Velkommen til Peaceweb
Esbjerg fredsbevægelses websider.

Sidst redigeret d. 28/11 - 2021
Tegning: ~(gail)~

Indhold denne webside:

Nyhedsbreve
Adresse
Kort om os: Lokalt - Nationalt - internationalt
Fredsflaget

Grundlag
Vedtægter
Bliv medlem
Medlemsudsendelser
Billeder foroven
GDPR
Design og webmaster

 

Nyhedsbreve

Ønsker du at modtage vort nyhedsbrev en gang pr. måned, send da en e-mail til Poul: poul@peaceweb.dk

 

Adresse

Esbjerg Fredsbevægelse
Willemoesgade 29
6700 Esbjerg
E-mail poul@peaceweb.dk
Facebook
Twitter @EsbFredDanmark
CVR-nr: 40358927

 

Kort om os

 

Lokalt

 

esbjerg
Foto Poul Eck Sørensen

 

Esbjerg Fredsbevægelse blev stiftet d. 3. marts 1980 under navnet "Esbjerg Fredskomitè". 

Vi har lavet demonstrationer, fakeloptog, gadeteater, spillet teater: Lysistrate, afholdt kuser, lavet lokale TV-udsendelser, arrangeret koncerter (bl.a. med Bjørn Afselius), afholdt foredragsaftner, afholdt debatmøder, uddelt fredsavisen til abonenter, mindearrangementer i Herrups Have d. 6. august  m.m. 

Vi har igennem alle årene haft gode forbindelse til fagbevægelsen. i 80érne havde vi således et fagligt udvalg, der udelukkende arbejde med faglige fredsarrangementer.
I denne periode havde vi også et medieudvalg som lavede vore TV-udsendelser og et arrangement udvalg.

Under den "kolde krig" var vi en stor organisation med over 300 medlemmer. Vi havde på det tidspunkt flere lokale afdelinger i amtet der arbejde sammen i en amtsorganisation.

I 2003 har det især været krigen mod og besættelsen af Irak der har haft vores opmærksomhed. Vi har afholdt 4 demonstrationer fra Borgmesterhaven til Torvet (en i 2002) og et fakkeloptog til det britiske konsulat med hjemsted hos Mærsk, været i aviser, radio og TV - Syd.
Vi har forsøgt at få en ungdomsgruppe op at stå, men det er helt lykkedes endnu - så har du mod på det, er du meget velkommen dertil. 
Vi er kun ca. 20 medlemmer - så vi har stærkt brug for dig! Vi har brug for både de der blot vil støtte med deres kontingent, og de der vil være aktive. Kontingent for et år er kun 100 kr.  Bliv medlem! 

denne side kan du hvilke aktiviteter vi arbejder med i øjeblikket, selv eller i samarbejde med Danmarks Fredsråd.

 

 

Nationalt

 

kbh
Foto Poul Eck Sørensen

 

At styrke det nationale fredssamarbejde. I Nej til Krigs landsmøder har vi deltaget i møder omkring situationen i Irak, på det tidspunkt var Nej til krig en kampagne og ikke en landsorganisation med et et program. På et af Nej til Krigs møder spurgte vi om der var interesse for oprettelse af Danmarks Fredsråd til styrkelse af det nationale fredssamarbejde - det var der ikke. Vi har arbejdet videre med dette. Og sammen med en række andre organisationer fik vi på vort initiativ dannet Danmarks Fredsråd d. 28/2 - 2003, som bl.a. har stået for en international fredskonference, hvor der dog var flere af de landedækkende organisationer fra Danmarks Fredsråd, som ikke kom. Nu er Danmarks Fredsråd desværre nedlagt da 2 fra Aldrig mere Krig samlede en del af grupperne fra Danmarks Fredsråd i en ny organisation Fredsministeriet. De 2 havde dog aldrig prøvet at komme til møder i Danmarks Fredsråd. Nationalt har vi derfor nogle uheldige traditioner. Med nedlæggelse af Danmarks Fredsråd mindskede vi opbakning fra nogle organisationer med tilknytning til fredsarbejdet, som f.eks. FN-forbundet og MS.
Vi har nu selv meldt os ind i fredsministeriet.dk og prøver på den måde igen at være med til at samle fredsfolk i Danmark.

 

Internationalt

IPB
Vi har i flere år været medlem af IPB, International Peace Bureau, som er en gammel fredsorganisation. IPB blev grundlagt i 1891-92. Organisationen fik i 1910 Nobels Freds Pris, og ikke mindre end 13 af organisationens medlemmer har i perioden 1901 - 1983 fået Nobels Fredspris. Gennem IPB har vi NGO status. Vi har deltaget i flere at IPB's internationale konferncer og rådmøder. Oluf la Cour Dragsbo er vores repræcentat i IPB's råd, tidligere var det Poul Eck Sørensen, Så vi har været repræcenteret i IPB's råd siden ca. 2005 til ca. 2016 hvor der blev lavet et mærlkelig valgforslag.

ipb
Foto Poul Eck Sørensen - IPB møde i Stockholm

Billedet:
Fra venstre mod højre:
Terumi Tanaka, A & H Bomb Survivors’ Organisation,
Japan (several times nominated for Nobel Peace Prize)
Mairead Maguire, Nobel Peace Prize 1976
Jody Williams, Chair of the Nobel Women’s Initiative,
Nobel Peace Laureate 1997

Derudover har vi deltaget i den største internationale fredskonference i historien i Haag d. 11-15 maj 1999, hvor ca. 10.000 fredsfolk var samlet for at udveksle ideer og udarbejde forslag til det kommende fredsarbejde. Besøg konferencens websider og se resultatet af arbejdet m.m.
Læs mere om konferencen fra os.

