry into Force Day - icanw.org
ICAN is celebrating the #nuclearban treaty’s entry into force with “Studio 22.21 — Entry into Force Day!” When? 22 january 2021 21:00 CET Make sure you don’t miss it. Set up a reminder.

Link til udsendelsen

We’ll have participants from all over the world joining us, from the Foreign Minister of Austria, the Chair of the Norwegian Nobel Committee, the ICRC, elected officials like US house representative Jim McGovern and UK Green Party leader Caroline Lucas, to the Mayor of Geneva and many more.

Læs mere her.

Sidens top

 

Møde i Folketingssalen

Kl. 10 d. 22/1 - 2021

1) Fremme af F 36 om nødlicenser til vacciner...
Af Peder Hvelplund (EL) m.fl.
2) Forhandling af F 1 om regeringens værdipolitik... Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.
3) Forhandling af F 34 om ratifikation af FN-traktat, som forbyder atomvåben
Forespørgsel til udenrigsministeren om ratifikation af FN-traktat, som forbyder atomvåben. Af Christian Juhl (EL) og Rasmus Nordqvist (SF) m.fl.

Link til udsendelsen

Sidens top

 

Medlemsudsendelse Januar.

Esbjerg Fredsbevægelse

Kære Fredsven/venner! Esbjerg 22/1 -21

Siden sidst
Borgerforslaget Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben har kun fået 1.922 underskrifter, hvor 50.000 er påkrævet, for at det kommer i Folketinget til debat. I stedet afholdes en forespørgselsdebat på Christiansborg herom i dag fredag 22/1 fra kl 10 og samtidig offentliggøres en dansk opinionsundersøgelse, som viser 92% opbakning til et forbud mod atomvåben i befolkningen. Opmuntrende!
Krystalnatten blev til et webmøde, med oplæg af Oluf Dragsbo om asocial adfærd på nettet, hvor hver 7. kommentar er hadefuld og 3 ud af 4 hadske kommentarer kommer fra mænd. Se rapporter og artikler fra Institut for Menneskerettigheder og Videnskab.dk.
Julehygge blev en munter aften, og der blev klippet adskillige karton fredsduer og hjerter med fredstegn, men det pisregnede resten af december måned, så ophængning bliver først december 21.

Deklaration ”Omstil militære udgifter til globale løsninger” fra TFF Jan Øberg, dansk fredsforsker i Lund Sverige, har med kollegaer taget initiativ til denne deklaration og vi opfordrer alle til at gå ind på TFFs hjemmeside og skrive under:
Oveni de store globale problemer, vi skal have løst, er så kommet Coronaen. Deklarationen argumenterer for at verdens prioriteter er – lad os sige, perverse. For eksempel så koster alt hvad FN gør bare 3% af verdens militære udgifter.
TFF – Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning i Lund – foreslår derfor at alle lande omgående reducerer militærudgifterne med 50%. Det vil frigøre 1000 milliarder dollar – ja, du læste rigtigt.
Dette ufatteligt store beløb skal bruges til at få løst de globale problemer – som klimaforandringen, fattigdommen, sulten etc – og hjælpe os med at komme igennem den omfattende økonomiske krise, som Coronaen forårsager.
Et sådan skift vil også vise at verdens regeringer er villige til at gennemføre en politik for virkelig nedrustning og samtidig skabe reel menneskelig og fælles sikkerhed til gavn for hele menneskeheden.
I en civiliseret verden burde dette være sund fornuft.
Læsekreds om bogen ”Refleksion” af Jens Smærup Sørensen torsdag 28.januar kl 15 webmøde
Du kan stadig nå at være med, ring Poul ang link til Go To Meeting

Seminar om statslige fredsministerier søndag 31.januar kl 14-16 via Zoom
Nordiske lande men også GAMIP Global Alliance for Ministers and Infrastructures for Peace.
Se link på fredsministeriets kalenderside.

Fredsministeriets årsmøde lørdag 27.februar kl. 10-16 via Zoom
Oplæg ved Aaja Chemnitz Larsen fra Inuit Ataqatigiiit om Grønland og Arktis
Se link på fredsministeriets kalenderside.

FNs dag mod racisme tirsdag 23.marts
Esbjerg Samarbejdet er med på at markere dagen, vi foreslår et webmøde med oplægsholder fra det danske Institut for Menneskerettigheder m.m. Mere herom i næste Fredsnyt

Medlemskontingent for 2021 og støtte
Så er det atter tid for at betale kontingent på vores konto i Danske Bank reg.nr. 1551 konto nr. 672 4426
Enkeltperson 100 kr. - Husstand 150 kr. - Organisation 300 kr.
Vi modtager også gerne støttebeløb på samme konto, alt bliver modtaget med kyshånd.

Du er altid velkommen til vores bestyrelses og aktivitetsmøder, kontakt os endelig, hvis du vil være med Følg os på her eller på Facebook

Se nyhedsbrevet som pdf-fil

Sidens top

HVOR BLIVER FREDSMINISTERIERNE AF?
ONLINE SEMINAR OM ET STATSLIGT FREDSMINISTERIUM I DANMARK

SØNDAG 31. JANUAR 14.00 – 16.00

På opfordring fra flere af vores nordiske fredsvenner afholder vi seminar om fredsministerier. Selv om vi har spørgsmålet som målsætning og er dansk partner i Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace (GAMIP), har vi endnu ikke beskrevet et statsligt ministeriums beføjelser og placering i forhold til andre ministerier. Vi følger dette danske seminar op med et fælles nordisk møde søndag den 21. februar.
På grund af Corona restriktioner gennemfører vi seminaret online via zoom.
Et zoom-møde kræver en streng tidsmæssig styring med maks. 2 minutters taletid og at førstegangstalere kommer før 2. gangs talere.
Du får afgang til mødet via dette link.

PROGRAM
13.45: Tjek ind og løsning af eventuelle tekniske problemer

14.00: Velkomst, præsentation af programmet og mødeledelse v/ Carsten Andersen

14.10: Foreningen fredsministeriums målsætninger.
Helge Ratzer, fredsministeriums forretningsudvalg (FU), indleder med kort oplæg om fredsministeriums målsætning som dansk afdeling af GAMIP; om foreningens foreløbige arbejde med at sætte et statsligt fredsministerium på den hjemlige politiske dagsorden og den direkte anledning til at vi afholder dette seminar og det fællesnordiske møde i februar.

14.30: Et statsligt fredsministeriums beføjelser og placering
Hasse Schneidermann (FU) indleder med et kort oplæg om hvad et statsligt fredsministeriums opgaver kunne være og hvordan et sådant ministerium kunne indpasses i forhold til øvrige ministerier i en kommende dansk regering.
(Med udgangspunkt i tidligere interne notater og med inspiration fra vores nordiske fredsvenner kan man argumentere for at et fredsministerium skal være med til ændre den nuværende forsvars- og sikkerhedspolitik i en fredeligere retning og samtidig medvirke til at ændre den danske kultur i en fredeligere retning. Fredsministerium har i årenes løb udviklet kimen til en alternativ ikke-militær og bæredygtig, dansk (nordisk) sikkerhedspolitik; men hvad består en national fredskultur egentlig af?)

15.30: Hvordan sættes et statsligt fredsministerium på den politiske dagsorden?
Carsten Andersen (FU) holder et kort oplæg om hvordan vi kan sætte vores målsætning om et fredsministerium i statsligt regi på den politiske dagsorden med de nuværende politiske styrkeforhold in mente.

15.50: Opfølgning: Oprettelse af arbejdsgruppe og invitation til fælles nordisk møde den 21. februar. Første stillingtagen til den fælles udtalelse til de nordiske regeringer.

16.00 Afslutning

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE
LØRDAG 27. FEBRUAR 2021 14.00 – 16.00

På grund af Corona restriktioner kan vi ikke gennemføre årsmødet med personligt fremmøde. Da mødet har stor betydning for, at vi er en levende, demokratisk forening, gennemfører vi det online via zoom.
Du får afgang til mødet via dette link.

PROGRAM:

13.45: Tjek ind og løsning af eventuelle tekniske problemer

14.00: Velkomst og præsentation af program og mødeledelse
Debat om sikkerheden i Grønland og Arktis
Indledning af Aaja Chemnitz Larsen Medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Næstformand i Grønlandsrådet, medlem af forsvarsudvalget og udenrigsudvalget samt stedfortræder i Udenrigspolitisk Nævn og Nordisk Råd

15.00: Ordinært årsmøde med dagsorden efter vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent (gennemgang af zoom-møderegler)
2. Bestyrelsens beretning v. formand Hasse Schneidermann
3. Godkendelse af regnskab v. kasserer Carsten Andersen
4. Indkomne forslag
6. Arbejdsplan for det kommende år v. bestyrelsen
7. Godkendelse af budget til gennemførelse af arbejdsplanen v. bestyrelsen
8. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

16:00 Afslutning

 

FNs dag mod racisme d. 21/3 - 2021


Esbjerg Samarbejdets arrangement på FN's internationale dag mod racisme d. 21/3 kl. 13 - 14
Findes der racisme i Danmark ? 
Oplæg ved Mussa Utto. 
Derefter debat.
Du kan deltage via din computer, tablet eller smartphone. 
https://global.gotomeeting.com/join/970926045
Du kan hente programmet gratis her:
https://global.gotomeeting.com/install/970926045
Mussa Utto: Integrationskonsulent i Esbjerg kommune siden 1999
Byrådsmedlem for Socialdemokraterne siden 2006
Kommer oprindelig Fra Eritrea, et land i Afrikas horn.
Arr. Enhedslisten Esbjerg - Fanø, Esbjerg Fredsbevægelse, Radikale Venstre Esbjerg/Fanø, Socialdemokratiet Esbjerg, Socialistisk Folkeparti Esbjerg.

 

 

AMK Fredsmøde med Ole Wæver 21.marts.

Kære fredsven.

Du kan møde professor Ole Wæver, når Aldrig Mere Krig inviterer til
online dialogmøde om freden og fredens bevægelser søndag 21. marts 14.00 – 16.00.

Der er gratis adgang til mødet fra 13.45 ved at bruge dette link.

Der findes forskellige og ofte modstridende opfattelser af hvad fred er

FN-pagten forbyder magtanvendelse og krig mellem nationer, medmindre det sker i selvforsvar eller med bemyndigelse fra FN’s Sikkerhedsråd. I folkeretlig forstand er fred det modsatte af krig, og fred mellem nationer er den vigtigste folkeretlige forpligtelse. 

I traditionel politisk videnskab er fred derfor knyttet til fravær af krig i eller mellem stater. 

I den forståelse indfinder freden sig, når krigen ophører i form af en fredsaftale. 

Nordisk fredsforskning karakteriserer fravær af direkte vold som negativ fred, mens positiv fred er fravær også af samfundsmæssig, strukturel vold – en tilstand af social retfærdig­hed, hvor resurser og politisk magt ikke er ulige fordelt. 

For Gandhi var fred en aktiv form for ikkevold, hvor indre fred i den enkelte hang sammen med den ydre fred mellem mennesker. 

Tit virker fred lidt farveløst og svært for alvor at fascineres af. 

Måske fordi det enten er ”for lidt”, og fravær af noget andet, eller ”for meget”, Shangri-La! 

Det er de mange måder at opfatte fred på, vi inviterer til dialogmøde om: 

Hvilken fred kan for alvor bevæge os, og hvordan opnår vi den fred vi ønsker?

14.00: Velkomst og introduktion 

Hasse Schneidermann er medlem af Aldrig Mere Krigs hovedbestyrelse, formand for Fredsministerium og medinitiativtager til FORBYD ATOMVÅBEN kampagnen.  

14.15: Freden og fredens bevægelser

Ole Wæver er professor på Københavns Universitet og leder af Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter (CRIC) 

Vel mødt!

Hasse Schneidermann

Aldrig Mere Krigs hovedbestyrelse

Sidens top

Medlemsudsendelse for marts måned.

klik her.

 

GCOMS – Global Campaign on Military Spending

In December 2014, the International Peace Bureau (IPB) announced the launch of a permanent, global, year-round campaign to tackle the worldwide issue of excessive military spending. In 2014 the world’s governments spent over USD 1700 billion on the military sector. This is money that could instead be spent on creating jobs for young people, feeding the hungry, protecting us all from the effects of climate change, tackling epidemics…and much more. IPB has for several years called for annual reallocations of (as a minimum) 10% from the military budgets of all states; and for a process to be started to reduce arms production as well as the international weapons trade.

The Global Campaign on Military Spending (GCOMS) builds on over a decade of work done by IPB and others around the theme of ‘Disarmament for Sustainable Development’. It incorporates the Global Day of Action on Military Spending (GDAMS) – now in its 5th year, whose goals it shares and which is also coordinated by the IPB.

IPB’s concept of the 5 Directions would mean that money released from the military budget could be made available to 5 broad alternative areas:

1. Peace: disarmament, conflict prevention and resolution, human security;
2. Sustainable development and anti-poverty programmes;
3. Climate change and biodiversity loss – for mitigation and adaptation;
4. Public services/social justice, human rights, gender equality and green job-creation;
5. Humanitarian programmes to support the most vulnerable groups.

These are all part of a wider global transformation towards a culture of peace.

 

vi aktionere d. 29/4 - 2021 kl. 15:30 - 17:30

 

Medlemsudsendelse:

Medlemsudsendelse Juli 2021

 

 

 

6. august Hiroshimadag

Mindearrangement og demonstration for afskaffelse af alle atomvåben.

Sted Heerups Have Esbjerg

Ved regnvej: Vindrosen, Exnersgade 4,
1. sal, 6700 Esbjerg

tid kl. 20

Taler: Oluf la Cour Dragsbo - Esbjerg Fredsbevægelse

Tag dine venner med.

ud over talen vil vi synge et par sange og hygge os med hinanden bagefter.

Arr. Esbjerg Fredsbevægelse.

Støtter: Enhedslisten Esbjerg, SF Esbjerg, Radikale Esbjerg/Fanø.

 

Århus mod Krig og Terror indbyder til Fredsfestival
søndag den 10. oktober 2021 kl. 12 til 17
på Folkestedet, Carl Blochsgade 28, Århus,

Årets tema er:

Konflikten mellem USA og Kina

Hvordan ser vi fremtidens sikkerhedspolitik, krige og konflikter på baggrund af konflikten USA – Kina?

Århus mod Krig og Terror ser konflikten mellem USA og Kina som rammesættende for fremtidens krige og konflikter, og vi håber med fredsfestivalen at bidrage til en bedre forståelse af konflikten, og på derved at kvalificere fredsbevægelsens indsats mod krig og for overholdelse af international lov og ret.

Sektion 1.
Oplæg og debat ved Jan Øberg om konflikten mellem USA og Kina.

Sektion 2
Paneldebat mellem repræsentanter fra landets fredsgrupper:
Hvordan ser fredsbevægelsen fremtidens sikkerhedspolitik, krige og konflikter? Hvilke opgaver står vi overfor, og hvad skal vi gøre?

Undervejs kulturelle indslag samt kaffe, kage og god mad
Gratis adgang. Alle er velkomne.

For yderligere oplysninger kontakt
Carsten Andersen
Århus mod Krig og Terror
Tlf 22385234

Sidens top

 

IPB World Peace Congress

15 October @ 5:00 pm - 17 October @ 5:00 pm
The international peace movement is gathering in Barcelona in October! Join us!!

The Second IPB World Congress aims to build on the foundation established during our gathering in Berlin in 2016 by
bringing together vast swathes of civil society groups to cooperate on identifying strategies and solutions to the challenges of our times. With the support of local, national, regional, and international organizations and individuals working for peace, disarmament, climate justice, human rights, and more, the congress will offer something for everyone and inspiration for us all as we strive for a better future after the Coronavirus pandemic.

