Militærets klimaødelæggelse

Sidst redigeret d. 8/1 - 2023
Plance: Watson Institute, International & Public Affairs
Brown University, Projekt: Cost of War

Krig og klimaødelæggelse hænger sammen.

Carsten Andersen, Århus mod krig og terror, december 2022.

Det er velkendt, at klimaødelæggelse gør store områder ubeboelige på grund af oversvømmelse eller tørke. Det giver nye konflikter og krige om landområder, om vandressourcer og om mad. Det skaber flygtningestrømme, der kommer til langt at overstige noget, vi hidtil har set.

Så for fredens skyld, er det vigtig at lave en ambitiøs og virkningsfuld indsats mod klimaforandringerne.

Det er mindre omtalt, at sammenhængen også går den anden vej. Krig er voldsomt ødelæggende for miljø og klima. Krigene efterlader store landområder ødelagte og uanvendelige, og giver massiv ekstra co2 belastning.

Nogle kan måske huske, at i Vietnam-krigen blev der sprøjtet med Agent-Orange, som fik træerne til at tabe bladene. Det er snart 50 år siden Vietnamkrige sluttede. De får stadig vanskabte børn i Vietnam.

Nu skyder man med granater med forarmet uran. Det har skabt store områder i Irak med radioaktiv forurening. Nu får de også vanskabte børn i Irak. Vi ved endnu ikke hvor mange generationer, det vil ramme.

I Gaza sprøjter Israel med Round-Up for at have frit skud i området ind over grænsen. Hvor længe går der, før de områder kan dyrkes igen?

Ødelæggelse af jorden har altid været en del af krigsførelsen. Romerne strøede salt på markene omkring Kartago for, at jorden ikke skulle kunne dyrkes igen.

Men krige ødelægger ikke kun miljøet og lægger landområder øde. Krige bidrager i høj grad til klimaforandringerne. Vi så de brændende oliefelter under Golf-krigen, men ingen taler om krigenes bidrag til co2 udslip og klimaødelæggelse.

Krigenes klimabelastning registreres ikke.

Der diskuteres om, og hvordan, de militære co2 bidrag kan registreres i Kyoto-protokol og Paris- aftale, men det, man diskuterer, er mest militærets brændstofforbrug, og andre nemt målbare klimabelastninger, og det er den mindste del af problemet. Hovedproblemet er krigene.

I forhandlingerne i 1997-98 op til COP4 insisterede Pentagon på gennem en national sikkerhedsbestemmelse at blive undtaget fra at reducere eller rapportere deres drivhusgasemissioner. Desuden krævede de, at militærets klimaftryk ikke måtte diskuteres ved fremtidige drøftelser om klimaaftaler.

Det blev i det knudrede protokolsprog til følgende aftaletekst (googleoversættelse):

” - Emissioner fra internationale bunkers fx fra international luftfart og søtransport
- Emissioner fra multilaterale operationer for eksempel for luftfart og vandbåren navigation i FN's multilaterale operationer

er ikke inkluderet i den samlede emission”

Læg dertil at USA ikke ratificerede Kyoto-protokollen og at Repræsentanternes Hus vedtog et forslag, der "forbyder begrænsning af væbnede styrker under Kyoto-protokollen."

Dermed havde Pentagon fået opfyldt deres krav, og militæret var ikke forpligtet til hverken registrering eller reduktion af deres klimabelastning. Det betyder også, at Danmarks militære udledninger fra operationer i udlandet ikke medregnes i Danmarks klimamål.

Paris-klimaaftalen har ingen bestemmelser, der dækker militæret. Det er overladt til de enkelte lande, hvilke nationale sektorer bør foretage emissionsreduktioner inden 2030.

Militæret brændstofforbrug mv. kan dog opgøres alligevel. Efter Biden har genindmeldt USA i Paris-aftalen, er det amerikanske militær måske berørt. I hvert fald pålægger en ny amerikansk lov Pentagon at indsende årlige briefinger om sine emissionsreduktionsplaner. Og så alligevel ikke, for Biden bestemte i december 2021, at militære operationer er undtaget fra målene om, at USA’s offentlige myndigheder skal opnå 100% ren elektricitet i 2030 og netto nul udledninger i 2050.

Det er ikke fordi, Pentagon ikke kender truslen om klimaforandringer. Det øgede fokus på oprustning i Arktis skyldes en tidlig amerikansk analyse af, at temperaturstigningen ville åbne nye sejlruter og gøre store nye områder af hav og havbund tilgængelige.