ICBL
Internationalt har vi samarbejdet med ICBL.
Den danske regering har forpligtet sig til at destruere  vore lagre af personel miner. Vi har deltaget i ICBL (International Campaign to Ban Landmines), som sidst i 1997 fik en række lande til at underskrive og senere ratificere en erklæring om totalt forbud mod landminer. D. 10. dec. 1997 fik Jody Williams fra ICBL Nobels fredspris for sin indsats for afskaffelse af personel miner.

Abolition 2000. 
I samarbejde med kampagnen Abolition 2000 har vi arbejdet på en gradvis fjernelse af alle atomvåben. Abolition 2000 er startet på initiativ af NGO'ere (Non Governmental Organisation) i New York i 1995. NGO´ere er frivillige, folkelige organisationer - også kaldet ikke statslige organisationer. I næsten alle afdelinger indefor FN er der samarbejde med NGO'er.

Vi har støttet Unitet for peace and justice aktioner i forbindelse med besættelsen af Irak og danske initiativer.

Campaign to Stop Killer Robots
Og sidst men ikke mindst har vi tilsluttet os Stop Killer Robot, en international organisation, hvis formål fremgår klart af navnet. Selv om vi har tilmeldt os står vi dog ikke somne tilmeld endnu.
Her er de organisationer de har fået skrevet ind på deres hjemmeside.
Vi har fået støtte hos FN-forbundet og fredsministerium.dk
DIIS opfordre ogsåregeringen til at deltage i forhandlinger om autonome dræberrobotter.
Læs mere på vores vebside om emnet - klik her.

 

 

Fredsflaget

den engelske Wikipedia:

....In the 18th century, American Revolutionary War writer Thomas Paine proposed that a rainbow flag be used as a maritime flag to signify neutral ships in time of war.
Contemporary international uses of a rainbow flag dates to the beginning of the 20th century. The International Co-operative Alliance adopted a rainbow flag in 1925. A similar flag (ca. 1920) is used in Andean indigenism in Peru and Bolivia to represent the legacy of the Inca Empire. Since 1961, the international peace flag, also known as the PACE flag, has been especially popular in Italy and to a lesser extent Europe and the rest of the world. The pride flag has represented gay pride since 1978 and evolved into a symbol of the LGBT movement. There are several independent rainbow flags in use today....

Læs hele artilen her.

den danske Wikipedia er åbenbart ikke er klar over at fredsflaget blev brugt allerede i 1961, men de kan fortælle at fredsflaget og LGBT flaget bruger farverne i omvnendt rækkefølge.

Læs hele artiklen her.

 

 


Grundlag:

Fred er for Esbjerg Fredsbevægelse mere end fravær af krig. For at opnå fred, skal der også arbejdes på økonomisk lighed, politisk frihed, social retfærdighed og en bæredygtig udvikling.

Ved SIPRI's konference d. 11 - 12 /6 - 2018 om sikkerhed i Østersøregionen sagde ambassadør Jan Eliasson, tidligere FN-vicegeneralsekretær og nuværende formand for SIPRI ved åbningen, at "sikkerhed starter hjemme", og at grundstenen for national, regional og international sikkerhed er et velfungerende samfund. Klik her.

Dette paser fint med vort grundlag.

buk
Foto: Poul Eck Sørensen

I Esbjerg Fredsbevægelse arbejder vi på at få fjernet de mest uhyggelige våben, våben som ikke er nødvendige for at kunne opretholde lov og orden i verdenen.
(Atomvåben, autonome dræber robotter, ¡kemiske våben, biologiske våben, klyngevåben, anvendelsen af forarmet uran, militarisering af rummet, m.m.).

Vi arbejder på at undgå, forbygge eller stoppe konflikter.

Vi arbejder for at internationale aftaler skal overholdes og styrkes.

Vi deltog i det største internationale fredmøde i historien, Haag 1999. Her vedtog man Haag appellen, som også er vort politiske grundlag. 

Vi er medlem af IPB og deltog derfor bl.a. i IPB´s  Triennial Conference and Assembly d. 23 - 26. oktober 2003. Her fik vi en række ideer, bl.a.:
The Geneva Accord om et løsningsforslag til skabelsen af fred i Mellemøsten og The Olympic Truce.

Drudover har vi deltaget i en række internationale konferencer i IPB.

I forbindelse med IPB's konference i Stockholm i 2013, var vi inde at se en udstilling IPB har fået lavet. Den er imidlertid utrolig dyr at låne. Derfor er vi ved at lave vores egen. I forbindelse med udstillingen var der nogel spændende oplæg.