This World Congress will bring together a wide variety of experts and advocates from all around the world. Speakers will come from all kinds of disciplines and backgrounds, including both high level representatives and grassroots level voices. It will equally involve diverse fields: peace organizations, feminist and civil rights groups, labor unions, environmentalists, educators, religious and spiritual groups, development workers, human rights defenders…

Link til begivenhed

Sidens top

 

 

Medlemsudsendelse oktober

Medlemsudsendelsen oktober

 

Generalforsamling lørdag d. 27/11 kl. 13

på Vindrosen.

Generalforsamling lørdag 27.november kl. 13 på Vindrosen (samt julefrokost og julehyggeklip)
Som annonceret i Fredsnyt fra 12.marts, foregår det på ovennævnte tidspunkt med dagsordenen:

Valg af dirigent/referent
Beretning ved Poul
Regnskab ved Lisbet
Vedtægtsændringer og andre forslag
De kommende års arbejde
Udtalelse
Valg af formand, kasserer og den øvrige bestyrelse og revisor
Eventuelt

 

Udtalelse fra generalforsamlingen
d. 27/11 - 2021

Esbjerg byråd opfordres til at støtte
ICAN's Cities Appeal.

Atomvåbnene er blevet langt farligere end under den første kolde krig.
Alle atommagter moderniserer deres atomvåben. Pentagon har gjort det klart, at de er parate til at besvare et cyberangreb med atomvåben (kilde New York Times).

ICAN (The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) er en international fredsorganisation, der fik Nobels fredspris for sit bidrag til at forbudstraktaten blev en realitet. Traktaten forbyder atomvåben og blev vedtaget d. 7. juli 2017 af 122 lande i FN. Traktaten trådte i kraft d. 22. januar i år og er dermed en del af folkeretten.

For at fremme arbejdet for, at mange lande tilslutter sig traktaten håber vi, at Esbjerg Byråd vil tilslutte sig denne appel.

Appellen lyder:
”Vores kommune er dybt bekymret over den alvorlige trussel, som atomvåben udgør mod lokalsamfund overalt. Vores borgere har ret til at leve i en verden fri for atomvåben. Al brug af atomvåben, hvad enten det sker bevidst eller som følge af fejl eller uheld, vil have katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker, samfund og miljø. Derfor støtter vi FN-traktaten, der forbyder atomvåben og opfordrer den danske regering til at tilslutte sig traktaten.”

56 tidligere præsidenter, premierministre, udenrigs- og forsvarsministre fra 20 NATO-lande samt Japan og Sydkorea har i et åbent brev opfordret deres respektive regeringer til at tilslutte sig Forbudstraktaten. Underskriverne omfatter tidligere FN-generalsekretær Ban Ki-Moon, to tidligere NATO-generalsekretærer og tre tidligere danske udenrigsministre, Kjeld Olesen, Mogens Lykketoft og Holger K. Nielsen.

78 % af den danske befolkning mener, at Danmark bør tilslutte sig FNs traktat om forbud mod atomvåben.

Mere end 400 byer i NATO-stater, herunder Paris, Berlin, Amsterdam, Oslo, Barcelona, Edinburgh, Los Angeles og Washington DC, har opfordret deres respektive nationale regeringer til at ratificere traktaten.

Udtalelse vedtaget på generalforsamlingen i Esbjerg Fredsbevægelse d. 27/11 - 2021.

Sidens
         top

I December opsætning af fredsjulepynt i gågade.

 

 

Sidens
         top

Aktiviteter 2020

Afholdete og coronaaflyste.

 

6. januar læsegruppen omkring Ghandi mødes.

 

15. januar bestyrelsesmøde hos Lisbet.

 

Medlemsudsendelse Januar.

Klik her.

3.-4. februar 2020 deltag i fredsmøde i Norge:

norge

 

Bestyrelsen deltagelse i fredsseminar i Oslo 3.-4.2.2020 Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet/WILPF Norge og Norges Fredslag arrangerer seminar 3.-4.2.2020 for å styrke nordisk/russisk samarbeid for fred. Seminaret finner sted på PRIO, Peace Research Institute Oslo, fra mandag 3.2. kl 11.00 til tirsdag 4.2. kl. 16.00.

Har du lyst til at deltage?
Ring til Poul på 61678249

program:


NEIGHBOURS AS FRIENDS, NOT ENEMIES : PRELIMINARY PROGRAM (20.12.2019)

Peace Research Institute Oslo, PRIO, Hausmannsgaten 3, Oslo

MONDAY 3 FEBRUARY
11.00 Registration; light refreshments
11.30 Opening of seminar
Welcome by representative of Peace Research Institute, PRIO (5 min)
Presentation of participants (15 min)
Peace songs (10 min.)
12.00 “Good neighbours, aims and visions” Ingeborg Breines (20 min)
Experiences and hopes: Prepared contributions from Russian and Nordic seminar participants (5-10 min each).
Discussion
15.00 Refreshments
16-18.30 Open meeting: Neighbours as friends, not enemies “Russian-Nordic Civil Society Cooperation
Music (5 min)
Introduction by Ingeborg Breines (5 min)
“Cooperation with Russia in Northern Norway” by Rune Rafaelsen (20 min)
Oleg Bodrov: Challenges of the Baltic-Nordic  region militarization, confrontation of NATO with Russia, possible solutions and the role of civil society in this process.
(15 min)

Oksana Paramanova: «Soldiers Mothers»: «Reducing the level of militarization»
(15 min)

Natalia Kovaleva: Militarization as a threat to the health of future generations (15 min)
Questions and discussion
Music 15-20 min.
19.00 Dinner
TUESDAY 4 FEBRUARY
10.00 Cultural cooperation: challenges and possibilities….(15 min)
Peaceful cooperation: challenges and possibilities by Sverre Lodgaard (20)
Questions and discussion
11.00 Panel 1: Nuclear threat and militarization
“Nuclear threat and artificial intelligence” by Esbjerg Fredsbevegelse (10 min)
Other panel participants to be identified
Discussion
12.30 Lunch
13.30 Panel 2: Environmental challenges
“The military threat to climate and environment” by Åse Møller Hansen (10) (Hæfte se nedenfor)
Other panel participants to be identified
Discussion
15.00 The Road Forward
Summary and proposals for further work by Russian and Nordic representatives
16.00 Closure

Se program på en pdf - fil

Nyt program

Udtalelse / Statement

Om militære klimautslipp, krig som forretningsidé og veier til fred, av Åse Møller-Hansen.
Link til websiden
Link til gratis PDF udgave

se også:
Watson Institute
International & Public Affairs
Brown University Link
Link til: Costs of war projekt
The U.S. Military's Contribution to Climate Change

19. februar - Poul oplæg i Holstedbro

- der vil de gerne igang med at lave en fredsgruppe.

25/2 bestyrelsesmøde hos Kis og Poul


27 - 28 Februar, Conference on: The International Criminal Court in Crisis?

Se program klik her.

The Current Situation of the ICC in a Comparative Perspective05The  establishment  of  the  International  Criminal  Court  (ICC)  has  been  described  as one of the most important events in international law since the creation of the United Nations. Legal obligations to prosecute those responsible for serious inter-national crimes were long considered an unrealistic objective. However, from the mid-1990s,  several  international  tribunals  with  a  special  focus  were  established,  for  example,  the  UN  tribunals  for  the  Former  Yugoslavia  and  Rwanda.  In  2002,  the Rome Statute of the ICC entered into force, and soon more than 120 countries had  ratified  it.  Today,  the  ICC  experiences  considerably  less  support  and  instead  receives much criticism from victims, governments and academics. It is, amongst others, portrayed as too slow, too expensive and biased.What  has  happened  to  the  previous  excitement  for  the  Court?  Is  the  ICC  in  an  existential  crisis  and  in  need  of  substantial  reforms  –  or  does  the  criticism  from  different  actors  simply  illustrate  that  the  ICC  has  an  extremely  difficult  mandate  to deliver?This  two-day  conference  will  examine  the  current  state  of  affairs  and  ask  ques-tions  about  responsibility  and  the  way  forward.  The  meeting  will  convene  the  leading  Danish  experts  and  practitioners  on  the  subject  matter  and  benefit  from  the input by a senior ICC judge and a number of leading international ICC scholars.

Venue Address: Godsbanen Skovgaardsgade 3, Entrance 3A, 8000 Aarhus Denmark

Registration: Please register your participation at this link by the 23th of February 2020

Contact: If you have any questions please call or write Charlotte Flindt Pedersen+45 29 29 82 86 / flindt@udenrigs.dk or Sofie Rosesofie1702@gmail.com


Årsmøde fredsministerium.dk
lørdag d. 29/2 kl. 13 - 16

Ubuntu Huset, Købmagergade 43,
1150 Kbh.

 
13.00: Velkomst
 
13. 10: Nogle vigtige fredspolitiske initiativer:
 
Vi indleder med inspirerende oplæg fra mennesker, vi samarbejder med om borgerforslag og kampagne for dansk ratificering af FN’s atomvåbenforbud,
Påskens klima- og fredsmarch, klima- og fredaktiviteterne på folkemødet i Allinge og konferencen om fredsministerier i Østersøområdet på FN’s fredsdag.
 
14.45: Pause
 
15.00: Ordinært Årsmøde
 
Dagsorden efter vedtægterne:
 
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning v. formand Hasse Schneidermann
3. Godkendelse af regnskab v. kasserer Carsten Andersen
4. Stadfæstelse af nye medlemmer
5. Behandling forslag om vedtægtsændringer fra bestyrelsen (Se bilag 1)
6. Arbejdsplan for det kommende år v. bestyrelsen
(Se ovenfor)
7. Godkendelse af budget til gennemførelse af arbejdsplanen v. bestyrelsen
8. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

se fredsministerium.dk

Medlemsudsendelse marts

Link

Ativitet på Torvet for at gøre opmærksom på at vi skal hjælpe de hjemløse.

Alternativet, Enhedslisten, Esbjerg Fredsbevægelse og SF - støtter arr. Alternativet står for arr. d. 6/3 kl. 18

Læsegruppemøde d. 9/3 kl. 10

Vreden er en gave kap. 9 og 10 - Udsat.

Bestyrelsesmøde d. 17/3 kl. 14

 

FN`s internationale dag mod racisme d. 21/3

Aflyst grundet corona.
I anledning af FN`s internationale dag mod racisme
står Alternativet, Enhedslisten, Esbjerg Fredsbevægelse og SF på Torvet og måske et par steder mere og dler foldere ud fra kl. 10 - 12.  


Klima påskemarch med fredsindslag-
Holbæk - København d. 9/4 - 11/4

Aflyst grundet Corona.

Kære Venner

Efter Mette Frederiksen anbefaling om, at alle arrangementer med flere end 1000 deltagere bør aflyses eller udskydes på grund af smittefaren med coronavirus, virker det omsonst at fortsætte bestræbelserne på at gennemføre en Klima Påskemarch 9-11 april. 

Koordinationsgruppen har derfor besluttet at aflyse Klima Påskemarchen, 2020. Der er ikke andet valg.

Samtidig vil vi benytte lejligheden til at takke for en helt fantastisk opbakning. Både fra grupper og enkeltpersoner i vores nærområde og fra de mange positive tilkendegivelser fra det øvrige Danmark. Det er afsindigt ærgerligt, at vi bliver nødt til at pakke sammen, men vi håber meget at kunne sætte noget lignende i scene på et andet tidspunkt...

...Med stor kammeratlig hilsen

Bjørn Tving Stauning
Jessie Seehuusen
Irene Sørensen
Ulla Ethelberg
Helle Stevnhoved
Tobias Grip
Lone B. Schrøder

350 Klimabevægelsen i Danmark

Koordinationsgruppen lader sig dog ikke slå ud! Vi har besluttet at organisere en klimamarch i oktober måned, nærmere bestemt d. 16 - 18. oktober, de sidste 3 dage af efterårsferien. Ruten er som påskemarchen: fra Holbæk til København.

Folder side 1 og side 2
Folder begge sider
Løbeseddel 1
Løbeseddel 2Link til plakat
ostern

Ostermarsch 2020 in Jagel

"Vom Fliegerhorst Jagel geht Krieg aus",
Auftakt/Start: 11.58 Uhr, Bahnhof Schleswig,
anschl. Demo zum Fliegerhorst Jagel
(Themen: Drohnen, Auslandseinsätze des Bundeswehr),
Zugweg: über Busdorf nach Jagel etwa vier Kilometer zum Drohnen- und Tornado-Standort, Abschlußkundgebung: 14 Uhr, vor den Tor des Fliegerhorstes Jagel, [Plakat siehe hier],
VA: DFG-VK Flensburg, u.a.
Ort: Fliegerhorst Jagel, 24878 Jagel
Kontakt: DFG/VK Flensburg, Mühlenholz 28 A,
24943 Flensburg,
flensburg@bundeswehrabschaffen.de
bundeswehrabschaffen.de

Link
Plakat
Sidens top

 

 

Angesichts der Corona-Krise werden die Ostermärsche 2020 nicht wie gewohnt stattfinden. Statt auf die Straße für Frieden und Abrüstung zu gehen, wird der Protest diese Jahr hauptsächlich zu Hause und virtuell stattfinden. Die Ostermärsche werden traditionell in lokaler und regionaler Verantwortung organisiert und viele Veranstalter*innen und Aktive machen sich bereits Gedanken über Alternativen, damit die Ostermärsche 2020 nicht komplett ausfallen.

Zur Unterstützung und zur Inspiration stellt das Netzwerk Friedenskooperative eine Übersicht mit Ideen für alternative Mitmach- und Protestmöglichkeiten zur Verfügung.

Klik her.

Join Yorkshire CND for this webinar

17/4 - 2020 6:00PM - 7:30 PM (London)

bringing together key activists from the US and the UK to discuss the latest news and views on ‘star wars’, missile defence, space weapons, and the on-going campaign to prevent a war in space.

Link

Medlemsudsendelse april.

Klik her

 

GDAMS

Se deres hjemmesiden.

Vi laver en virtuel GDAMS aktivitet.

På alle lige dage i perioden 10. april til 9. maj vil vi lægge en begrundelse for nedrustning ud på vores Facebookside inden kl. 12. Link

Vi opfordre alle til at dele dette og bede vennerne også dele det.

På den måde satser vi på at få budskabet ud alligevel.

Kærlig fredshilsen

Bestyrlsen for Esbjerg Fredsbevægelse.

 

 

European / Prague Spring

formentlig aflyst.


European/Prague Spring 2020


International Conference (deadline for registration: 20 March)
All-European mobillizing Conference for climate justice and peace, discussing social and environmental alternatives and answering the multidimensional crisis.
To register, please click here.
Deadline for registration: 20 March.
Link til konferencen


1. maj her plejer vi at deltage med bod.

...men det bliver formentlig aflyst.


11 - 14. juni Folkemøde på Bornholm, men det er blevet aflyst.

Vi skulle have optrådt med gadeteater om dræberrobotter og - droner.

Folkemødet 2020 aflyses

Folkemødet 2020 aflyses. Det melder Foreningen Folkemødet. Formand for Foreningen Folkemødet, Jann Sjursen, udtaler:

“Vi må desværre meddele, at Folkemødet 2020 aflyses pga. corona-krisen og de mange afledte konsekvenser.“

Samtidig understreger Jann Sjursen at beslutningen kommer af hensyn til, og i respekt for det store arbejde, der udføres i hele Danmark forud for et Folkemøde og tilføjer:

“Foreningen Folkemødet er dybt berørt af de konsekvenser beslutningen får, for både arrangører, leverandører og forventede deltagere på Folkemødet og mange, mange flere - og ikke mindst for de konsekvenser, beslutningen får for Bornholm."