Pentagon har en Climate Adaptation Plan, en Climate Risk Analysis, diverse klimastrategier, og en ny national forsvarsstrategi, der kalder klimaændringer en destabiliserende og potentielt katastrofal og grænseoverskridende udfordring. Pentagon anerkender klimaudfordringen, men løsningen må ikke begrænse militæret.

Militære bombefly, jagerfly og kampvogne bruger store mængder af brændstof hver time de bruges. Det amerikanske militær med alle dets baser er nok verdens største enkeltudleder af drivhusgasser. De udleder betydeligt mere end Danmarks samlede udledning. Men i det store billede er den slags militære udledninger alligevel en meget lille del den totale udledning. USA’s militær står ifølge Neta C. Crawford for omkring 80% af de statslige udledninger i USA, men det viser nok mest, at den ikke militære statslige sektor i USA er meget begrænset. Militærets udledninger udgør kun omkring 1% af USA samlede udledninger. Militæret står for 0,5% af Danmarks co2 udledninger

Det, der virkeligt er klimaødelæggende, er ikke så meget, at landene har baser, kampfly og kampvogne. Problemet er, når baser, fly og kampvogne bliver brugt til deres formål, at føre krig med al den ødelæggelse, der er en del af krigens væsen.

Når en by eller et område er bombet, brændt af og ødelagt, som det skete i Aleppo og Mosul, og som det senest er sket i Mariopol, så er boliger, infrastruktur og produktionsapparat destrueret. Hvis de stakkels indbyggere igen skal have et sted at bo, og igen skal kunne tjene en løn og selv frembringe deres livsfornødenheder, så skal det hele produceres igen. Bygninger, veje, fabrikker, maskiner mv. Det er hundrede års akkumuleret co2 belastning, der så skal udledes i atmosfæren en gang til. Vi kan godt snakke om genbrug, affaldssortering og begrænsning af madspild mv. men det her er klimabelastning i en helt anden målestok. Krig er den mest klimaødelæggende aktivitet, vi kender.

Og den ødelæggelse tælles helt sikkert ikke med i krigsmagernes co2 regnskab.

Krig og ønske om sejr tilsidesætter alle klimahensyn.

Krigen forstærker ikke bare klimaødelæggelse. Krigen gør også, at klimaindsatsen er sat på standby. Så længe krigen i Ukraine fortsætter, gør politikerne i Danmark og andre lande, der er part i krigen, ikke yderligere ved at stoppe den globale opvarmning. Vi så det tydeligt i valgkampen. Trods ihærdige anstrengelser fra klimabevægelsen, ønskede partierne ikke at diskutere klima lige nu. Krigen, sanktionerne, oprustningen og de kriser, der følger heraf, har første prioritet. Det tager de penge, der var brug for til klimaindsats. Det er en del af forklaringen på at forhandlingerne ved COP27 ikke gav nye konkrete mål og klimaindsatser.

Og det kan blive værre endnu. En atomkrig er den ultimative klimaødelæggelse. Krigen i Ukraine er en fatal trussel imod klimaet, for der er en reel fare for, at krigen eskalerer til en atomkrig på grund af, at vitale stormagtsinteresser er på spil.

Krigen i Ukraine eskalerer i intensitet med stadig kraftigere våben, og der står så meget på spil, at alle hensyn bliver tilsidesat. I foråret ville Danmark sende anti-tankvåben, men ikke tunge og langtrækkende angrebsvåben, fordi det var for farligt. Grænserne for hvilke våben, man kan sende, og hvad man kan gøre i krigen, flytter sig hele tiden. Stadig kraftigere våben og stadig voldsommere krigshandlinger bliver acceptable. Det er krigens logik.

Krigen i Ukraine har udviklet sig til at være en krig mellem Rusland og vesten, der udkæmpes i Ukraine.

Vesten, også Danmark, er reelt i krig med Rusland med alle tænkelige midler bortset fra utilsløret indsats af militære kampenheder fra NATO-lande.