På billedet nedenfor er vi i Padova i Italien, hvor vi havde hovedtelefoner på når der blev talt italiensk, så det kunne blive oversat til engelsk.

Vi fik IPB til at tage en aktivitet op, som blev til den verdensomspændende aktionsdag omkring global nedrustning - GDAMS

og vi kan godt lide at hygge os, så efter uddelingen af foldere gik vi på Chr. d. 9.

Esbjerg Fredsbevægelse er partipolitisk uafhængig, vi har ingen partier som medlem, men samarbejder gerne med alle om spørgsmål vedrørende freden - også de politiske partier. 

 

Vedtægter

Hent vedtægter 2021

Hent vetægterne 2018

Hent vedtægterne 2014

 

Bliv medlem

Du kan også hurtigt blive medlem ved at indbetale til:
Danske Bank reg. nr. 1551 konto nr. 6724426

100 kr for enkeltpersoner om året.
150 kr for en husstand om året.,
300 kr for foreninger om året.

Ved indbetalingen skriv: navn, mob nr, email og adresse.

Du kan også sende en e-mail til poul@peaceweb.dk

Medlemsudsendelser

Denne service er startet d. 18/10 - 2019

Oktober 2019

for øvrige medlemsudsendelser, se vores kalender.

Mere om fredskonferencen i Haag 1999:

På Fredskonferencen i Haag 1999 deltog mange spændende personer bl.a. Kofi Annans, her et billede i forbindelse med hans ankomst

.
Foto Poul Eck Sørensen

Fredskonferencen var et løft på mange måder,  der var mange spændende og smukke indslag, bl.a. et orkester af både palestinenser og israelere på festsaftenen, men også meget alvorlig indslag. Således var en meget stor hal fyldt med fredsgrupper der fortalte fra deres område / emne. Bl.a. var der en gruppe der fortalte om hvordan USA'a anvendelse af forarmet uran skaber sygdom og misdannelser i Irak. 


Foto Poul Eck Sørensen

Billederne foroven:

Logoet til venstre er tegnet af Peter la Cour Dragsbo, som har været aktiv i Esbjerg Fredsbevægelse i mange år.
Logoet til højre er logoet fra den største internationale fredskonference afholdt i Hagg i 1999 hundrede år efter den første internationale fredskonference - vi deltog.
Billedet længst til venstre stammer fra en af vore demonstrationer i 80érne. Her var vi mange, så jeg tror det har været i 1983 hvor fredsbevægelsen var på sit højeste. I det år var der ikke en rockgruppe med respekt for sig selv, der ikke havde lavet en fredsmelodi - jeg håber de tider kommer tilbage. 
Det første billede (længst til venstre) er fra starten af demonstrationen hvor vi først havde et drama indslag om døden og derefter et om livet - dette billede er fra de der symbolisere livet. Alene det at vi havde overskud til den slags fortæller at fredsarbejdet stod langt stærkere i 80érne.
Det andet billede er blot for at fortælle at vi i en by som Esbjerg kunne samle mellem 1500 og 2000 til en demonstration.
Tredje billede er fra en Irak demonstration i 2003, og fortæller, at selv om mange er imod krigen er det svært at samle folk. Vi har heller ikke den samme økonomi som tidligere - i 80'erne var vi aktivister nok til at samle ind til en helsides annonce.
Den gang var det en direkte trussel mod vores alles eksistens, i dag er det efter min mening mere et spørgsmål om et internationalt retssamfund eller en gruppe rige landes ret til selvtægt, som vi jo fordømmer på det nationale plan - forhåbentlig bliver det også noget man vil fordømme på internationalt plan igen. Mange års internationalt samarbejde er ved at gå i vasken i disse år. Men det er formentlig ikke mange der er opmærksom på den vinkel endnu, og det er svært for os at viderebringe.

GDPR

Privatlivspolitik for Esbjerg Fredsbevægelse
Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger
Esbjerg fredsbevægelse er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:
Kontaktperson: Poul Eck Sørensen
Adresse: Willemoesgade 29
CVR: 40358927
Telefonnr.: 61678249
Mail: poul@peaceweb.dk
Hjemmeside: www.peaceweb.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger
Medlemsoplysninger:
Almindelige personoplysninger:
Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer og mailadresse
Interesseret i nyhedsbreve:
Navn og mailadresse

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).
Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:
At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev
At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
At administrere din relation til foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:
At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling
At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
At administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter

At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
At kunne sende nyhedsbrev.

Samtykke
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som frivillig:
Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt.
Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at dit frivillige arbejde ophøre.
Nyhedsbrevsmodtagere: Vi sletter dine oplysninger når du ikke ønsker at modtage vort nyhedbrev længere.

Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:
Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, gennemfører vi så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

 

Design og webmaster

Ved Poul Eck Sørensen.

Vore websider tilstræber at komme med synspunkter, som ikke kommer tilstrækkeligt frem i de andre medier, samt fastholde nogle interssante oplysninger.

Er der fejl på websiderne eller rettelse som er påkrævet er du velkommen til at sende en mail til. poul@peaceweb.dk

peacegaza

Link til billedet