Foreningen Folkemødet ser frem til igen at kunne afholde et Folkemøde i 2021.
“Vi ses igen til Folkemøde i Allinge den 17.-20. juni 2021 – velvidende at det vil kræve, at vi – sammen med gode kræfter - i den kommende tid finder løsninger på de konsekvenser, aflysningen får for Foreningen Folkemødets økonomi. Det er ingen tvivl om at vi er afhængige af fortsat støtte fra vores gæster, arrangører og partnere.“

Yderligere information
For dig der har bestilt plads på Folkecampen, dig der skulle have haft et eventsted på Folkemødet eller en tid i et af teltene, og alle andre:
De kommende uger arbejder Folkemødesekretariatet på at skabe overblik over de økonomiske konsekvenser og rækker herefter ud til alle arrangører, samarbejdspartnere, gæster mv. Du hører fra os når vi ved nærmere.

 

 

Nyhedbrev - juli måned 2020

Klik her

 

100 Seconds to Midnight What does this mean?
What can we do?

Part of the Abolition 2000 webinar series on issues and actions for nuclear abolition

Link

Date: July 30
Time: 9:00 am - 10:30 am EDT - 6 hours behind Copenhagen

 

Supporting the Hibakusha, inheriting and disseminating their stories

August 5 (Wed): 10:00–12:00 (JST) (Zoom Webinar: 300 participants + YouTube)

https://us02web.zoom.us/j/81166987194

 

Nyhedsbrev for august måned - 2020

Klik her.

6. august i Herups Have minde arr.
og demonstration for forbud mod atomvåben

Kl 20 - taler, musik, sange derefter kaffe og kage og hyggeligt samvær

I år er det 75 år siden Hiroshima blev udslettet af en atombombe, og faren for en atomkrig er i dag større end nogensinde.

FN vedtog i juli 2017 en traktat om forbud mod atomvåben. Danmark sagde NEJ
Regeringen vil ikke tilslutte sig traktaten af hensyn til NATO- medlemskabet - så vi skal bruge årets Hiroshimadag til at råbe vore politikere op:

Dansk borgrunderskrifsindsamling starter d. 6. august for at få danske politikkere til at kræve at Danmark skriver under på et forbud mod atomvpben.

arr. Enhedslisten Esbjerg- Fanø,
Esbjerg Fredsbevægelse, Radikale Venstre
Esbjerg/Fanø, Socialistisk Folkeparti Esbjerg,
Støtter: LO Vest,

For flere oplysninger skriv til poul@peaceweb.dk

Se videooptagelse fra vort arrangement i Heerups Have på Youtube - klik her

Nagasaki Day Rally

August 9 (Sun): 10:00–12:30 (JST) (Zoom Webinar: 1000 participants + YouTube)

English-Japanese simultaneous interpretation

https://us02web.zoom.us/j/86142436366

 

Special Sessions:

(3) Solidarity with the Hibakusha and Agent Orange/dioxin victims

August 3 (Mon): 15:00–17:00 (JST) (Zoom Webinar: 300 participants + YouTube)

Japanese-Vietnamese translation available

https://us02web.zoom.us/j/89514761482


Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben.

Støt borgerforslag med din underskrift.

 

 

The 75th anniversary of the United Nations

 

From September 21 until October 2, there will be a series of UN and civil society events to commemorate the 75th anniversary of the United Nations and advance key aims of the UN to achieve peace, disarmament, human rights, climate protection and sustainable development.

PNND has joined other international organizations in #WeThePeoples2020, a platform to promote these events and objectives, and to build cooperation amongst civil society.

læs mere her

 

Påskemarchen er flytet grundet Corona virusen.

Koordinationsgruppen lader sig ikke slå ud! De har besluttet at organisere en klimamarch i påsken næste år.
Ruten er som påskemarchen: fra Holbæk til København.

 

Medlemsudsendelse okt - dec - 2020

Link

 

9. november arr.
Parolen: stop Had og Hetz

Deltag i Webmøde:

Vær med til at bekkæmpe det voksende had i Danmark.

Webmødet starter med oplæg af Oluf Dragsbo om hadet på de sociale medier.
Derefter debat om hvordan vi kan nedbringe dette had, som er farlig for sammenhængskraften i samfundet.

Hvis du ikke tidligere har brugt GoToMeeting.
Kan du hente programmet gratis på dette link.

Du kan deltage i mødet via dette link.

(2021)

World Social Forum towards Mexico
January 2021

Since its creation in January 2001 in Porto Alegre, Brazil, The World Social Forum has become the largest space for global convergence of a great diversity and organizations and social movements of the entire planet in search of construction of background, local and local alternatives. global, under the motto of “Another World Is Possible”.

Emerged as a social alternative from below in front of the powerful from above gathered at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, the WSF took such force that it “became independent” from the appointments of the powerful and has been carried out in different dates and in different regions of the world both in America and in Africa and Asia, with the participation of tens of thousands of people from all continents and hundreds of simultaneous activities of the most diverse social causes in each edition.

The next January 2021 the WSF will turn 20 years old. It will coincide with a moment in which the world is experiencing a new wave of ascents of the neo-liberal right, even fascist, of coup d'etats, attacks on the rights and living conditions of the peoples, of wars and violence, of femicide, of destruction of life on the planet. And, with the exception of some exemplary popular struggles in some countries and booming movements such as women, it finds on the left and the social movements in a great dispersion, and consequently to many international networks and to the FSM itself with um important wear.

Therefore, The 20th Anniversary of the WSF represents again a great opportunity to provide a meeting space that helps to reverse this course in favor of the peoples. And the WSF International Council has resolved in its last meeting in Porto Alegre that the best place today for this reunion and to celebrate its 20th Anniversary is Mexico.

That represents a great challenge for Mexican organizations. In the first place, because of the dimensions of the forum, but mainly because the WSF in Mexico is called to provide an effective space for the international rearticulation of social movements to deal with global alliances, strategies and actions the calamities that plague the world. And because it should also serve to strengthen the social subject in our country to face the enormous challenges that are presented to us...

Link til siden

Afholdte aktiviter 2019

januar

 

Februar

Medlemsudsendelse

Se vores udtilling om 1. Verdenskrig

I forbindelse med 100 året for 1. Verdenskrigs afslutning.

D. 18/2 til d. 1/3 2019
Reception d. 18/2 kl. 10
Esbjerg Rådhus

grave

 

Marts

Se vores udtilling om 1. Verdenskrig

I forbindelse med 100 året for 1. Verdenskrigs afslutning.

Mandag d. 11/3 - 9/4
fernisering d. 11/3
Hovedbiblioteket Esbjerg

 

Nordiskt möte den 29–30 mars 2019 i Mariehamn.

 

vi kunne desværre ikke deltage men opfordre til at deltage.

Åland er en autonom del af Finland.
Det officielle sprog er svensk.
De har deres eget flag:


Foto: Fredrik Rubensson, link til billede

Om Ålands fredsinstitut

Ålands fredsinstitut jobbar både praktiskt och med forskning rörande freds- och konfliktfrågor i vid bemärkelse och med utgångspunkt i Åland och dess särställning. Institutet fokuserar på självstyrelseformer, minoritetsfrågor, demilitarisering och konflikthantering. Ålands fredsinstitut ingår i flera nationella och internationella nätverk av organisationer som arbetar med närliggande frågor. Fredsinstitutet är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som grundades 1992. Institutets styrelse fattar beslut om den övergripande verksamheten medan forskarrådet ansvarar för den vetenskapliga inriktningen. Institutet har konsultativ status inom FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC.

Link til institutet.

Bästa fredsvänner och kolleger i arbetet mot kärnvapen

Som ni tidigare har blivit informerade om, så har vi i Finlands Fredsförbund tillsammans med Ålands fredsinstitut planerat ett möte för att diskutera det nordiska samarbetet kring kärnvapen-nedrustningsarbetet och hur man ser på frågan i våra nordiska länder. Tanken är också att vi skulle diskutera om det finns något vi som folkrörelser, aktivister och forskare kan samarbeta kring och hur.

Program

Var vänlig och meddela Marianne Laxén:
mannelx@hotmail.com vem (namn samt kontaktuppgifter) som kommer från din organisation senast den 28 februari. Det är fritt fram att sprida inbjudan till andra eventuellt intresserade fredsvänner.

Hos Marianne Laxén: mannelx@hotmail.com skal du også bede om praktiske oplysninger, hvis du ønsker at deltage.

Med fredshälsning

Marianne Laxén
Finlands Fredsförbund
Viceordförande

Mirjam Lukola
Ålands Fredsinstitut
Organisationssekreterare

Internetside

 

April

Nordic Peace and
Conflict Resolution Efforts.
Folketinget, 9 April 2019, 16:00-17:45

Vi kunne desvære ikke deltage.

Jeg viser til tidligere informasjon om Nordisk råds fredsseminar i samarbeid med Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC).
Rapporten kom i stand etter en rekommandasjon fra Nordisk råd til Nordisk Ministerråd. Nordisk Ministerråd har finansiert rapporten, mens Nordisk råd og CRIC er «eier» av seminaret.
Presidiet ønsket at parlamentenes utenrikskomiteer skulle involveres i seminaret, og jeg ber derfor om at delegasjonssekretariatene sørger for å videresende informasjonen til de ansvarlige kollegaer.
En oppdatert invitasjon med påmeldingsfrist og praktiske opplysninger vil bli sendt ut i løpet av mars.
Seminaret er for forskere, politikere, sekretariater og andre med interesse for Nordisk fredssamarbeid.

In the current, multipolar world order, Nordic collaboration on peace and conflict resolution efforts is gaining momentum again.
At this seminar, a report commissioned by the Nordic Council of Ministers on Nordic peace and conflict resolution efforts will be launched.
The report focuses on how Nordic countries work together on peace and conflict resolution, present the current structures of Nordic cooperation and map challenges and potentials for future collaboration.
Three cases of Nordic collaboration will be discussed:
1) Nordic integrated efforts on peace and conflict resolution in Afghanistan,
2) Nordics working together in the UN and
3) Nordic networking on the woman, peace and security agenda.

Location: Fællessalen, Folketinget, Christiansborg, 1240 København K

16.00-16.05 Welcome and introduction: Jessica Polfjärd, President of the Nordic Council, Member of the Swedish Parliament
16.05-16.20 Keynote: Peter Wallensteen, Professor, University of Uppsala (TBC)
16.20-16.40 Presentation of the rapport: Isabel Bramsen and Anine Hagemann
16.40-17.15 Comments on the report:
Henrik Thune, Director, NOREF (TBC)
Erkki Tuomioja, Member of the Presidium of the Nordic Council, Member of the Finnish Parliament
Magnea Marinósdóttir, International Political Scientist
Christian Friis Bach, Secretary General, Danish Refugee Council
17.15 – 17.45 Q&A

Vennlig hilsen/Kind regards

Arne Fogt Bergby
Internasjonal seniorrådgiver/
International Senior Adviser
Mobil: +45 60 39 42 47
arfber@norden.org

Nordisk Råd
Nordic Council
Nordens Hus
Ved Stranden 18
DK-1061 København K
Telefon: +45 33 96 04 00
www.norden.org

 

Deltag i International konference på nettet
d. 10/4 - 2019

Dear friends and colleagues,

We cordially invite you to participate in an Abolition 2000 international webinar on April 10, 2019 on the topic Global nuclear disarmament events and campaigns.

The webinar will provide an overview of nuclear disarmament processes and events happening in 2019, and the main nuclear disarmament campaigns and actions by parliamentarians, mayors and civil society. The webinar will introduce Abolition 2000 working groups, campaigns and affiliated networks, and it will provide opportunities for activists to discuss and/or join various campaigns and events. Click here to register.

The webinar is the second in a series of such webinars being organized by Abolition 2000, the first one being in January 2019 on the INF Treaty. The webinars are open to anyone involved in nuclear disarmament or wanting to get involved.

The webinar will be held in two repeating sessions: Session 1 is scheduled to enable participation by those living in Asia and the Pacific. Session 2 is scheduled to enable participation by those living in the Americas, Europe and Africa. Each session will last for 1¾ -2 hours using the Zoom conferencing platform and will include a short technical introduction to the zoom conferencing functions, in addition to the presentations, discussion and conclusion.

Session 1: Timed for participants from Asia and the Pacific.

April 10: 9:00 Islamabad (Pakistan), 9:30 Delhi (India), 10:00 Almaty (Kazakhstan), 12:00 Perth (Australia), 12:00 Manila (Philippines), 13:00 Seoul (South Korea), 13:00 Tokyo (Japan), 14:00 Sydney (Australia), 16:00 Auckland (New Zealand). April 9: 18:00 Honolulu, (United States)

Speakers:

John Hallam (Australia), Human Survival Project. Nuclear Risk reduction
Neshan Gunasekera (Sri Lanka), International Association of Lawyers Against Nuclear Arms. Nuclear weapons and international law
Matt Robson (New Zealand), Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament (PNND). Parliamentary actions
Tamkeen Saeid (New Zealand), The Peace Foundation. Youth actions.
Alyn Ware (New Zealand), World Future Council, PNND. Economic dimensions – move the nuclear weapons money
Session 2: Timed for participants from the Americas, Europe and Africa:

April 10: 9:00 San Francisco (United States), 10:00 Edmonton (Canada), 12:00 Santiago (Chile), 16:00 Reykjavik (Iceland), 17:00 London (United Kingdom), 18:00 Berlin (Germany), 19:00 Amman (Jordan), 19:00 Moscow (Russia)
Speakers:

Reiner Braun (Germany), International Peace Bureau. Nukes out of Europe
John Burroughs (USA), Lawyers Committee on Nuclear Policy. Nuclear weapons and international law
Jackie Cabasso (USA), Mayors for Peace. Actions by cities
Arielle Denis (France), International Peace Bureau. Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons
Bruce Gagnon (USA), Global campaign against nuclear power and weapons in space. Missiles and space weapons
Marzhan Nurzhan (Kazakhstan), Abolition 2000 Youth Network
Vanda Proskova (Czech Republic), Economic Dimensions - Move the Nuclear Weapons Money
Tony Robinson (UK), Pressenza. Chair and introduction to Abolition 2000
Aaron Tovish (Mexico), Zone Libre. Nuclear risk reduction
Monica Willard (USA), United Religions Initiative. Interfaith actions and events.

Please click here to register online. Once you register we will send you details about how to connect to the webinar via zoom.

For more information visit www.abolition2000.org or contact alyn@lcnp.org.

Yours sincerely

Jackie Cabasso, Alyn Ware and Tony Robinson
On behalf of the Abolition 2000 Coordinating Committee

Påskemarch Flensborg d. 20/4 - 2019

Aktionen für den Frieden –
Friedensmärsche zu Ostern 2018
flere oplysninger kommer her.

vi kunne ikke deltage man opfordre til at deltge.

 

GDAMS

Global Days of Action on Military Spending (GDAMS)

Uddeling af foldere d. 26/4 og d. 3/5

 

Medlemspost

 

Maj

Bod i Gryden 1. maj kl. 13 - ca. 16

Juni

Folkemøde Bornholm

fredsministerium deltager, du kan tilmelde dig til Hasse der er formand for fredsministerium.dk

 

Medlemsudsendelse d. 10/6 - 2019

Klik her.