Vesten opruster Ukraine med stadig stærkere våben. Vesten og Ukraine satser på at besejre og nedkæmpe Rusland. USA ønsker at svække Rusland, så meget, at Rusland ikke kan spille en rolle i USA’s konflikt med Kina. Ukraine ønsker at drive Rusland ud af de annekterede regioner, inklusive Krim

Ukraine risikerer at miste store dele af sit territorium. Rusland risikerer at miste sin sortehavsflåde, der har hjemsted i Sevastopol på Krim. Begge lande risikerer at skulle efterlade et stort nationalt mindretal på den anden side af grænsen. Rusland risikerer, at Ukraine bliver medlem af NATO, og at der opstilles amerikanske a-våben i Ukraine, hvorfra de kan nå det centrale Rusland på få minutter.

Et nederlag truer dermed både for Ukraine og for Rusland med at ramme så grundlæggende interesser, at alle midler vil blive taget i brug for at undgå et nederlag.

Peter Viggo Jakobsen fra forsvarsakademiet har sagt det således: ”Selvfølgelig vil de [russerne] benytte atomvåben, hvis det er deres sidste udvej for at undgå at miste Donbas og Krim. Folk, der siger andet, forstår hverken krigens eller russernes logik”.

Dermed bliver eskaleringen af krigen til en trussel mod hele Europa, klimaet og verden.

Konsekvensen af at bruge atomvåben.

Siden nedrustningsaftalerne mellem Reagan og Gorbatjov har folk gradvist glemt at være bange for atomkrig. Man regnede med, at magtbalancen og frygten for gensidig udryddelse stadig ville afholde atommagterne fra at bruge atomvåben.

Men militæret og våbenindustrien har arbejdet ihærdigt på at gøre brug af atomvåben mulig.

Gennem udvikling af missilskjold, som også Danmark medvirker til, tror man at kunne opnå ’first strike capability’. Det vil sige evnen til at slå først uden selv at blive udslettet bagefter. Ideen er, at man med første slag kan fjerne så mange af fjendens atomraketter, at man med missilskjoldet kan pille de resterende raketter ned bagefter. Det er skræmmende, og der er politikere, militærfolk og strateger, der tror så meget på det, at de har brugt milliarder af dollars på at realisere missilskjoldet.

For at undgå en for stor katastrofe, og for at gøre atomvåben politisk acceptable, har man udviklet små såkaldt ’anvendelige’ atomvåben. De er små i den forstand, at det ikke er 70’ernes dommedagsbomber, men atombomber, der kun er noget større end bomberne over Hiroshima og Nagasaki.

Problemet er, at den første bombe, der kastes, vil medføre optrapning og mange flere bomber. Missilskjold eller ej.

Dermed kan selv en begrænset atomkrig udløse en fimbulvinter. En fimbulvinter er i nordisk mytologi optakten til Ragnarok. Det er en vinter, hvor solen ikke kommer frem i 3 år. Et krig med atombomber vil sprede så meget støv og røg i atmosfæren, at det meste vegetation dør, og landbrugsproduktion på hele eller store dele af kloden er umulig i flere år. Forestil jer, hvad det betyder for dem, der gerne vil have mad hver dag.

Vi er nødt til stoppe krigen inden det går helt galt, men det ønsker magthaverne ikke.

Vestlige analytikere anser nu brug af atomvåben for så sandsynligt, at de diskuterer, hvordan vestens modsvar på et russisk atomangreb i Ukraine skal være. Man forsikrer os, med vanlig tro på vestlig teknologisk overlegenhed, at hvis russerne bruge atomvåben, kan vesten udslette alle russiske militære enheder i Ukraine og hele Sortehavsflåden. Man fortæller ikke, hvad Ruslands modsvar derefter vil blive i en situation, hvor russerne allerede er begyndt at bruge atomvåben. Tænk selv over det.

Problemet er, at med optrapning af konfliktniveauet tager den ene handling den anden med sig.

Besindige politikere må søge at nedtrappe konflikten. De må søge dialog for at få en våbenhvile og fredsforhandlinger.

FN’s generalsekretær har opfordret til våbenhvile og forhandlinger. Danmark bør støtte FN’s krav, og arbejde for forhandlinger nu i en FN-ramme eller med en anden neutral mægler.

Der bliver ikke fred uden forhandling med modparten. Og der bliver ikke en varig fred, hvis der ikke forhandles en løsning, som alle parter kan leve med.

Uden forhandling fortsætter udviklingen mod atomødelæggelse!

Det er altså nødvendigt at stoppe krigen nu. Men magthaverne vil indtil videre fortsætte krigen.

Rusland kæmper videre for at sikre, at Ukraine ikke opstiller NATO-atomvåben, for at sikre den russisktalende befolkning i de annekterede regioner, og for at bevare Krim med Sevastopol som russisk flådebase.

