Social retfærdighed

Klip fra vort grundlag:

Fred er for Esbjerg Fredsbevægelse mere end fravær af krig. For at opnå fred, skal der også arbejdes på økonomisk lighed, politisk frihed, social retfærdighed og en bæredygtig udvikling.

 

Om begreberne:

Den Store Danske:

Lighed, frihed, social retfærdighed og bæredygtig udvikling.

Leksikon:

Frihed, lighed og broderskab

Socialpolitik

 

Almene boliger forvandles til almen nød

Information d. 15/10 - 2018

...Ifølge loven om almene boliger kan genhusning uden for kommunen nemlig kun ske, hvis beboere siger god for det. Men borgmestre i bl.a. Odense og Kolding har over for DR pointeret, at de får problemer med at finde genhusning...

...Mens man søsætter mere eller mindre problematiske tiltag for at gøre op med en for ensartet beboersammensætning i de hårde ghettoområder, skaber man nye problemer i de større byer, hvor billige lejligheder er en fortidsmyte, og ventelisterne til de almene boliger i forvejen er lange.

Huslejen i eksempelvis Tingbjerg og Mjølnerparken – begge i København – er lav, fordi boligerne blev bygget for årtier siden, mens huslejen for nybyggede boliger vil være væsentligt højere.

De politikere, der nu vil have boligselskaber og kommuner til at indgå aftaler om genhusning, burde stille krav om, at der skal bygges nyt almennyttigt, når der rives ned eller sælges fra. Og de burde kaste penge efter det for at sikre, at der er almennyttige boliger, som er til at betale...

Link til artiklen - kræver abonnement

Sidens top

 

Kun en tåbe frygter ikke uligheden
Økonomisk ulighed forandrer et samfund. Fra USA til Danmark.

Politikken d. 17/5 - 2015

Lars Olsen forfatter og foredragsholder

Det gør ikke noget, at uligheden stiger – blot alle har lige muligheder. Sådan lyder budskabet fra store dele af Christiansborg.

Borgerlige politikere hævder, at »ulighed skaber dynamik«, men også dele af SR-regeringen lukker øjnene for den stigende ulighed. I et interview med finansmediet Bloomberg betegner finansminister Bjarne Corydon (S) det som »besynderligt«, at vi overhovedet diskuterer økonomisk ulighed i Danmark. Det afgørende er »omfordeling af muligheder«, siger han.

Sådan spiller klaveret bare ikke. I virkelighedens verden hænger lige muligheder tæt sammen med indkomstforskelle og social afstand mellem et lands samfundsgrupper. Over tid fører øget ulighed også til mere ulige muligheder.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

taxes
Wisconsin Jobs Now, link tilbillede

 

Vi kan forbedre de sociale forhold for mennesker på jorden, hvis vi vil, men udvikling har taget fart i modsat retning.

(red. skattelettelser, manglende indsats overfor skattely, i Danmark fjernesle af formebeskatning, manglende vilje til at øge arveafgiften - mange fra den rigeste 1% har arvet deres formuer og de er blevet ekstremt grådige og gør meget for gennem støtte til / bestikkelse af politikkere at øge deres formuer)

Even It Up

Fra IBIS d. 29/10 - 2014

Det er tid til at gøre op med global ulighed.

Vi lever i en kontrastfyldt verden. Ingen steder står det mere klart end mellem de ekstremt rige og resten af os. I England alene tjener de 100 bedst betalte direktører 131 gange så meget som deres gennemsnitlige medarbejder. Og i Sydafrika skal en arbejder i en platinmine arbejde i 93 år bare for at tjene gennemsnitsdirektørens årlige bonus.

Verdens milliardærer er ifølge vores beregninger så rige, at en skat på bare 1,5 procent af deres formue kunne have reddet 23 millioner liv, siden finanskrisen startede. I stedet har vores regeringer ikke bare tilladt de rige at blive rigere, men har også givet dem adgang til at have overdreven indflydelse på politik, der påvirker os alle sammen.