 

Se filmen ”Mur af Jern” af Mohammad Alator Fredag d. 14/6 kl. 18:30 på Vindrosen

Palæstinagruppen i Esbjerg har organiseret mad, kaffe, ryge og salgstelte foran Hotel Britannia om eftermiddagen med oplæg fra diverse politiske/humanistiske organisationer fredag 14.juni kl. 14-18
I sammenhæng med dette, har vi en filmfremvisning om aftenen kl. 18.30 på Vindrosen, møderum 1 på første sal. ”Mur af Jern” af Mohammad Alator om bosættelsernes konsekvenser for palæstinensernes daglige liv. Kaffe/kage/te vil kunne nydes, frivillige bidrag modtages gerne. Tak endelig vennerne med !

Foto: Michele Benericetti, flickr. The wall surrounding the Aida refugee camp in Bethlehem, Palestine.

link til billede

 

 

 

 

 

 

Juli

Medlemspost

 

August

Det var denne udgave af annoncen der skulle have været bragt.

 

Forbyd atomvåben.

Den eneste måde vi kan beskytte os selv mod atomvåben er at forbyde dem.

En atomvinter efter en atomkrig vil udslette menneskeheden.

Demonstration for forbud mod alle atomvåben og Mindedag for ofrene for atombomberne over Hiroshima og Nagasaki i Japan.

Afskaf alle atomvåben.

6aug

Sted: Heerups Have Esbjerg ved Hotel Britannia

Tidspunkt: kl. 20 - 22 tirsdag d. 6. august.

Arrangør: Esbjerg Fredsbevægelse

Atomvåbnene bliver moderniseret af alle atomvåbenstater.
Bliver disse våben brugt vil det blive menneskehedens undergang.

Derfor ville det være rigtig godt at afskaffe disse våben.
122 lande har sagt ja til dette i FN.

Vort arr. d. 6/8 - 2019 kl. 20 i Heerup Have
på Hiroshimadagen vil også opfordre til afskaffelse af alle atomvåben.

Der vil være tale ved Lisbet Skou fra Esbjerg Fredsbevægelse. Der vil være tale om et mindearrangement. Der vil være musik og sang, tid til at få en kop kaffe eller te og tid til tale sammen med der er mødt op.

Støtter til vores begivenheden i øjeblikket, vi håber der kommer flere til: Enhedslisten Esbjerg-Fanø, LO-Vest, Radikale Venstre Esbjerg/Fanø, SF Esbjerg, Socialdemokratiet Esbjerg.

Støttebeløb kan indbetales på reg. nr. 1551 konto nr. 6724426, husk at skrive hvem indbetaleren er.

Tilmeld dig begivenhende på Facebook

Del den til dine venner, slå den op din Facebookside.

vær med til at opreklamere d. 6/8.

September

Foreingernes dag, første lørdag i september,
d. 7/9 kl. 10 - ca. 14.

Vi har søgt om at være på torvet, så vi håber det er der du kan du finde os.

Vi opstiller vores bod og vi opfører vort gade teater om autonome dræberrobotter.

Gadeteater om autonome dræberrobotter - tider på nye forestillinger kommer.

Vort gadeteater er lavet som et moderne eventyr. Der er en fortæller der fortæller om et folk der var engang.
I eventyr møder vi en våbensælger en fredsaktivist.
Stykket handler om autonome dræberrobotter.
Publikum er velkomme til at blande sig i stykket.

Vi håber du har lyst til at komme og se stykket og evt. deltage i debatten. Vi vil opføre stykket igen i det nye år.

Lad ikke maskiner komme til at bestemme over liv og dø!

Bliv medlem af den internationale kampagne

Stop Killer Robots

Vores foldere om droner og robotter

8 - siders folder ved Thomas

4- sidetfolder ved Oluf - opdateret i 2017

Oplæg i Degerfors om dræberrobotter

Vores oplæg i Degerfos d. 20/5 - 2018

Vores oplæg som en lydfil

Webside om droner og dræberrobotter

Se vores webside om droner og robotter.

Esbjerg fredsbevægelse støtter demonstrationen mod Trump d. 2/9

Se demonstrationes Facebookside.


Planlægningen ruller
Trump vil blive mødt af demonstranter i København

Arbejderen d. 9/8 - 2019

Stop Trump, lyder hovedparolen for den demonstration, som foreløbig 21 organisationer står bag. Demonstrationen vil starte ved den amerikanske ambassade og bevæge sig gennem byen til Christiansborg.

Læs hele artiklen

Sidens top

September

 

Kom til den tredje store klimastrejke i Esbjerg!

Denne dag vil vi, sammen med andre unge over hele kloden, råbe op, for at vores politikere begynder at handle endnu hurtigere imod klimaforandringerne. Det kan nemlig kun gå for langsomt. Den 23. september, 3 dage senere, mødes verdens top nemlig til FN-klimatopmøde i New York. Så skal de vide, at vi ikke har givet op i kampen for klimaet!

Hør Greta Thunberg og andres opråb til strejke i september, klik her

TAG DINE VENNER og støt op om en bedre fremtid!

Mere information og program følger.

PS: Hvis du er interesseret i at være med til at planlægge begivenheden sammen med os, har du spørgsmål, eller vil du holde en tale eller spille en sang til strejken, så skriv skriv skriv til Nikita Eggers eller Bror Andreassen på messenger. Jo flere vi er, jo bedre.

Link til Facebook

Sidens top

 

Mød Jan Øberg fredag 20. september
19.00 – 21.00
Domen, Inge Lehmans Gade, Pier 2,
8000 Aarhus C

Tag med til Århus.

I anledning af FN’s fredsdag inviterer vi til samtale med den kendte freds- og fremtidsforsker Jan Øberg om alternativer til krigspolitikken og om hvordan der kan skabes fred i Mellemøsten – aktuelt i Iran

Danmarks nye regering blev hurtigt mødt med invitationer til nye krige. USA vil have danske elitesoldater til Syrien og Storbritannien danske krigsskibe med på togt i Den persiske Bugt.

I alt for mange år har en aktivistisk udenrigspolitik været ensbetydende med at Folketinget har støttet dansk deltagelse i den ene krig efter den anden: Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien. Ofte har danske politikere valgt at ”løse konflikter” ved at alliere sig med den ene part, og sende soldater, bombefly og krigsskibe mod den anden. Det har ikke virket, men skabt død og lemlæstelse af uskyldige mennesker, ødelagte samfund, flere flygtninge og mere had.

Den ny regering kører tilsyneladende videre på automatikken, blottet for nytænkning og vision. Danmarks militært ensrettede aktive udenrigspolitik er ikke til diskussion og at gå i krig er nu så dagligdags, at vedtagelsen hverken bliver fremlagt eller drøftet i Folketinget. Beslutningerne handles af partierne imellem og bag lukkede døre, langt fra tidligere tiders besværlige offentlige debat. Angrebsmålet denne gang er Iran, og selv om krigsherren ikke formelt er USA, men Storbritannien, så er metoderne og de militære værktøjer de samme.

Det er på høje tid med selvstændig nytænkning, så kom og hør hvordan man skaber fred med fredelige midler - for det har Danmark forpligtet sig til, som medlem af FN.

Mødet er arrangeret af Fredsministerium og der er gratis adgang.
FN’s Fredsdag er ikke bare en markering af ønsket om fred; men også en dag, hvor FN opfordrer til global våbenhvile. Det er ottende år i træk, at Fredsministerium markerer dagen. I år med møde i Domen i Aarhus om fredagen, og Fredsrundfart i Københavns Havn på selve fredsdagen, lørdag den 21. september.

Jan Øberg er en dansk fredsforsker, ph.d. i sociologi og med et omfattende forfatterskab bag sig. Bedst kendte bøger er Myter om vor sikkerhed i 1981, og Forudsigelig Fiasko. Om Irak-konflikten og Danmark som besættelsesmagt fra 2004. Øberg har arbejdet som fredsforsker i 40 år, dels som gæsteprofessor, dels som konfliktanalytiker, mægler og rådgiver i konfliktområder som det tidligere Jugoslavien, Israel og Palæstina, Georgien, Burundi, Somalia, Irak og Iran. Jan Øberg er direktør i den uafhængige tænketank, Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning. og med hjemmesiden https://transnational.live

Fredsministerium er et netværk af fredsgrupper, der siden 2012 har arbejdet sammen for at få oprettet et fredsministerium i statsligt regi. Vi præsenterer samtidig befolkning og politikere for fredelige alternativer til nutidens militaristiske forsvars-, udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Efter alt for mange år som krigsførende land handler debatten om dansk tryghed og sikkerhed efterhånden kun om flere penge til forsvaret. Vi mener at frygten og krigstruslen er overdrevet og at Danmark skal afvise NATOs krav om øget militærbudget og støtte til atomvåben. Verden har ikke brug for mere dødeligt isenkram og våbenkapløbet er farligt. Fortsat dansk oprustning truer vores egen og andre folks sikkerhed og kan føre til atomkrig - også i Europa.

Vi foreslår i første omgang, at Danmark tager angrebet ud af forsvaret og etablerer en fredsaktivistisk udenrigspolitik, så vores internationale indsats i højere grad lever op til dens eget erklæret fredelige mål og med en helt anderledes, selvstændig og virkelig aktivistisk præstation på den internationale scene, fokuseret på ikkemilitære konfliktløsninger, diplomati, human migrationspolitik, humanitær bistand og effektive klimapolitiske løsninger.
Verden er overoprustet, mens FN's verdensmål er underfinansierede
– det forhold må vendes helt om!

Fredsministerium er den danske afdeling af GAMIP
- The Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace.

Link til Facebook

Sidens top

 

FNs Peace One Day

Sidens top

 

Oktober

Medlemspost

folketingets åbning, den første tirsdag i oktober, d. 1/10

space4peace aktionsuge fra d. 5/10 - 12/10.

Sidens top

 

 

November

Krystalnat d. 9/11 - 2019

Tal ordentligt
Stop had og hetz

Kl. 16: Tale på Torvet ved Edvard Korsbæk.
Fakkeloptog til Kirkegade 51, derefter:
Kl. 17: Oplæg ved Sarah Arnd Linder om ”Political is Personal” (PiP): Et israelsk -
palæstinensisk kvindeprojekt skabt af en dansk kvinde.
Efter oplægget debat og derefter suppe.
Lørdag d. 9/11 kl. 16
Krystalnat - arr.
Torvet Esbjerg
(Torvegade-Kongensgade)
Arr: Alternativet Esbjerg, Enhedslisten Esbjerg - Fanø, Esbjerg Fredsbevægelse, LO - Vest, Radikale Venstre Esbjerg/Fanø, Socialistisk Folkeparti Esbjerg og Socialdemokratiet Esbjerg.

Her fortæller oplægsholderen om sig selv.
Mit navn er Sarah.
Jeg er 33 år og dansk jøde med israelsk far. Jeg er opvokset i fransktalende lande. Jeg havde aldrig intentioner om at flytte til Israel, selvom jeg har besøgt landet og min fars familie en del som barn. Det var ved et tilfælde, at jeg i sommeren 2006 flyttede til Israel i en alder af 20, midt i hvad man i Israel kalder for ”den anden krig i Libanon”.
Jeg læste Konfliktløsning og Internationale Relationer på bachelorniveau og tog min kandidat i Mellemøstens historie – begge ved institutioner i Israel. Jeg blev hurtigt meget interesseret i al den fredsaktivisme, der fandtes – og stadig findes i området – og især kvindernes rolle og status ift. konflikten.
Hvorfor?
Fordi det var det, jeg identificerede mig mest med. Jeg er kvinde, jøde, bor i Israel og bor i et konfliktområde. Den israelsk-palæstinensiske konflikt er ikke et fjernt begreb for mig. Det er den, jeg lever i som kvinde.
For fire år siden besluttede jeg mig for at skabe en platform ved navn ”Political is Personal” (PiP), der baserer sig på interviews med israelske og palæstinensiske kvinder fra alle mulige forskellige baggrunde i forbindelse med konflikten.
I interviews ført via PiP fortæller kvinderne i deres eget tempo om deres oplevelser, meninger og tanker ift. konflikten. For hvert interview bliver en tekst skrevet, som – før den bliver udgivet på PiP’s hjemmeside – bliver sendt til den interviewede kvinde. Når kvinden har godkendt teksten, når den ud til alle, både i Israel, i Palæstina og i resten af verden, der ønsker at høre en kvindes personlige fortælling i forbindelse med en konflikt, man ofte kun hører om på en overfladisk måde.
Jeg taler flere sprog, herunder klassisk og palæstinensisk arabisk.
Sarah Arnd Linder

Sidens top

Opfordring til forsoning

sendt til folketingets forsvarspolitiske ordfører forud for NATO - topmødet.

Kære politiker …….. Esbjerg 20.oktober 2019
Gør Danmark til et trygt sted at bo, gøre noget til NATO-mødet i december, for at stoppe den tiltagende spænding og oprustning mellem NATO og Rusland. !!
Læs interessant artikel til eftertanke fra 23/8-19, fra vores danske DIIS, Danmarks eget institut for internationale studier. DIIS opfordrer Danmark til at være en slags forandringsagent så den tiltagende spænding mellem NATO og Rusland bliver stoppet. https://www.diis.dk/publikationer/danmark-kan-bidrage-politisk-dialog
Danmark har en høj stjerne ved NATO, da vi har støttet op om samtlige indsatser fra NATO de sidste mange år, derfor er det passende, at netop vi tager rollen som initiativtager til diplomati og afspænding.
De nedrustningsaftaler, der blev indgået fra 1972-90 (AMB, CFE, INF), er alle blevet opsagt, og den eneste tilbageblevne, som er fra 2010 (New START), skal genforhandles senest i februar 2021. Det er derfor enormt vigtigt, at NATO og dermed USA inden da, atter ser gensidig nedrustning som bedste forsvar for den fredelig sameksistens.
De videnskabsfolk, som opfandt atombomben, var bekymrede over deres opfindelse, og advarede verdens politikere om konsekvenserne af en atomkrig. Disse forskerne vurderer jævnligt med et såkaldt dommedags ur (Doomdays Clock), hvor tæt verden er på en altødelæggende atomkrig.
Under den kolde krig var klokken 2 minutter i 12, hvor 12 er atomkrig og jordens undergang. Efter de forskellige nedrustningsaftaler blev dommedags uret 17 min i 12, men nu, hvor der kun er en enkelt usikker nedrustningsaftale tilbage, er klokken atter blevet 2 minutter i 12.
En atomkrig har ingen vindere men kun tabere, og det uanset hvor lille og lokal en atombombe, man starter ud med, flere bomber vil uvægerligt følge efter…
Derfor en kraftig opfordring til at finde det gode gamle diplomati frem, som gerne skulle ende med nedrustningsforhandlinger, gensidig orientering om troppebevægelser, invitation til deltagelse i hinandens militærøvelser m.m., sådan som man faktisk gjorde ved slutningen af den kolde krig, og den forblev derfor heldigvis kold !!!!
Der findes efterhånden adskillige universitetsuddannede freds- og konfliktforskere, gør dog nytte af dem til vurdering og håndtering af situationen!!
En klar opfordring fra den fredsorganisation jeg er medlem af, til dig som politiker i partiet…. og som medlem af Udenrigspolitisk nævn, og ikke mindst fra mig til dig som menneske til menneske, få NATO ind på afspændingens spor, inden det er for sent!!!
Mange fredelige og medmenneskelige hilsner Lisbet Skou
… og ikke mindst på vegne af Esbjerg Fredsbevægelse

 

December

 

Julehygge - onsdag d. 11/12 - 2019 kl. 19

Hos Kis og Poul Willemoesgade 29.

Julehygge med fredsduer og traner.

Æbleskiver og gløgg.

Vi maler sten til at ligge på vore foldere.

Alle medlemmer er meget velkommen.

Tilmelding ikke nødvendig.

 

 

 

2018

 

Afholdt:

 

Påske-fredsmarch i Flensborg / Flensburger Ostermarsch den 31.3 kl 11 start ved Nordentor.