Ukraine kæmper videre for ikke at miste de annekterede regioner.

Alt det kan der findes en kompromisløsning på. I foråret var der konkrete forhandlinger herom i Tyrkiet, og der var en løsning på bordet med russisk tilbagetrækning og et neutralt Ukraine med sikkerhedsgarantier. Boris Johnson fik på vestens vegne Ukraine til at afbryde forhandlingerne.

Både Ukraine og Rusland er bedst stillet ved at krigens stoppes hurtigst muligt, så krigens ødelæggelser og tab ikke bliver større, end de allerede er.

Vesten, USA og de mest hardcore europæisk NATO lande, dvs. Danmark, de baltiske lande, Polen og England, ønsker ikke en fredsslutning, men en langvarig udmattelseskrig. De ønsker, at Ukraine vedhjælp af vestlige våbenleverancer, vestlig teknologisk overlegenhed og handelsboykot skal nedkæmpe, udmatte og besejre Rusland.

Det er et strategisk ønske fra Pentagon og Det hvide Hus, at det skal ske i en lang udmattelseskrig, der dræner Rusland for kræfter og ressourcer. Det skal sikre USA’s fortsatte verdensherredømme. Udmattelsen af Rusland skal gøre, at Rusland ikke længere kan spille en rolle som stormagt.

Imens tjener våbenindustrien i USA og EU stort på våbenleverancer, som finansieres af det økonomiske råderum, der skulle bruges til velfærd og klimaindsats.

Og imens vokser krigstrætheden. Mange steder fra kræves nu forhandlinger. I USA er der både blandt demokrater og republikanere grupperinger, der synes, at krigen har kostet nok, og at det nu er tid til forhandling.

I mange EU lande, blandt andet Tjekkiet, Tyskland, Italien og Grækenland demonstreres for at stoppe krigen, fordi folk er trætte af den energikrise og inflation, der er en direkte følge af krig og boykot.

I Danmark er folk også trætte af energikrise og inflation, men det er endnu ikke koblet til et krav om forhandlinger og stop for krigen.
Fredsbevægelsen og klimabevægelsen må rejse kravet.

Freds- og klimabevægelsen skal have både bredde og politisk retning.

Der er i klimabevægelsen er forståelse, for at krige er klimaødelæggende, og derfor er der flere steder samarbejde mellem freds- og klimabevægelsen. For at det skal vokse og udvikles, er vi nødt til at være med i klimabevægelsen og deltage i diskussionerne, ligesom fredsbevægelsen må diskutere klima. Det er svært, også for klimabevægelsen, at gå imod propagandaen og den udbredte krigsbegejstring. Men det er muligt. Klimabevægelsen består af engagerede mennesker, der, når de ser nødvendigheden, tør gå imod udbredte opfattelser, som der ellers ikke må stilles spørgsmål ved. Det er svært at finde folkelig og politisk opbakning til, at vi må stoppe vækstpolitikken og udvikle et bæredygtigt alternativ, men klimabevægelsen tager kampen. Der er i klimabevægelsen forståelse for behovet for en anden økonomisk verdensorden. Det er også nødvendigt at finde et alternativ til krigspolitikken, og klimabevægelsen er åben for at diskutere det. Så gå med og tag diskussionen.

Vi er nødt til at gøre kampen politisk. Vi forhindrer ikke krig ved individuelt at være gode ved hinanden. Og vi redder ikke miljøet ved individuelt at spise mindre kød og genbruge plastikposer. Selvfølgelig skal folk opføre sig fredeligt og miljøvenligt, det er der ikke noget ondt i, og det skal vi understøtte og opfordre til, men vi må ikke nøjes med det, så ændrer vi ikke noget. Det kræver politiske beslutninger at stoppe krigspolitik og våbenproduktion eller at omlægge landbrugsproduktionen og energi- og transportsektoren. For at freds- og klimakampen skal have nogen effekt kræver det, at vi tør gå imod magthaverne.

Vi er nødt til at bryde med de store kapitalinteresser, der tjener på våbenproduktion og afbrænding af regnskoven. Vi er nødt til bryde med USA’s verdensherredømme og den udbytning og udplyndring af mennesker og natur, der politisk, økonomisk og militært fastholder det globale syd i fattigdom, så de ikke kan ændre på deres egen klimabelastning og naturødelæggelse.

Når vi på den måde gør freds- og klimakampen politisk, og stiller krav, der går imod de herskende økonomiske, politiske og militære interesser, så er vi oppe imod stærke kræfter, der vil fortsætte uændret eller med små justeringer.

I fredskampen er det naturligvis våbenindustrien og deres lobby, i klimasammenhæng er det landbrugs- samt olie- og gaslobbyerne, som påvirker både politikere og medier. Der er stort set de samme partier, lande organisationer og medier, der modsætter sig at stoppe krig og stoppe klimaødelæggelse.

Det er desværre også Danmark og den danske regering, der er imod fredsforhandlinger, ønsker fortsat krig i Ukraine, og prioriterer oprustning før klimaindsats
Danmark modarbejder FN’s forbud mod atomvåben med den begrundelse, at brug af atomvåben indgår i NATO’s og vores strategi.

Danmark bidrager politisk, økonomisk og militært til at fastholde vestens dominans, og er stadig parat til at gå i krig uden FN-mandat for at forsvare vestens interesser mod lande i den 3. verden.

Freds- og klimabevægelsen må sammen kræve, at Danmark ændre politik. Vi skal ud i brede kredse, med et budskab om at redde menneskeheden. Det er en alment menneskelig, humanistisk kamp, hvor vi skal nå det store flertal af befolkningen. Mon ikke mindst 95% er for vores overlevelse, og kun ganske få % vægter deres egen magt og indtjening højere.

Det er på tide, at de 95% bestemmer over de 5%. Det når vi kun, hvis bevægelserne både har bredde og politisk retning.

Der er håb for fremtiden, fordi ungdommen nu i den grad er parat til at engagere sig, lave aktiviteterkan og på den måde få egne politiske erfaringer.

For fredens skyld, stop klimaforandringerne, for klimaets skyld, stop krigen i Ukraine nu.

December 2022, Carsten Andersen, Århus mod krig og terror.

Sidens top

Klimakiller militär

Transparenz TV d. 4/3 - 2020
Studio am Brandenburger Tor

se video
Sidens top

 

What is the relationship between the military and the environment?

EarthBeat d. 13/2 - 2020

...How has the military actually impacted the environment though?

Let's be clear here. The military has an extensive history of damaging the environment, both at home and abroad. For our purposes, let's separate the impacts into three general categories: greenhouse gas emissions, toxic pollutants and war-related impacts.

Emissions?

In 2017 alone, the U.S. military released roughly 59 million metric tons of carbon dioxide and other greenhouse gases into the atmosphere, according to a study by Brown University. If it were a country, this would rank the Pentagon as the 55th largest contributor of greenhouse gas emissions in the world, putting it ahead of industrialized countries like Sweden and Portugal...

Toxic Pollutants?

This is a big one.

A 2002 study by the National Cancer Institute and the Center for Disease Control found that any person who has lived in the United States since 1951 has been exposed to radioactive fallout from the more than 500 nuclear weapons tests performed worldwide prior to the 1970s.

...And in the Marshall Islands, an 18-inch concrete cap covering 111,000 cubic yards of radioactive debris from U.S. nuclear testing is in danger of leaking into the ocean because of rising sea levels...

War?

Looking just at the recent wars in Iraq, Afghanistan and Pakistan alone, Brown University's Costs of War project found degradation of multiple natural resources. This includes contaminated water in war zones by oil from military vehicles and deforestation in Afghanistan as a result of illegal logging by warlords.

Military activity has also contributed to extreme desertification in Iraq, according to the United Nations...

Link

Sidens top
 

Don’t Mention the US Military Carbon Footprint!


By Caroline Davies, February 4, 2020

Extinction Rebellion (XR) US has four Demands for our governments, local and national, the first of which is “Tell the Truth”. One truth that is not being told or spoken about openly, is the carbon footprint and other sustainability impacts of the US Military.

...“In short, the Army is an environmental disaster”

If the US Army can say this in their own report, then why aren’t we talking about it? In 2017 “the Air Force purchased $4.9 billion worth of fuel and the Navy $2.8 billion, followed by the Army at $947 million and Marines at $36 million”. The US Airforce uses five times more fossil fuel than the US Army, so what does that make it? An environmental disaster x 5?