Arr. en række organisationer Fra Flensborg.

Nordentor ligger tæt på havnen, så der er kun få meter at gå fra parkering på haven til Nordentor.

 

flensb

Foto © Poul Eck Sørensen 2017

 

Medlemsudsendelse april

klik her.

 

Forberede gadeteater og 1. maj

Søndag 22.april og fredag 27.april og begge dage kl. 13 hos Kis og Poul, Villemoesgade 29

 

GDAMS

(Global Day of Action on Military Spending) lørdag 28.april Esbjerg kl.11-13

 

1. maj - deltog vi med bod og banner.

Vi havde et banner med teksten: Forbyd Autonome Dræberrobotter.

banner

og vores telt var godt besøgt.

telt

 

Al-Naqba tirsdag d. 15. maj Torvet 16.00 til 18.00.

70-året for Nakba – Katastrofens dag – Israels oprettelse. 500 palæstinensiske landsbyer blev jævnet med jorden i det nuværende Israel.

Den dag palæstinenserne blev fordrevet fra Palæstina. Der bliver arrangeret en markering af Palæstinagruppen.

Plakat - Folder

 

 

tvin

Welcome to the 4th Peace Justice Conference!

This year the headline for the conference is: "Meeting the Other".

· When: 11th - 13th of May 2018

· Where: Tvind campus in Ulfborg, Western Jutland, Denmark

· Official language at the conference: English

CALLING FOR...

Participants, volunteers and contributors. All are welcome!

BECAUSE...

PEACE IS MORE THAN A LACK OF WAR.

Therefore, we want to LEARN about the roots of the problem and ACT upon it. During the fourth edition of the conference, we would like to tackle the issue of PREJUDICE, an obstacle on the way to creating a sustainable peace. We are called to do JUSTICE to all who suffer from misunderstanding and from being misunderstood. Because, THERE IS NO PEACE WITHOUT JUSTICE.

PROGRAMME
The programme includes workshops, speeches, presentations, lectures, discussions, music, arts, networking, performances, sports and more. You will be able to choose according to your interest. The conference's language is English but we will try to offer a programme accessible for participants with different language skills.

The project is coordinated by the students and teachers from DNS - The Necessary Teacher Training College.

The conference is organised and funded by the participants.

A one-day participation ticket costs 20.- EUR (150.- DKK) and a three-day package 50.- EUR (375.- DKK).

The fee includes the programme and three meals a day.

The participants are responsible for their transport to and from the conference as well as for the accommodation. There will be a possibility to arrange accommodation at the campus or nearby.

 

Al-Naqba tirsdag d. 15. maj Torvet 14.00 til 18.00.

70-året for Nakba – Katastrofens dag – Israels oprettelse. 500 palæstinensiske landsbyer blev jævnet med jorden i det nuværende Israel.

ne

Plakat - Folder

Palæstinagruppen i Esbjerg, som Esbjerg Fredsbevægelse er medlem af, stod for arrangementet.

 

 

 

Nordisk fredssamarbejde

Nordiska fredssamtal i Degerfors 2018
De nordiska länderna, kärnvapenhotet och de pågående krigen
Fredag 18 maj kl. 16.00 - söndag 20 maj kl. 12.00
Folkets Hus i Degerfors, Värmland
Föredragshållare:
Fredrika Gårdfeldt, Katarinauppropet/Svenska kyrkan, Gunnar Westberg, f.d. presidenten i
världsorganisationen Läkare mot kärnvapen (2017 års Fredspristagare), Anders Björnsson,
historiker, Lars-Gunnar Liljestrand, Valter Mutt, Dorte Grenaa, Danmark, Henrik Hjelle,
Norge, Teemu Matinpuro, Finland, Robert Mathiasson, Jan Myrdal, Per Blomquist, Daniel
Uppström, Eva Thomasen, Norge, Tord Björk, My Leffler, Hasse Schneidermann, Danmark,
Eva Jonsson m fl.
Ledare för gruppsamtalen: Björn Forseth och Helge Sonntag
Kulturkvällens konferencier: Leif Stålhammar
Deltagaravgift: 350 SEK
Resa och boende bekostas av deltagaren, arrangörerna hjälper till med bokning av boende.

Är du intresserad? Skriv till : hashim.al-malki@comhem.se, christerlundgren5@gmail.com
och mollran@gmail.com
Så skickar vi anmälningsblankett, program och info om hur deltagaravgiften betalas.
Välkomna!

Arrangör: Folket i Bilds Stockholmsavdelning tillsammans med arbetsgruppen i Degerfors
Vi tar tacksamt emot ert bidrag/stöd till vårt plusgirokonto 51653-4.
Skriv Nordiska fredssamtal vid betalningen.

Vi deltager med 4.

Vores oplæg i Degerfos d. 20/5 - 2018

Vores oplæg som en lydfil

Link

tilmelding her

gruppe

Kulturnat i Bramming onsdag 7.juni
kl. 18.30-20.30

 

bram

Vi deltog. Her sidder Hilmar ved vores bord.

 

Folkemødet Bornholm

Folkemødet 2018 åbner torsdag 14. juni kl. 11.30 og lukker søndag 17. juni kl. 12.00.
Der er fri entre og alle events er gratis. Igen i år kan man se frem til et spændende program med en masse debatter, oplæg, taler og meget mere

På kalendersiden har vi forsøgt at få vore aktiviteter med, det er ikke lykkes alle år og det er først fra år 2000 at vi så småt begynte på kalendersiden.

6. august - mindarr. på Hiroshimadagen.

Danmark skal skrive under på et forbud mod atomvåben.

Kære alle der deltog. Tak skal I have.

Dejligt at vi blev flere i år end sidste år. Vi håber alle vil tage deres venner med næste år så vi kan blive endnu flere.

Vi vil gerne at I bliver og hygger jeg bagefter, derfor er der te, kaffe og kage.

hiroshima

Sted: Heerups Have ved siden af Hotel Britaina i Esbjerg.

Start: kl. 20

Pressemeddelelse

 

Kære fredsvenner

Vil du gå ind på Facebook og invitere dine venner til denne begivenhed, samt dele begivenheden på Facebook, overveje om du vil med d. 6. august eller om du blot er interesseret.

Vores presmeddelelse er sendt til alle mulige pressefolk i vort område:

Der er sendt til kultunaut og forskellige kalendere.
Der har været et læserbrev i Vestkysten med opfordring til at deltage og der kommer en annonce i ugeavisen.

Jeg håber vi kan nå at dele nogle løbesedler ud også.

Kærlig fredshilsen

Poul

Mindedag for ofrene for atombomberne.

Tale og sang fra den årlige mindehøjtidelighed i Heerups Have i Esbjerg

Se video

Vi vil synge sange ,Oluf Dragsbo Esbjerg Fredsbevægelse og Radikale Venstre holder tale
Arr. Alternativet, Esbjerg Fredsbevægelse, fredsministerium.dk og Radikale Venstre. Kaffe, te mv.

Vi opfordrer regeringen til at tilslutte sig de 122 lande i FN, der ønsker et forbud mod atomvåben i en tid, hvor risikoen for en atomkrig er større end nogen sinde.

Det fejlagtige fjendebillede der opbygges af Rusland er farlig.

Trumps trussel om at anvende atomvåben mod et cyberangreb, som alle lande anvender, er farlig.

USA's nye strategi, der giver mulighed for at vinde en begrænset atomkrig i Europa, er farlig.
(Opbygningen af antimissilbaser langs den russiske græse, med en teori om at man kan angribe og modstå modpartens angreb)

INF ftalen mod mellemdistanceraketter i Europa med atomvåben hænger i en tynd tråd.

Artikkel fra Kristelig dagblad.

Historisk traktat mod atomvåben klar til at blive vedtaget.

Global traktat om forbud mod atomvåben er blevet vedtaget i FN

Stemmeafgivningen

 

Vi skal have den danske regering til at støtte forbudet mod atomvåben i FN.

Traktaten mod atomvåben, vedtaget i FN d. 7/7 - 2017. Klik her

Arr. Alternativet, Esbjerg Fredsbevægelse, fredsministerium.dk og de Radikale.

hir

16000

 

Foreningernes dag i Esbjerg d. 1/9 - 2018.

Vi har en bod på torvet og vi skal optræde på Torvet med vort moderne eventyr, der opføres som gaddeteater. Stykket handler om autonome dræberrobotter.

Vi skal opføre vort stykke kl. ca. 11:40

Se program for Foreningernes dag i Esbjerg her.

Vort gadeteater er lavet som et moderne eventyr. Der er en fortæller der fortæller om et folk der var engang.
I eventyr møder vi en våbensælger en fredsaktivist.
Stykket handler om autonome dræberrobotter.
Publikum er velkomme til at blande sig i stykket.

bod

 

Se vort gadeteater om autonome dræberrobotter d. 21/9 kl. 17 og kl. 17:30 I Heerups Have ved Hotel Britania.

Aflysning:

Kære alle Grundet vejrmelding med hård kuling med vindstød af storm styrke i morgen kl 17. Har vi set os nødsaget til aflyse vort gadeteater, men det vil senere blive opført i flere bydele. Vi håber du vil være med der i stedet for. Kærlig fredshilsen Poul Eck Sørensen

Vort gadeteater er lavet som et moderne eventyr. Der er en fortæller der fortæller om et folk der var engang.
I eventyr møder vi en våbensælger en fredsaktivist.
Stykket handler om autonome dræberrobotter.
Publikum er velkomme til at blande sig i stykket.

Vi håber du har lyst til at kome i Heerups have.

Lad ikke maskiner komme til at bestemme over liv og dø!

Bliv medlem af den internationale kampagne

Stop Killer Robots

 

d. 9/11 80 året - Krystalnat

Deltag i Krystalnat arr. d. 9/11 kl. 17 i Esbjerg.

Parole: Tal ordentlig. Stop had og hetz.

Taler ved Start: Henning Hyllested, MF, Enhedslisten.

Læs talen her

Sted: Gågaden ved krydset Torvegade - Kongensgade.

Fakkeltog: Till Fritidshuset, Kirkegade 51, 6700 Esbjerg.

Fællessang

Her vil der væe foredrag ved Özlem Cekic.

Enhedslisten har filmet oplægget som du kan se her.

Efterforedraget er der suppe.

Arr., Alternativet, Enhedslisten, Esbjerg Fredsbevægelse, LO Vest, Radikale, SF.

 

sammen med Esbjerg Samarbejdet, som Esbjerg fredsbevægelse har taget initiativ til.

 

kry

 

 

 

D. 11/11 - 100 året for 1. Verdenskrigs afslutning - udstilling.

Der kommer en udstilling på Ribe bibliotek, som jo var tættere på Sønderjylland end Esbjerg. Sønderjyderne hørte jo under tyskland og var i den specielle situation, at de skulle kæmpe i den tyske hær.

Udstillingen bliver først udstillet på Ribe bibliotek, hvor du kan se den efter d. 11/11.

Ribe Ugeavis om udstilliingen

Ryk ind Ribe om udstillingen 1. artikkel og 2. artikkel.

Ribe bibliotek d. 11/11 - 11/12 - 2018 fernisering d. 12/11 kl. 8:30 med deltagelse af Ribe Ugeavis og Ryk ind Ribe.

D. 18/2 til d. 1/3 2019 Esbjerg Rådhus

Mandag d. 11/3 - 9/4
fernisering d. 11/3
Hovedbiblioteket Esbjerg

Mindehøjtiligheden i Paris

Aljazeera:

UN chief sees 'parallels' with 1930s amid nationalism warnings

As global figures remember 100th anniversary of the end of World War I, political leaders warn of rising nationalism.

Klik her


Kristelig dagblad:

Biskop i prædiken: Krig kan hele tiden blusse op. Freden skal søges og dyrkes

Læs mere her

Set med eftertidens øjne var flere danske dagblade overraskende positive over for diktatorerne Hitler og Mussolini og de fascistiske tendenser i Europa. Aktuel udgivelse peger på, at demokratiet i mellemkrigstiden havde stor modstandstandskraft, men samtidig var der en fascination af tidens stærke mænd...

...Men læser man den danske presse i mellemkrigstiden, var billedet langtfra entydigt. Selv om fascismen ikke for alvor slog rod i den brede danske befolkning, var Danmark hverken skånet for antisemitisme eller for fascination af de stærke mænd, der stillede sig i spidsen for tilsyneladende ambitiøse politiske projekter ude i Europa...

Læs mere her.

 

grave

 

 

Generalforsamling d. 20/11 -2018

Generalforsamlingsdagsorden ifølge vedtægterne.

Beretning.

Referat kommer senere.

 

 

Aktiviteter vi arbejder medderudover:

Gadeteater og løbesedler.

Vi er ved at lave gadeteaterog løbesedler om autonome dræberrobotter / droner.

Imod lukning af Irak Kommissionen

Vi bidrager til at regeringen ikke får held til at lægge låg på undersøgelsen. Der vil kommer forslag til aktivitet her senere.

Læs mere her.

Fredsudstilling

Vi er ved at lave en fredsudstilling.

ft

 

 

 

flag

 

2017

Medlemsudsendelse 4/3

 

Nej tak til nye kampfly!

kampfly

Se mere her.

Holland

GCOMS - fredag d. 21/4 kl. 16 - 18.

Esbjerg Fredsbevægelse støtter op om:

The Global Campaign on Military Spending (GCOMS) is an international campaign founded in December 2014 and promoted by the International Peace Bureau after the five Global Days of Action (GDAMS), which has been an annual occurrence since 2011. The main aim is to reduce the global military spending thanks to the cooperative works made by the organisations of civil society.

Vi er på Torvet fredag d. 21/4 kl. 16 - 18.

Link

1

Link til pdf-fil hovr teksten er tydeligere.

 

2

Link til pdf-fil hvor teksten er tyeligere.

Arrangement om Palestina

Vi deltager i Palæstinaugen i uge 23 sammen med en række organisationer og en gruppe palæstinesere.

I anledningen af 50 året for Israels besættelse af Vestbredden, vil der være flere aktiviteter også her i Esbjerg, hvor der er dannet en facebookgruppe, du opfordres til at melde dig ind i, så du kan følge og deltage i aktiviteterne.

Vi deltager i foreningerns dag d. 2/9

Link til begivenhedr i gåganden, herunder foreningernes dag.

Direkte link til foreningernes dag.

 

Mindedag for ofrene for atombomberne over Hiroshima og Nagasaki i Japan.

6aug

Sted: Heerups Have Esbjerg ved Hotel Britannia

Tidspunkt: kl. 20 - 21 søndag d. 6. august.

Vi vil sætte lotusblomster i vandet. Der vil være stille musik, en tale fra Esbjerg Fredsbevægelse og vi vil synge et par sange. Og vi vil opfordre danske politikere til at Danmark bliver medunderskriver af Traktaten mod atomvåben, vedtaget i FN d. 7/7 - 2017. http://www.un.org/News/dh/pdf/english/2017/07072017.pdf Esbjerg Fredsbevægelses side om atomvåben: http://www.peaceweb.dk/atom.htm
Følgende partier støtter arrangementet i øjeblikket:
Se vores facebookside.

Der vil være livemusik, og en fællessang eller 2, og vi sætter lotus blomster med levende lys i søen :-).

Alle fredelige sjæle er velkomne håber vi ses til en hyggelig aften i fredens tegn. PEACE !

Del begivenheden og inviter venner!

Hiroshimadagen d. 6/8 - 2018

Tale og sang fra den årlige mindehøjtidelighed i Heerups Have i Esbjerg

Se video

 

Sidens top

 

 

Kære alle -
Skal vi ikke have Esbjerg med på listen?