After reading the US Army War College Report, I was ready to “confront a general”. It turned out that a retired Air Force Lt. General was speaking at an upcoming Sustainability Event, co-sponsored by the Julie Anne Wrigley Global Institute of Sustainability and the American Security Project on “Salute to Service: Climate Change and National Security”. Perfect! I have noticed that there are several talks a year at Arizona State University (ASU) by members of the armed services presenting their latest and greatest sustainability solutions, yet the elephant in the room is never mentioned. I wasn’t the only XR member who wanted to speak up at this event. Between us, we were able to raise many, if not all, of the following issues:

The US military carbon footprint is larger than any other single organization in the world, and based on its fuel usage alone, it is the 47th largest emitter of greenhouse gases in the world.
- Our 2018 military budget was equivalent to the next 7 countries combined.
- 11% of the military budget could fund renewable energy for every home in the US.
-  The interest on National Debt for 2020 is $479 billion. Although we spent massively on the Iraq and Afghanistan Wars, we used debt to fund them and meanwhile lowered our taxes...

Læs hele artiklenKlimakrisen kan ikke løses uden nedrustning


Militærets enorme CO2-udledning skal nedbringes kraftigt og medregnes i klimaaftalerne i alle lande,


Arbejderen d. 22/1 - 2020

skriver Poul Eck Sørensen fra Esbjerg Fredsbevægelse.

Er du klar over, at USA's militær har et olieforbrug, der er mere end dobbelt så stort som de cirka 257 millioner biler, der kører i USA? (kilde: Brown University, Watson Institute (Costs of War Project).

Hvis klimakrisen skal løses, skal militæret i den grad også reducere sit CO2-udslip.

USA's magt er afhængig af adgangen til enorme olieressourcer. Derfor har USA på en løgn angrebet Irak og overtaget olieproduktionen. Af hensyn til beskyttelse fra USA støtter vi blindt USA og har dermed bidraget til USA's overtagelse af olieproduktionen i Irak. Dette har gjort irakerne fattigere og skabt et sønderbombet land med radioaktive områder.

I Venezuela ønsker USA at indsætte en præsident, der er uddannet i USA, og som gerne vil lade olieproduktionen overgå til amerikanske firmaer. Vi støtter også denne præsident, selv om han ikke er valgt, men vi støtter jo USA af hensyn til os selv. Dette vil betyde, at de fattige i Venezuela vil få det hårdt, men det bekymrer os ikke. Sanktionerne fra august 2017 til august 2018 kostede Venezuela 8,4 milliarder dollars og var direkte medvirkende til, at 40.000 mennesker mistede livet, blandt andet på grund af mangel på medicin. USA “indefryser”/stjæler venezuelanske værdier for 7 milliarder dollars.

Det er også derfor, USA ønsker et systemskifte i Iran. Det er ikke af hensyn til demokratiet i Iran. Hvis USA udformede udenrigspolitikken efter moralske værdier, havde USA ikke Saudi-Arabien som meget nær allieret. USA truer virksomheder, der vil have økonomisk samkvem med Iran, med ikke at kunne komme ind på det amerikanske marked, og vi gør ikke noget.

NATO taler om, at Rusland er farlig, for at skabe grundlag for en øget oprustning og styrke USA's vej til total dominans – et ønske, der tydeligt kommer til udtryk i USA's genoptagelse af tanker om krig i rummet, trods aftaler for rummet som et fredens område uden våben underskrevet af mange lande i verden, blandt andre Rusland og Kina (PAROS).

NATO taler om, at Rusland er farlig grundet annekteringen af Krim – et område, som blev givet til Ukraine mod befolkningens ønsker, og som nu tydeligt har stemt for at være en del af Rusland. Hvis denne handling er udtryk for, at Rusland er farlig, hvad er Irak-krigen så udtryk for? NATO har et militærbudget, der er cirka 14 gange større end Ruslands, så russiske ledere ville være idioter, hvis de angreb NATO, men NATO har brug for fjendebilleder for at få flere penge til militæret.

Dette enorme militære forbrug tager ressourcerne fra vedvarende energi, social udvikling med mere og bringer os let i økonomisk krise. Irakkrigen 2003 til 2007 kostede et astronomisk beløb og blev gennemført for lånte penge. Finansverdenen lånte gerne Pentagon pengene – penge, som den ikke havde. I 2007 fik vi så finanskrisen!

Et vigtigt land som USA medregner ikke militærets CO2-udledning.