12 byer i Danmark støtter afskaffelsen af atomvåben

Se mere her

Sidens top

 

FN - International fredsdag d. 21/9.

I Esbjerg laver vi et arrangemet i samarbejde med Alternativet, Enhedslisten, Radikale og SF

Danmark skal skrive under på et forbud mod atomvåben.

Sted: Heerups have (ved Hotel Britania).

Tidspunkt: 19:30 - 20:30

Vi vil syne et par sange, høre en tale og hygge os med kage og kaffe til sidst.

21

 

Kære fredsven

Fredsministerium inviterer dig til hele to arrangementer på FN´s fredsdag, den 21. september.

I Århus kan du deltage i en politisk dialog om alliancefri dansk, nordisk og europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik i the Dome of Visions, som nu står på havnen der.

Mødet skal ses i sammenhæng med at Aarhus i år er EU Kulturhovedstad under mottoet: Rethink Your Possibilities.

Dialogmødet har derfor titlen ”Gentænk dansk og nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik” og indledes med oplæg af Jørn Boye Nielsen fra Rådet for International Konfliktløsning (RIKO), Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten, Rasmus Nordquist fra Alternativet og Carsten Andersen fra fredsministerium. Læs mere her.

Som du kan se af medsendte invitation begynder mødet kl. 19.00.
Domen finder du i Inge Lehmans Gade på pier 2 i Århus havn og der er gratis adgang.

Link til Facebook


I København går fredsbevægelsen igen i år i bådene når fredsminsiterium.dk markerer dagen ved - sammen med FredsVagten ved Christiansborg og Tid til Fred – Aktiv mod Krig - at sejle rundt i Københavns Havn med vores faner, bannere, taler, musik og sang, fredsknus og meget mere.

Vi sejler i egen båd fra kajpladsen ved Nationalbanken, Havnegade 5, kl. 16.30 og slutter samme sted kl. 19.30 ved FredsVagtens plads ved Holmens Kirke.

Der er plads til 115 personer i båden så du skal tilmelde dig pr sms på 51373468 eller ved mail til jessie@smorumnet.dk senest den 16. september. Lige som sidste år sørger vi for lidt spiseligt samt kaffe og te. Derfor koster det 100 kroner at sejle med og du indbetaler penge enten på mobilepay på 51373468 eller på konto 0400/4018729194. Husk at mærke din indbetaling med ”FN” og dit navn.

Link til Facebook

Århus eller København

Fredelig hilsen
Hasse Schneidermann
formand Fredsministerium
Mobil 2333 4460

Sidens top

 

Krystalnatten - minde arr. d. 9/11 - 2017

 

171119

 

knat

 

Deltag i fredsfestival i Aarhus

fredsfestival

Læs mere herl

Sidens top

 

 

 

 

 

 

2016

TRIBUNAL TIL UNDERSØGELSE AF DANMARKS DELTAGELSE I KRIGENE I IRAK OG AFGHANISTAN

STIFTENDE GENERALFORSAMLING I TRIBUNALFORENINGEN 30.JANUAR 2016 kl. 13.00 – 16.00 KØBENHAVNS RÅDHUS UDVALGSVÆRELSE D, HVALROSPORTEN, BAGINDGANGEN

13.00: VELKOMST OG PRÆSENTATION
13.15 STIFTENDE GENERALFORSAMLING I TRIBUNALFORENINGEN
Forslag til dagsordenen:
1.Valg af dirigent og referent
2.Fremlæggelse og drøftelse af tribunalprojektet
3.Fremlæggelse, drøftelse og vedtagelse af vedtægter for tribunalforeningen
4.Fremlæggelse, drøftelse og vedtagelse af forslag til handleplan
5.Forelæggelse, drøftelse og vedtagelse af budgetforslag
6.Andre indkomne forslag
7.Beslutning om oprettelse af tribunalforening
8.Valg af formand
9.Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
10.Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
11.Nedsættelse af arbejdsgrupper jf. pkt. 4
12.Eventuelt
15.00: AFSLUTNING
15.00: BESTYRELSEN MØDES
15.30: BESTYRELSEN MØDES MED PRESSEN
BILAG:
1)Forslag til Projektbeskrivelse: Medsendt
2)Forslag til Vedtægter: Medsendt
3)Forslag til handleplan: Fremlægges på mødet
4)Forslag til budget: Fremlægges på mødet
5)Pressemeddelelse: Medsendt
NB
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen

Pressemeddelese mm

Indkaldelse, vedtægsforslag mm

Oluf fra Esbjerg fredsbevægelse deltog.

 

 

FN's internationale dag mod racisme

Den 21. marts 2016 er det FNs internationale dag mod racisme. Vi satser også her på et samarbejde med andre organisationer mod racismen.

 

arac
Foto: Sasha Kimel, Anti-Racism Protest Tel Aviv,
May 24, 2012, link til billede

 

 

 

 

 

 

Demonstation på årsdagen for Krystalnatten

D. 9/11 - 2016

 

IPB - fredskonference Berlin

30/10 - 2/11 - 2016
Disarm! For a Climate of Peace – Creating an

Action Agenda
IPB World Congress 2016 on Military and Social Spending
Link

Esbjerg Fredsbevægelse deltager med flere medlemmer.

 

Foreningernes dag d. 3/9 - 2016

Lørdag den 3. september 2016 kl. 10.00 – 15.00 inviteres byens borgere til ”Foreningernes Dag” i Esbjerg City.

 

Lørdag D. 6. aug. afholder Esbjerg Fredsbevægelse en minde højtidlighed for ofrene for atombomben over Hiroshima.

Arrangementet vil blive holdt i Heerups Have ved Britannia fra 20.00-21.00 der vil være livemusik, og en fællessang eller 2, og vi sætter lotus blomster med levende lys i søen :-).

Alle fredelige sjæle er velkomne håber vi ses til en hyggelig aften i fredens tegn. PEACE !

Del begivenheden og inviter venner!

 

 

2015

Esbjerg fredsbevægelses bestyrelse deltog igen i IPB's konference og rådmøde
(Nedefor deltagere fra IPB's rådsmøde, som er åben).

raadipb2015
Foto IPB Italien - Fra IPB's rådsmøde i Padova i Italien 2015

Klip fra https://da.wikipedia.org/wiki/Padova

Padova, især tidligere på dansk kaldet Padua, er en by i Italien. Byen er provinshovedstad i Padovaprovinsen og det økonomiske og trafikale centrum i hele Venetoregionen i Norditalien. Byen ligger ved floden Bacchiglione, 40 km vest for Venedig og 29 km sydøst for Vicenza.

Indbyggertallet i selve Padova er 211,985 (2004), men byen udgør en del af byområdet Padova-Venezia med ca. 1.600.000 indbyggere. Bycentret er meget pittoresk med et stort net af gader med søjlegange samt et antal smukke pladser, hvoraf den 90.000 m² store Prato delle Valle er den kendteste.

Universitetet er grundlagt 1222. Galileo Galilei var professor i matematik ved Università degli Studi di Padova, der er verdens tredjeældste universitet, og Corfitz Ulfeldt var immatrikuleret her 1628-29. Verdens første Anatomiske Teater blev opført for universitetet i 1594.

Til universitetet hører byens botaniske have "Orto botanico", som er verdens ældste fortsat eksisterende botaniske have.

 

bio
Foto Poul Eck Søresen

 

2015

 

Deltagelse i IPB's konference og rådsmåde 2015 i Padova i Italien

se billede ovenfor

Vi arbejder på at IPB's medlemsorganisatoner er bedre involveret i organisationes arbejde organisspiller en mere demokratisk med et stærkere netværk og vil stille forslag om dette til næste års IPB møde, som afholdes i Berlin

Foreningernes dag.
Lørdag d. 5. september. 2015
fra 10 – 15

Vi har en pavillon med en lille udstilling.
Vi uddeler løbesedler.
Man er velkommen til at få en snak og et par fredssmåkager, kaffe eller te.
Man kan købe fredssmykke mm.

buk
Foto Poul Eck Sørensen

 

Deltagelse rådsmøte i Nordahl Grieg Fredsfond - Norge

14. august Rådsmøte i Nordahl Grieg Fredsfond
15. – 16. august Nordmarken Symposiet 2015
(Vi rejser fra d. 13-17 august)

 

GDAMS - Global Day of Action on Military Spending

D. 13/4 - 2015
Global Day of Action on Military Spending (GDAMS)

 

Droner

D2

D. 21/2 - 2015

Vi deler løbesedler ud på torvet om droner.

Se vores folder

 

Palæstina

Fredag d. 13/2 kl. 16 -18

Uddeling af foldere om palæstina

Se folder

Link fra folderen:

http://www.palaestina-initiativet.dk

http://www.humanrightsmarch.dk

http://www.amnesty.dk/nyhed/gaza/israel-begik-krigsforbrydelser-i-gaza

 

gaza3

 

 

Krystalnatten d. 9/11 kl. 19 ved MCDonald's Kongensgade

Hjælpe de forfulgte.
Krystalnatten d. 9/11 - 2015 - Fakkeldemonstration
fra Kongensgade ved McDonalds kl. 19.00
Velkomst v. Oluf Dragsbo - Esbjerg Fredsbevægelse
Fakeldemonstration til torvet Rådhuspladsen.
Velkomst rådhuspladsen ved Peter Hyldgaard Madsen fra samarbejdet til Krystalnatten.
Tale ved Mussa Utto integrationskonsulent i Esbjerg kommune
Arr. 3F Transport, Enhedslisten, Esbjerg Fredsbevægelse, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti.

Læs Mussa Utto's tale fra d. 9/11 - 2015

 

 

Krystalnatten d. 9/11 kl. 19 ved MCDonald's Kongensgade

krystal
Foto: Lars Kjølhede Christensen, Aldrig mere Krystalnat! Link til billede

Krystalnatten

9. november 2015 formentlig samarbejde med andre organisationer mod racisme.

 

 

 

 

 

I medfølelse med borgerne i Paris mødes vi på Torvet ved Rådhuset i morgen søndag d. 15/11 kl. 16

 

henning
Foto Poul Eck Sørensen - Henning Josefsen Overgaard - Byrådmedlem Enheslisten og formand for 3F Transport Esbjerg.

blomster
Foto Poul Eck Sørensen - Blomster

I medfølelse med borgerne I Paris har Esbjerg Fredsbevægelse lagt blomster ved det franske konsulat for Syd- og Sønderjylland der ligger på Poul Desvignes-Willadsens private bopæl, Søparken 36 i Bramming. Vi opfordre andre til at gøre det samme. Vi opfordre også at at mødes på Torvet ved Rådhuset i morgen kl. 16 med blomster - d. 15/11 - 2015

!51114BlomsterL

Tilmeld dig og del oplysingerne klik her.

 

Endnu en gang tak for jeres besøg og blomsterhilsenen til Frankrig...

... Efter jeres besøg blev præsentationen af buketten forbedret, synes jeg selv. Det kan I se på min hjemmeside og vedhæftet.

endnu en gang “mille fois merci”

Poul Desvignes.Willadsen

vedhæftet dette billede.

talL

Kære Esbjerg Fredsbevægelse

Det følgende er en hilsen fra den franske ambassadør François Zimeray og hans stab for jeres blomsterhilsen i kølvandet på attentaterne i Paris.

mvh

Poul Desvignes-Willadsen, honorær konsul i Syd- ogSønderjylland

L’ambassadeur, le personnel de l’ambassade et la communauté française au Danemark sont très touchés par votre message. Les liens profonds et anciens entre nos pays sont renforcés par cette amitié et cette solidarité qui nous vont droit au cœur. Nous partageons les mêmes valeurs, c’est pourquoi nous sommes confrontés aux mêmes menaces. C’est un défi que nous relèverons ensemble.

Frankrigs Ambassadør, ambassadens personale og franskmændene bosiddende i Danmark er meget rørte over din opmærksomhed. De stærke bånd mellem vores to lande bliver styrket af dette venskab og denne solidaritet, som går os lige i hjertet. Vi deler de samme værdier og står derfor over for den samme trussel. Det er en stor udfordring, som vi må løfte sammen.

The ambassador, the staff of the Embassy and the French community in Denmark are profoundly touched by your attention. The strong and historical bonds between our two countries are strengthened by this friendship and solidarity which go straight to our hearts. We share the same values and therefore are facing the same threats. We will overcome this challenge, together, united.

 

For Esbjerg Fredsbevægelse er en bæredygtig udvikling en forudsætning for fred og et godt liv.
Vi opfordre til at støtte:

Klima-march i Esbjerg

klimaM

Facebooklink til begivenhed i Esbjerg
Klima-March Esbjerg
D. 29/11 kl. 13 fra Musikhuset

I forbindelse med åbningen af klimatopmødet i Paris, bliver der verden over arrangeret klima-marcher for at sætte fokus på den globale opvarmning og verdens klimaproblemer.

Klimamarch i København d. 29/11

The biggest climate march in history! September 2014

Global Klimamarch i Danmark - Avaaz.org

2014

2014 oversigt:

Februar Lys for Gaza på Torvet i Esbjerg
Mere information lægges ind på vores Facebookside, som automatisk går ind på Twitter
Opretter debatgruppe på Facebook og såkaldt hemmelig gruppe for bestyrelsen
Juli/august Blomsternedlæggelse på Torvet/Heerups have i medfølelse med ofrene i Gaza
Start på underskriftindsamling Stop Israels brutalitet, (24.oktober 5.808 underskrifter, ej afl.)
September Foreningernes dag foldere og fredssmåkager deles ud, fredssmykker sælges
November Generalforsamling
Fakkeldemonstration for undertrykte i verden (krystalnatten)

 

 

 

 

I erindring om Krystalnatten

søndag den 9. november 2014
Arrangerer Esbjerg Fredsbevægelse et
Fakkeltog mod Rådhuset.

Mødetid/sted: Kl. 19.00 på Torvet v/ Skolegade.
Talere:
Gyvel Kallan
International Forum
Poul Eck Sørensen
Esbjerg Fredsbevægelse
Mødeleder:
Henning Overgaard
Byrådsmedlem, Enhedslisten
Sange: »Kringsatt av fiender« af Nordahl Grieg
og »Imagine« af Beatles /John Lennon

 

Foreningernes dag.
Lørdag d. 6. september. 2014
fra 10 – 15

Vi har en pavillon og vores buk med fredsduer.,
Vi uddeler balloner, broscher og fredssmåkager.
Opfører gade teater: Palæstinenser – Israeler

Esbjerg Fredsbevægelse er på Torvet
d. 28/2 - 2014

Befri Gaza verdens største fængsel

Esbjerg Fredsbevægelse står på Torvet mellem Kongensgade og skøjtebanen og deler foldere ud om Gaza fredag d. 28/2 kl. 15.30 til 17.30. Du er velkommen til at hjælpe.

2013

2013 oversigt:

Januar lysarrangement mod Gaza blokaden ???
Maj udtalelse til pressen for dansk anerkendelse af Palæstina som en selvstændig stat
September uddeling af foldere på Foreningernes dag
deltagelse i IPBs generalforsamling i Stockholm, hvor der også blev afholdt et nordisk fællesmøde, endvidere blev det besluttet at Esbjerg Fredsbevægelse koordinere aktiviteter mod militarisering af rummet

 

 

 

2012

2012 oversigt:

Januar lys-arrangement mod Gaza blokaden, som stadig ikke er ophævet !!!
Marts deltagelse i Vindrosens generalforsamling
April anden globale aktionsdag GDAMS
Juni deltagelse i Danmarks Fredsråd, som desværre må nedlægges pga manglende opbakning
September uddeling af foldere på Foreningernes dag
Udsendt opfordring til folketingsmedlemmer om at stoppe danske militære våbenhandlinger i udlandet 21.september, pga Peace One Day, accepteret af FN i 2001.

 

 

 

 

2011

 

2011 oversigt:

Januar lys-arrangement igen til minde om de faldne palæstinensere/israelere fra Israels bombning af Gaza striben i 2009 og for ophævelse af blokaden mod Gaza
Esbjerg Fredsbevægelse deltager i Nytårskur på Lokalhistorisk Arkiv, se juli 2010
April første globale aktionsdag GDAMS med foldere og en flot fredelig raket for Nedrustning
Maj indsamling af underskrifter for anerkendelse af den Palæstinensiske stat i FN
September uddeling af foldere på Foreningernes dag
Oktober deltagelse i IPBs generalforsamling i Potsdam, forslag om demokratisering besluttet
November Generalforsamling
Måned??? deltagelse i Danmarks Fredsråd i København
Foruden vores hjemmeside www.peaceweb.dk er Esbjerg Fredsbevægelse på Twitter og Facebook, men specielt sidstnævnte skal nok ajourføres. Vi forsøger også at afholde korte bestyrelsesmøder via Skype. Efter generalforsamlingen i fortsattes arbejdet med nedennævnte aktiviteter årene efter:

 

 

 

 

2010

 

2010 oversigt:

Januar lys-arrangement, for de faldne og for ophævelsen af blokaden af Gaza fra 2009
Maj arrangement om apartheidmuren med model heraf og kampagnebus
Med tak modtaget penge fra Bramminge Fredsbevægelse, som desværre er nedlagt.
Esbjerg Fredsbevægelse bliver fremover nævnt i Vindrosens ”Hvem Hjælper Hvem i Esbjerg Kommune”
Deltaget i debatprogram i Kanal Esbjerg.
Juni Udtalelse til pressen mod Israels tilfangetagelse af tyrkiske fredsaktivister på vej til Gaza
Juli Esbjerg Fredsbevægelses papirer fra perioden 1980-2005 er nu indgivet til Byhistorisk Arkiv
September uddeling af foldere på Foreningernes dag
September deltagelse i IPBs generalforsamling i Oslo, med forslag om demokratisering af IPB, og en global aktionsdag for nedrustning GDAMS blev besluttet
December landsmøde i København om boykot at varer fra israelske besættelser på Vestbredden
Deltagelse i Danmarks Fredsråd i København

 

 

 

 

Palæstina Initiatives bus på Torvet ved gågaden lørdag d. 22/5 kl. 10 - 13 - 2010 om Israels apartheid.

Hvad forstås ved apartheid?

FNs International Konvention vedrørende bekæmpelse og straf for forbrydelsen Apartheid trådte i kraft den 18. juli 1976. DPV finder, at så godt som alle FNs definitioner kan finde anvendelse på palæstinensernes situation. Se bilag 1.

Hvad kendetegner israelske apartheid?

A: ”Kampen om jorden” – mest mulig jord – færrest mulige palæstinensere

- Bosættelser – et led i en plan for fordrivelse af palæstinenserne. På den bedste landbrugsjord og de rigeste vandressourcer, egne veje osv.
- Tyveri af palæstinensisk jord, husødelæggelser,
- Underudvikling – den stille transfer…

- Den demografiske trussel giver diskrimination herunder en hverdag som 2. rangs borgere i eget land for Israels palæstinensere, dårligere adgang til uddannelse, - anerkendelse af politiske rettigheder.

B: ”Ingen adgang for …”

- Verdens største fængsler - Mure og checkpoints
- Bevægelses og rejserestriktioner, by og lande-arrest – en lufthavn uden palæstinensere. De to broer til Jordan (en for hvide og en for palæstinensere fra DBO)
- Blokeringer for transport af vare

C: ”Den daglige vold” (som Amira Hass beskrev det i DR udsendelsen)

- Mord og fængslinger af ledere
- Systematiske angreb på civile med drab og sårede
- Besættelsesstyrker til lands, vand og i luften

Link: Palæstina Initiativet

 

Lysarrangement for Gaza fredag d. 15/1 kl. 16 - 18 på Torvet ved Kongensgade i Esbjerg

Gaza – Verdens største fængsel
I Gaza bor mere end 1½ mio. mennesker på at et landområde på størrelse med Langeland. Gaza er dermed et af de tættest befolkede områder i verden. Ud over 40 km kyst med begrænset adgang til fiskeri er Gaza omringet af en 12 m høj mur af jern og stål med kun 2 udgange: Erez (Israel) og Rafah (Egypten).
Flertallet er registrerede FN-flygtninge fra 1948 ved oprettelse af staten Israel. 50 % af befolkningen er børn, og kun 25 % er over 25 år. Fattigdommen og arbejdsløsheden er overvældende. Både de materielle ødelæggelser og de mentale konsekvenser for befolkningen efter angrebet på Gaza i december 2008 er kolossale.

Krigsforbrydelserne skal retsforfølges
Undersøgelser og retsforfølgelse af alvorlige krænkelser i forbindelse med angrebet på Gaza er nødvendig for at sikre respekt for menneskerettigheder og humanitær folkeret, og sagen må derfor rejses ved en international krigsforbryderdomstol.

Stop blokaden af Gaza – NU
80 % af befolkningen er – ifølge en rapport fra Amnesty International og Oxfam International - afhængig af hjælp udefra. Kun få af de 4 mia. dollars, der blev lovet Gaza efter den israelsk offensiv, er blevet betalt. Ikke bare Israel, men også verdens magter har svigtet Gazas befolkning.

2009

 

Demonstration i Esbjerg tirsdag d. 13/1 - 2009

Ophæv belejringer af Gaza

Våbenhvile nu

Stop besættelsen

Start Stormgade - Kongensgade kl. 17

Derefter går vi til Rådhuset ankomst kl. ca. 17.30

Taler
Oluf Dragsbo - Esbjerg Fredsbevægelse
Henning Hyllested - Enhedslisten
Kund Jæger Andersen - SF
Mussa Utto - Socialdemokratiet

Digt
Manel Momograbe - Dansk Palæstinensisk Forening
 

arr. 3F- Esbjerg, 3F-Transport Esbjerg, Dansk Palæstinensisk forening, Enheslisten Esbjerg, Esbjerg Fredsbevægelse, LO-Esbjerg, SF-Esbjerg, SF-ungdom Esbjerg, Socialdemokratiet-Esbjerg.

Poul Eck Sørensen d. 10/1 - 2009

 

Foreningernes dag i Esbjerg

D. 5. september ud foran Inspiration vil du kunne finde Esbjerg Fredsbevægelses bod.

 

Palæstina kampagnen besøger Esbjerg.

D. 22. september får vi besøg af palæstinakampagnen.

15 - 17.30 På Torvet (Kongensgade - Skolegade)

og 19 - 22 på torvet (Kongensgade - Skolegade)

 

Verdensfredsmarch

Esbjerg Fredsbevægelse arbejder på fælles transport til

Verdensfredsmarch d. 30. oktober i Kbh. som slutter ca. 2/1 i Argentina. - se:
http://www.verdensmarch.dk

 

szaq

 

 

2008

 

 

60 år er nok - frit Palæstina!

For retten til at vende tilbage.

Torsdag d. 15. maj kl. 19.30 - 2008
Hovedbiblioteket Esbjerg

Carlo Hansen (journalist / forfatter)
det zionistiske koloniprojekt
- konsekvenser for palæstinenserne
og israelerne

oplæg ved Muhamad Zamzam fra Palæstina-Dansk forening Esbjerg

Arr. Palæstina-Dansk forening Esbjerg
Esbjerg fredsbevægelse

 

 

Internationalt fredsmøde i Danmark

Danmarks Fredsråd - som Esbjerg Fredsbevægelse har taget initiativ til at oprette - har afholdt internationalt fredsmøde i Kbh.
Et møde vi har deltaget i planlægningen af og filmet (kommer her på websiderner, når vi får nye programmer).

fredag d. 14. november 2008 kl. 16 - 19

- grundlæggende om fred og sikkerhed nutildags
IPB folk, kendte danskere - debat på dansk, måske med oversættelse til engelsk

Lørdag d. 15. november 2008

Formiddag kl. 9.30 - 12.30
- Frederik Bajer, historisk orienteret,

Eftermiddag - 16.30
- terror, forlængelse af IPB's tema om udvikling,

(Frederik Bajer og terror lægges på samme dag, og på engelsk)

søndagen d. 16 november 2008
- IPB Årsmøde

2007

 

 

Palæstina arrangement mandag d. 22. oktober 2007 kl. 19.30 til 22.00

Vi fortsætter efter generalforsamlingen med at  viser filmen:

"A Bus Ride To Peace"

Kvinder på deres vej i Israel og Palæstina.

Som vi har lånt af Kvinder for Fred
 

 

29. april 2007 generalforsamling
Danmarks Fredsråd

Oluf Dragsbo og Poul Eck Sørensen
valgt til styregruppen

 

 

 

Generalforsamling mandag 22.oktober 2007 kl. 17 til 19.30

Du/I indkaldes hermed til generalforsamling på Vindrosen Fynsgade 2, Esbjerg med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent/referent
2) Beretning ved Poul Eck Sørensen  bestyrelse
3) Regnskab ved Lisbet Skou
4) Vedtægtsændringer og forslag
5) De kommende års arbejde
6) Udtalelse
7) Valg af bestyrelse og revisorer
8) Eventuelt ...

Vi splejser til lidt pizza eller lignende, og der er mulighed for at købe drikkevarer til høkerpriser...
Vedtægterne vil ligge i kopi på selve generalforsamlingen.

Se referat

2006

 

18. marts kl. 13. - ca. 16 - 2006

 3 - årsdagen for Irak krigen.

Fredssamarbejdet i Esbjerg laver en konference på hovedbib. i den store sal.

Deltager i debatpanelet:

Enhedslisten – Pelle Dragsted fra Enhedslisten, international sekr. For folketingsgr.
Socialdemokratiet – Troels fra Grindsted, ft
SF – Jesper Petersen, landsformand for SFU
Sammi Alaa fra Komiteen for et frit Irak

 

 

International uge mod muren,
se vort arr. mandag d. 13. nov 2006:

Se filmen "Muren" af Jørgen Flint Pedersen
og Erik Skibsted.
Herefter oplæg med Karen Henriksen som 3 gange har været i Palæstina med Human Rights March siden 2004.

Sted Tobakken, Gasværksgade 2, "Grønt lokale"
Tid mandag d. 13. november, kl. 19.
Pris Gratis entre
Arr. Enhedslisten, Esbjerg Fredsbevægelse, SF, SFU og SUF

2005

 

Generalforsamling i Danmarks Fredsråd d. 30. april 2005

Tidsplan:

11.00 – 13.00: Oplæg og debat om situationen i Irak Indledere:
Jan Øberg, Christian Harlang og muligvis en mf'er fra Venstre.
Denne del er et åbent arrangement.

13.00 – 14.00 Frokost.

14.00 – 16.00 Generalforsamling.

www.danmarksfredsraad.dk 

 

2 års besættelse af Irak -

D.19 marts 2005 deler vi løbesedler ud grundet 2. års dagen mod krigen mod irak.

 

3. marts 2005 25 års jubilæum -

fejres i Vindrosen Fynsgade 2 med en reception, kl. 19 og en aktivitet på torvet kl. 17.
Alle er velkommen.
Og man må gerne fortælle at man kommer til

poul@peaceweb.dk

 

Generalforsamling

torsdag 10. februar kl. 19.30, 2005
Vindrosen, Fynsgade 2, Esbjerg

 

 

ESBJERG-RIBE STOP BUSH.

6. juli 2005

Program:

Protest-demonstration
Onsdag den 6. juli kl. 14
fra USA's ambassade
Dag Hammarskjölds Allé 24 (nær Østerport station)
til Christiansborg (ankomst ca. 15.45)

Demonstrationen er fredelig og for folk i alle aldre og baggrunde.
Talere

Foreløbig har følgende sagt ja til at tale ved demonstrationen:
Ved ambassaden fra kl. 14

Line Barfod
Medlem af folketinget, Enhedslisten

Asmaa Abdol-Hamid
Muslimer i Danmark

Kim Ejlertsen
Miljøbevægelsen NOAH

Stine Skogberg
Kasserer og forretningsudvalgsmedlem i PLS
(Pædagogstuderendes LandsSammenslutning)
På Christiansborg Slotsplads fra kl. 15.45

Henrik Lippert
Formand for Murersvendenes Fagforening i Kbh.

Villy Søvndal
Medlem af folketinget, formand for SF

Tanwir Ahmad
Medlem af Københavns borgerrepræsentation, Det Radikale Venstre

Jørn Andersen
Nej til krig

Hanne Reintoft
Socialrådgiver
Underholdning
Ved ambassaden fra kl. 13.55

Johnny Hefty

Rasmus Nøhr

Omar Marzouk

Moussa Diallo, Dawda Jobarteh & Ayi Solomon
På Christiansborg Slotsplads fra kl. 15.30 til ca. 18

Street Dance

Kenneth Thordal

Ataf Khawaja

Savage Rose og en overraskelse

Arne Würgler
Tribute til Fredsvagten - Love, peace and understanding
(fra kl. ca. 16.50):

Konferencier: Anne Marie Helger

Dreamcity - Peter Ingemann, Tømrer Claus og Søren Berlev

Erik Clausen

Anne Marie Helger, Carsten Lund og Louise Albeck

Tale ved fredsvagt

Kim Larsen & Kjukken

Stig Møller, Peter Ingemann m.fl.Se detaljeret program med tidspunkter
For-demonstration fra Nørrebro

Nørrebro holder fordemonstration mod Bush og for en anden verden
på Blågårds Plads kl. 13.00.
Cirka klokken 13.20 går vi i samlet flok mod den amerikanske ambassade og slutter os til den store Stop Bush-demonstration.
For-demonstration fra Christiania

Christiania holder fordemonstration
fra Fredens Eng kl. 12.00.
Herfra går vi i samlet flok mod den amerikanske ambassade og slutter os til den store Stop Bush-demonstration.

Transport:

Bus fra Esbjerg/Ribe til København.

Tilmelding til busturen:
kontakt Bent Falentin tlf. 75 12 53 07, 
mail: falentin@esenet.dk 

Pris:
150 kr. tur/retur.(betaling i forbindelse med afgang)

Ribe
Mødetidspunkt kl. 7.45 ved Odins Plads
Afgang kl. 8.00

Esbjerg
Mødetidspunkt kl. 8.45 ved Museumspladsen.
Afgang kl. 9.00

Kolding
Opsamling ved Banegården(Jernbanegade)
Afgang kl.10.00

Ankomst København ca. kl.13.00
(Ved Østerbro Station, Stockholmsgade tæt ved den amerikanske ambassade)

Hjemtransport. Afgang kl.19.00
fra Ingerslevsgade ved DGI tæt ved Københavns Hovedbanegård.
(ca. 25 min. gåtur fra Christiansborg)

Hjemkomst Kolding ca. kl. 22.00

Hjemkomst Esbjerg ca. 22.45

Hjemkomst Ribe ca. 23.30

Praktisk:
Betaling foregår ved indstigning.
Husk at smøre madpakke.
I øvrigt må I selv sørge for bespisning.
Husk faner, skilte og bannere etc.

 

 

 

60 år – Hiroshima og Nagasaki

I år er det 60 år siden atombomberne faldt over Hiroshima og Nagasaki. Danmarks Fredsråd og Esbjerg Fredsbevægelse forsøger at hjælpe Borgmestre for Fred med at nå deres mål om en atomvåben fri verden år 2020.

Man skulle tro at verden var blevet klogere, men tværtimod!