Hvis vi vil have velfærd og en bæredygtig udvikling, skal vi have nedrustning, konfliktløsning, og militærets enorme CO2-udledning skal nedbringes kraftigt og medregnes i klimaaftalerne i alle lande.

Link til læserbrev

Sidens top


Løbeseddel fra KVINDER I SORT


d. 6/9 - 2019


Krig er foragt for liv,
fred er at skabe
Nej til dansk krigsdeltagelse
Kvinder i Sort for et bedre klima


B-52 Stratocruiser, en tung type bombefly med lang rækkevidde, bruger ved normal flyvning 1.893 liter brændstof i minuttet. Til sammenligning bruger F-16 Fighting Falcon 6.359 liter i timen.

En tank af typen M-1 Abram bruger 954 liter i timen. Til orientering er en tankdivision på 348 tanks.

På årsniveau var de CO2-udledninger i Irak, som forårsagedes af krige, større end 139 landes udledning tilsammen. De enorme energi-mængder, som anvendes i våbenindustrien og i oprustningen, indgår ikke i denne vurdering.

Danmark har besluttet at købe 27 nye kampfly af typen F-35A til erstatning for militærets nuværende F-16 fly. Indkøbsprisen vil være o. 20 milliarder danske kroner, medens totaludgifterne i flyenes levetid beregnes til o. 56,4 milliarder – dette er Danmarkshistoriens største våbenkøb.

Hvor meget brændstof forventes disse nye fly at bruge? Hvilken militær klimaforurening kan vi så forvente?

Kvinder i Sort, København, 6. september 2019

Kilder: Heikki Tervahattus, University of Helsinki
og ing.dk om køb af kampfly


Is Climate the Worst Casualty of War?

Common Dreams d. 31/7 - 2018

The money misspent on the Iraq War—a war for oil, let’s not forget— could have purchased the planetary conversion to renewable energy. Just sit with that a moment.
by Stacy Bannerman


...The Pentagon uses more petroleum per day than the aggregate consumption of 175 countries (out of 210 in the world), and generates more than 70 percent of this nation’s total greenhouse gas emissions, based on rankings in the CIA World Factbook. “The U.S. Air Force burns through 2.4 billion gallons of jet fuel a year, all of it derived from oil,” reported an article in the Scientific American. Since the start of the post-9/11 wars, U.S. military fuel consumption has averaged about 144 million barrels annually. That figure doesn’t include fuel used by coalition forces, military contractors, or the massive amount of fossil fuels burned in weapons manufacturing...

...

We simply cannot continue the moral, spiritual, fiscal, or environmental policy of benign neglect that underwrites the decimation of land, air, and water around the world. That, my green friends, is the single most unsustainable policy on this nation’s books.

I know a lot of folks have decided not to speak out about war in order to avoid being labeled a traitor, or accused of being anti-military. If we learn nothing else—and it seems we have not—from the Iraq War, we learn that silence is a luxury we cannot afford when lives are on the line. The hands of the Doomsday Clock are two minutes from midnight. Life itself is on the line. It is time to find your voice...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

 


The Costs of War Project is a team of 50 scholars, legal experts, human rights practitioners, and physicians, which began its work in 2010. We use research and a public website to facilitate debate about the costs of the post-9/11 wars in Iraq and Afghanistan, and the related violence in Pakistan and Syria. There are many hidden or unacknowledged costs of the United States’ decision to respond to the 9/11 attacks with military force. We aim to foster democratic discussion of these wars by providing the fullest possible account of their human, economic, and political costs, and to foster better informed public policies.
Project Goals:

    To account for and illustrate the wars’ costs in human lives among all categories of person affected by them, both in the US and in Iraq, Afghanistan, and Pakistan;

    To tell as accessible as possible a story of the wars’ costs in US federal and local dollars, including the long-term financial legacy of the wars in the US;

    To assess the public health consequences of the wars, including for the countries of Iraq and Afghanistan and for US veterans living with war injuries and illnesses;

    To describe how these wars have changed the political landscape of the US and the countries where the wars have been waged, including the status of women in the war zones, the degree to which Iraq and Afghanistan’s fledgling democracies are inclusive and transparent, and the state of civil liberties and human rights in the US;

    To identify less costly and more effective ways to prevent further terror attacks.

Watson Institute
International & Public Affairs
Brown University

Link

Link til: Costs of war projekt

The U.S. Military's Contribution to Climate Change


Pentagon Fuel Use, Climate Change, and the Costs of War


Scientists and security analysts have warned for more than a decade that global warming is a potential national security concern.