I dag er der en større fare for at atomvåben vil blive anvendt i lokale konflikter, i f.eks. Parkistan – Indien, i Mellemøsten eller til anvendelse i en angrebskrig grundet USA's nye strategi med små atomvåben (30 gange større end Hiroshima og nagasaki) og den hurtige samfundsforandring i Rusland kan have bevirket, at der ikke har været holdt tilstrækkeligt øje med de militære depoter, således at terrorister kan være kommet i besiddelse af dette uhyggelige våben.

Der er derfor alt mulig grund til at fastholde politikerne på den forpligtigelse der ligger i Ikke spredningstraktaten til at forhandle nedrustning og til via forhandling at nå til en fjernelse af alle atomvåben (The Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)).

 

Se evt. http://www.un.org/events/npt2005/npttreaty.html

 

60 året for bombningerne over Hiroshima og Nagasaki.

6. august - 2005

kl. 14 er der mindedag for ofrene for atombomben over
Hiroshima ved søen i Vognsbølparken
- hjørnet af Gl.Vardevej ogSp. Kirkevej.
Vi holder tale, spiller stille musik og sætter papirsfugle ud i vandet.

Helge Mortensen fra Socialdemokraterne taler.

 

8. august - 2005

kl. 19 er der møde på Vindrosen,
Teglværksgade 1

Frank Aaen fra Enhedslisten

1) Afvikling af atomvåben
- ikke spredningstraktaten.
Hvad gør Borgmestre for fred i den sammenhæng
Nyeste atomvåben

2) Terrortruslen

2004

 

Vi deltog med bod 1. maj. 2004

 

April 23-25, 2004 Global Network 12th Annual International Conference

Resisting Empire: Understanding the Role of Space in U.S. Global Domination
Portland, Maine
Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space

(vi deltog ikke i dette møde - vi ville gerne)

Mar. 20, 2004, The World
Iraq War One Year Anniversary
The World Still Says No to War
Independent Media Center

Call for Mass Anti-War Demonstrations everywhere 
Among the U.S. coalitions, contact United for Peace & Justice, 646-868-5545, www.unitedforpeace.org
A.N.S.W.E.R., 212-633-6646, www.internationalanswer.org
Se vores side om Irak

D. 20. marts 2004 global fredsdag.  
Mod krig og besættelse - Ikke flere løgne.
Demonstration og fredskonference.
Demonstrationen:

kl. 11.30 Demonstration fra Borgmesterhaven
(overfor Rådhuset).
kl. 12.00 Taler på Torvet: Oluf Dragsbo (Rad.),
Kim Mortensen (Soc.) og Villy Søvndal (SF).
kl. 11.30 Demonstrationen starter  fra Borgmesterhaven (overfor Rådhuset).
kl. 12.00 Taler på Torvet: 
Oluf Dragsbo (Rad.),
Kim Mortensen (Soc.) og
 Villy Søvndal (SF).
kl. 12.30 Kurs mod Multihuset, hvor der er
mulighed for at spise frokost (kr. 50) inden det
efterfølgende arrangement.

Fredskonference med workshops:

Multihuset, Gasværksgade 2, Esbjerg
kl. 13.30 Villy Søvndal (MF for SF) om
Internationale Aftaler.
kl. 14.30 Live-musik.
kl. 15.00 Geo Horn fra ATTAC Aalborg om
Forarmet Uran.
kl. 15.00 Oplæg om Israel/Palæstina.
kl. 16.00 Workshops: gadeteater-, maleog
skriveworkshop.
kl. 17.30 Plenum og afslutning.

TILMELDING

Poul Eck Sørensen poul@peaceweb.dk
tlf. 7518 1562 – senest den 17. marts.
Tilmeldingen gælder til spisning, men man er velkommen selv om man ikke har tilmeldt sig, men så kan vi ikke garanterer at der er mad til dig.

Arr.: Socialdemokratiet i Esbjerg-kredsen, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, LO-Esbjerg, BUPL, Esbjerg Fredsbevægelse, Attac Sydvestjylland og Venstrekræfterne i Ribe Amt (Enhedslisten, DKP, KPiD, SFU og SUF)

På denne dag sker der noget mange steder, f.eks:

I Danmark:
København, Aarhus, Kalunborg, Aalborg og Esbjerg

I verdenen:

Adelaide, Australia. Sunday 21 March 2pm Assemble Parliament House
Amsterdam, The Netherlands. Assemble 1pm, Dam
Athens, Greece. Assemble 12 noon Syntagma Square
Bangkok, Thailand. Couldnt understand the details on that listing!
Barcelona, Catalonia. Assemble 5pm Pg de Gracia
Berlin, Germany. No assembly details
Brussels, Belguim. Assemble 2pm, Gare du Nord
Budapest, Hungary. Peace Conference
Canberra, Australia. Assemble 11am Petrie Plaza
Christchurch, New Zealand. Assemble 2pm at the Museum
Copenhagen, Denmark. Assemble 12 noon, Rådhuspladsen
Dhaka, Bangladesh. Concert 4pm, Institute of Engineers
Helsinki, Finland. Assemble 1pm Jrjesttori Aukeaa
Hobart, Tasmania. Assemble 12 noon, Franklin Square
Jakarta, Indonesia. Assemble 12 noon, Indonesia Thamrin
London, England. Assemble 12 noon, Hyde Park
Madrid, Spain. Assemble 6pm Neptuno-Cibeles-Sol
Melbourne, Australia. Assemble 1pm, State Library, Swanston Street
Montreal, Canada. Assemble 1pm Nathan Phillips Square
Munich, Germany. Assemble 11am, Marientplatz.
Oslo, Norway. Assemble 1pm at Parliament
Paris, France. Assemble 1pm, Place de Bastille
Perth, Australia. Assemble 12 noon, Perth Esplanade
Prague, Czech Republic. Assemble 1.30pm Marianske square
Ramstein, Germany. Assemble12.30pm Landstuhl
Rome, Italy. Assemble 2pm Piazza del Reppublica
Santiago, Chile. Assemble 11am, Plaza Italia
Seoul, South Korea. Assemble 3pm, City hall
Seville, Spain. Assemble 12 noon, Plaza Nueva
Sydney, Australia. Assemble 12 noon, Hyde Park North
Tarragona, Spain. Assemble 5pm Rambla Nova de Tarragona
Tokyo, Japan. Assemble 12.30pm Hibiya Park
Vancouver, Canada. Assemble 11am Peace Flame Park
Warsaw, Poland. Assemble 1pm pl. Zamkowy
Wellington, New Zealand. Assemble 12 noon Civic Square

se også:  

United for Peace - her kan du også se hvor i USA

International A.N.S.W.E.R.

War Resisters League

Peace.Protest.Net

Offentlig møde til forberedelse af fredskonference i Esbjerg

D 25 februar 2004 kl. 19.30 
Tobakken brunt lokale på 1.sal.
Alle partier, fagforeninger, foreninger og enkelt personer m.m. er velkommen.

Offentlig møde til forberedelse af fredskonference i Esbjerg

D 19 februar 2004 kl. 19.30 
Hovedbiblioteket lokale 4 
Alle partier, fagforeninger, foreninger og enkelt personer m.m. er velkommen.

 

Medlemsmøde i Danmarks Fredsråd

Søndag den 23. maj 2004 kl. 10 – 17 i Mellemfolkeligt Samvirkes lokaler: Landgreven 7, 2.sal, København K.

Program

10.00 – 12.00 Orientering og debat. v/ Fredsrådets forkvinde Annelise Ebbe.
Koalitionens krig i Irak, herunder orientering om afholdte Irak-tribunaler.
Israel – Palæstina konflikten.
Nyt forsvarsforlig.
Borgmestre for Fred.

12.00 – 13.00 Frokost. 

13.00 – 15.00 Orientering om nedrustningsforhandlingerne, NPT, i FN. v/ John Kierulf, Udenrigsministeriet.

15.00 – 16.30 Missilskjoldet, politisk flop – sikkerhed, eller arrogant dumhed ?
v/ endeligt tilsagn mangler.

16.30 – 17.00 Opsamling/konklusion.

Printervenlig program

 

1-3 oktober 2004 Socialt forum Danmark

Her deltager vi med udstilling for Danmarks Fredsråd

se http://www.socialforum.dk/ 

6. august 2004 - mindearrangement i 
Vognsbøl Parken.

Vi støtter Borgmestre for Freds arbejde for en atomvåbenfri verden 2020.


Mindearrangement på Hiroshimadagen
afholdt af Esbjerg Fredsbevægelse

Tid og sted 
Fredag d. 6. august 2004 kl. 19 
Vognsbølparken, søen ved hjørnet af Parkvej og Gl. Vardevej

Program
Kort velkomst v. Esbjerg Fredsbevægelse

En trio spiller Mozart: 
Julie Christensen – klarinet, 
Katrine Serner-Pedersen - fløjte, 
og Britt Dürr – fagot 
Kim Mortensen socialdemokratiet holder talen.
Udsætning af lotusblomster på søen.

Kontakt
Poul Eck Søresen, tlf. 75 18 15 62, 
mob. 26 13 18 26, 
email poul@peaceweb.dk 

Medlemskab af Esbjerg Fredsbevægelse
Lisbet Skou
tlf. 75 13 77 84
email lisbet@peaceweb.dk  
Du kan også tilmelde dig på www.peaceweb.dk  

Internetadresse:
www.peaceweb.dk  

 

Esbjerg Fredsbevægelse:

24. oktober - 2004

Hvad skaber terrorisme

Fælles arrangement på FN-dagen mellem en række organisationer i Esbjerg og omegen

Kl. 15 Oplæg: 
Patric MacManus 

Kl. 16 Debat: 
Christian Lund Jepsen, mf., Venstre  
Troels Ravn, folketingskadidat, Socialdemokratiet. Villy Søvndal, mf.,  
SF Rune Lund,  ,Enhedslisten

Kl. 17.30 Udstilling:
Udstilling med boder fra de organisationer der har arrangeret dagen.

Pressemeddelelse

Om Patrick MacManus

Annonce

2003

 

D. 22. marts demonstrationen 
i Esbjerg mod krigen i Irak
Vi starter fra borgmesterhaven (overfor rådhuset) lørdag d. 22. marts kl. 11. 
Vi varmer op med et par fredssange
Herfra demonstrationsoptog til Torvet v. Kongensgade. 
Indtil kl 12 vil vi synge fredssange.
Kl. 12 vil der være talere på torvet.
Talere:
Villy Søvndal - SF
John Snedker - Socialdemokraterne - talen
Oluf Dragsbo - Det Radikale Venstre - talen
Folder
og plakat til download, så du kan hjælpe med at bringe budskabet videre.

Der er en lille chance for at stoppe krigen, se:
"Lad Iraks folk leve - Den danske komite for fred og udvikling i Irak" siden om Uniting for Peace og deltag i underskiftindsamlingen (som nu er afsluttet)

Den 20 mødtes vi kl. 20 på adressen: 
Kanalen 1 ved det britiske konsulat.
Ca. 200 mødte op og vi havde et vellykket arrangement. Tak til der hjalp med opreklameringen.

Lørdag d. 15/3 tog vi til Ribe og demonstrerede:
Ingen Krig Mod Irak
Tid: Lørdag den 15. marts kl. 12.00
Sted: Fra Kvickly's parkeringsplads
Demonstrationen ender ved Vedels anlæg, hvor der vil være taler, sang mv

D. 15. februar er valgt til international  demonstrationsdag mod en evt. krig mod Irak.

  

NYC for New York City, men samme dag er der, som det bl.a. kan ses på plakaten, demonstration mange steder. I Esbjerg holder vi også demonstration. 
Demonstrationen i Esbjerg starter fra borgmesterhaven (overfor rådhuset) lørdag d. 15. februar kl. 11. 
Vi varmer op med et par fredssange
Herfra demonstrationsoptog til Torvet v. Kongensgade. 
Indtil kl 12 vil vi synge fredssange.
Kl. 12 vil der være talere på torvet.
Talere:
Villy Søvndal - SF
John Snedker - Socialdemokraterne
Oluf Dragsbo - Det Radikale Venstre
Hjælp med opreklamering af arrangementet, her er en plakat du kopiere og hænge op / uddele - klik her.

 

 Krig mod Irak - der desværre amerikanske politikere der udtaler at krigen mod Irak kommer uanset hvordan det går med våbeninspektørerne. Derfor send en mail til poul@peaceweb.dk og fortæl at du gerne vil modtage en mail hvis vi bliver nødt til at lave en demonstration grundet krigen.

D. 12. april demonstration i Esbjerg
Download folder
, download plakat
Mod Krigen - for FN overtagelse
Kl. 11 i Borgmesterhaven overfor Rådhuset)
Talere:
Villy Søvndal (SF)
Kjeld Anker Espersen (Soc)
Derefter gå vi i optog til torvet:
Kl. 12 Talere på Torvet:
Johan Johannesen (FTF Ribe Amt)
John Littau (Enhedslisten) - talen
(Vi vil også synge en sang)

Skrivelse til Statsministeriet:
Esbjerg Fredsbevægelse er medlem af Danmarks Fredsråd som har sendt en skrivelse til Statsministeriet, som dog ikke har svaret: 
Danmarks Fredsråd tillader sig herved at rette henvendelse til regeringen i anledning af den alvorlige folkeretslige situation, som foreligger ved det militære angreb fra USA og allierede lande mod Irak. ... se www.danmarksfredsraad.dk 

D. 27. september 2003, Demonstration i Esbjerg: 
International demonstrationsdag mod krigen i Irak. Fra  Borgmesterhaven 11.30 til Tovet med taler på Torvet kl. 12. 
Villy Søvndal SF, MF - var blevet syg. 
Oluf Dragsbo Rad. se hans tale her.
Hent folder pdf-fil

Hent plakater pdf-fil
Program til pdf-filer hentes her.

 

D. 28. september 2003
Årsmøde i Danmarks Fredsråd
Esbjerg Fredsbevægelse deltager

 

IPB's kongres

D. 23. - 26. oktober 2003
Konference som afholdes hvert 3. år i IPB med valg til syregruppen. Afholdes i Athen.
Esbjerg Fredsbevægelse deltog.

 

Ingen krig mod Irak
Demonstration fra borgmesterhaven (overfor rådhuset) lørdag d. 26. oktober kl. 11. Herfra demonstrationsoptog til Torvet (med hesten) kl. 12:
Knud Jager Andersen (Socialistisk Folkeparti)
Oluf Dragsbo (Det Radikale Venstre)
Poul Eck Sørensen (Esbjerg Fredsbevægelse)
10 grunde fra Global Exchange til at USA ikke skal gå i krig mod Irak 

 

Underskriftsindsamling mod krigen i Irak
More than 200,000 Americans have already joined our online petition opposing a war on Iraq.  Now it's crucial for people worldwide to speak up too.  We'll take your message to national and world leaders. 

2002

Cykel-karavane til våbenfabrikken Terma, Århus, den 24. august 2002 Stop dødens købmænd - ingen dansk våbeneksport til Israel Kampagne mod dansk våbeneksport til Israel fra 15. august til 15. september. Høring 14. september, Kongreshuset, Århus  

 

Skriv under på Appelen om  en international undersøgelse af Sharons forbrydelser imod menneskeheden (som ansvarlig for massakren i flygtningelejrene Sabra og Shatila i 1982). Over 800.000 har underskrevet.
http://www.petitiononline.com
/warcrime/petition.html

2001

Hør Kofi Annans tale ved overrækkelsens  af Nobels freds pris 2001 på FNs webside: http://www.un.org/av/special
/nobelprize/

2000

Her er vi nok gået på nettet.

 

Underskriftindsamling mod regeringens nedskæring i hjælpen til udviklingslandene.

 

Sidens top