They project that the consequences of global warming – rising seas, powerful storms, famine and diminished access to fresh water – may make regions of the world politically unstable and prompt mass migration and refugee crises.

Some worry that wars may follow.

Yet with few exceptions, the U.S. military’s significant contribution to climate change has received little attention. Although the Defense Department has significantly reduced its fossil fuel consumption since the early 2000s, it remains the world’s single largest consumer of oil – and as a result, one of the world’s top greenhouse gas emitters.

Link til websiden

Costs and Consequences of US Post-9/11 Wars:
Focus on Climate Change (64 min)

Video

Costs of War Project (6 min)

Video

Costs of War all papers

Link

Sidens top 

Trygghet for hvem?


Om militære klimautslipp, krig som forretningsidé og veier til fred, av Åse Møller-Hansen.Link til køb af hæftet

Link til hæftets indhold

sidens top


Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi


2016-2020

...Forsvarsministeriet  præsenterer  her  en  samlet strategi  for  indsatsen  på  klima-,  energi-,  natur-  og  miljøområdet i perioden 2016-2020. Med strategien viser  vi,  hvordan  den  grønne  omstilling  kan  ske  på  en effektiv måde ved at lægge indsatsen, hvor det er mest  relevant.  Både  når  det  kommer  til  økonomisk  og miljømæssig bæredygtighed og på effekten i de opgaver, vi dagligt løser...

Link


Forsvarsministeriets Klimaregnskab 2018

el - 23.000 t CO2
fly - 134.000 t CO2
tanks - 19.000 t CO2
Skibe - 92.000 t CO2
Bygninger- 53.000 t CO2
Tjenesterejser 11.500 t CO2
Køle- og slukningsmidler 9.000 t CO2

i alt 341.500 t CO2

Link


Det danske militær har altså ca. 1/4 af det Københavnskommune med 623.404 indb. har af CO2AUGUST 2019

KØBENHAVNS KOMMUNE
CO2-REGNSKAB FOR 2018

KORTLÆGNING FOR KOMMUNEN SOM SAMFUND

Den samlede CO2-emission fra Københavns Kommune er for 2018 opgjort til 1.548.011 tons og kan fordeles på sektorer, som vist i Figur 2-1 og Tabel 2-1. Den samlede emission fra Københavns Kommune som geografisk område udgør derved 2,5 tons pr. indbygger ved et indbyggertal på 623.404 pr. 1. januar 2019.
Når man yderligere foretager en korrektion for VE (vedvarende energi) (se afsnit 12), bliver den samlede CO2 emission fra Københavns Kommune 1.406.525 tons/år, svarende til en samlet udledning per borger i Kbh. på 2,3 tons.

Link


----------------------------------------------

Why the U.S. Military Is Losing Its Carbon-Emissions Exemption


The atlantic d. 15/12 - 2015

...The U.S. military and armed forces of countries around the world will no longer be automatically exempted from emissions-cutting obligations under the U.N. Paris climate deal.

Although the U.S. never ratified the Kyoto Protocol, it won an opt-out from having to fully report or act on its armed forces’ greenhouse-gas emissions, which was then double-locked by a House national-defense authorization bill in 1999.

Under the Paris agreement, countries would not be obliged to cut their military emissions but, equally, there would be no automatic exemption for them either.

U.S. officials privately say that the deal adopted on Saturday has no provisions covering military compliance one way or another, leaving decisions up to nation states as to which national sectors should make emissions cuts before 2030...

...The Iraq war was responsible for 141 million metric tons of carbon releases in its first four years, according to an Oil Change International report. On an annual basis, this was more than the emissions from 139 countries in this period, or about the same as putting an extra 25 million cars onto U.S. roads for a year.

The paper found that projected U.S. spending on the Iraq war could cover all global investments in renewable energy needed to halt global-warming trends in the period to 2030...

læs hele artiklenGlobal Warming and the Iraq War

Climate & Capitalism 19/3 2008


...Projected total US spending on the Iraq war could cover all of the global investments in renewable power generation that are needed between now and 2030 in order to halt current warming trends...

..In 2006. the US spent more on the war in Iraq than the whole world spent on investment in renewable energy...

...If the war were ranked as a country in terms of annual emissions, it would emit more CO2 each year than 139 of the world’s nations do, more than 60% of all countries on the planet...Link til artiklen

 

Sidens top