Vi er nødt til at handle

Ulighed handler ikke bare om massive forskellige i løn og politisk indflydelse. Det påvirker os alle sammen ved at hindre økonomisk vækst, skaber korruption og står i vejen for, at vi kan udrydde fattigdom. Det er også brændstof til andre uligheder som kløften mellem kvinder og mænd og knuser håb og ambitioner for de millioner af mennesker, der ikke har adgang til uddannelse og sundhed, som de kan betale.

Når uligheden er så ekstrem, er det resultatet af politiske og økonomiske valg. Med ekstrem rigdom følger magt og indflydelse. Vi bor i en verden, hvor reglerne er til fordel for de få og på bekostning af de mange. Så mens de få bliver rigere, sakker de fattigste bagud.

Læs hele websiden

Link på siden:

OXFAM issue briefing - january 2015
Wealth: Having it all and wanting more. Læs om tallenes beregning

IBIS har lavet et resume af OXFAM’s rapport

Even it uo
Time to end extreme inequality
OXFAM's rapport på engelsk

 

 

Global military spending trumps global aid

Turkish Weekly d. 25 April 2014

…While the UN in 2013 and 2014 asked for almost $13bn (red. $13.000.000.000) to fund its humanitarian operations for a one year period, global military spending totaled $1.75 trillion ($1.750.000.000.000) in 2013 - 130 times higher than the planned humanitarian aid in 2013 and 2014…

…During these last five years, the U.S. delivered weapons to at least 90 recipient countries. Russia delivered weapons to 52 states and China supplied major arms to 35 states while the U.N. has been trying to help only 17 countries.

- The future developments in near future to shape military spending

The possibility of rising U.S. and Russia-China tension, the Syrian crisis, the ongoing expansion of existing settlements by Israel, Palestine's efforts to protect the rest of its land to acquire full recognition as a state, the future of Egypt after the coup, conflicts in Africa especially in Central African Republic and South Sudan, the ongoing instability in the Middle East, the conflict between South-North Korea, all contribute to shape and direct the arms race and humanitarian aid efforts.

Læs hele artiklen

 

Overklassen stikker af

Information d. 18. november 2014

Socialdemokraterne har af flere omgange forsøgt at lægge klassediskussionen død. Men ud fra et statistisk grundlag findes der fortsat sociale klasser i Danmark. Fem af slagsen: Underklassen nederst, overklassen øverst – inklusiv arbejderklassen, middelklassen og den øvre middelklasse midt i mellem.

Og selvom vi i Danmark – afhængig af politisk ståsted – bryster os af at bo i et relativt lige samfund, så stikker overklassen med stigende fart af fra os andre. De bliver simpelthen rigere i et tempo, der overgår alle andre sociale lag i landet. Det dokumenterer en slagkraftig forfatterkvintet i bogen ’Klassekamp fra oven’, der er skrevet af professor Jørgen Goul Andersen, chef for personstatisk hos Danmarks Statistik Niels Ploug chefanalytiker fra AE-rådet Lars Andersen, Senioranalytiker fra AE-rådet Sune Enevoldsen og journalist Lars Olsen. Et statistisk Dream Team om man vil…

Red. Derudover kan man læse om de betydninger omfordeligen får får de forskellige klasser, samt at folkeskolen flere steder har mistet muligheden for at kunne være med til at skabe forståelse mellem de forskellige samfundsklasser i takt med at de rigeste flytter ind i særlig dyre områder.
Hvorledes mulighederne for at man fra alle kan få en god uddannelse mindskes.

Læs hele artiklen

 

 

 

 

Sidens top

sult

 

Mange fra den rigeste 1% tjener svimlende store beløb på krige, tænk blot på hvad de har tjent på Irak krigen og efterfølgende på olien fra Irak.

Milliarder på oprustningen kunne bruges på at skabe en mere social retfærdig verden.

En verden uden sult, med uddannelse til alle. Et sundhedssystem der kunne give behandlig til alle.

GEDAMS

GDAMS is a global movement launched in 2011 by the International Peace Bureau and the Institute for Policy Studies. The aim is to encourage organizations and individuals all over the world to raise awareness about the global military spending figures through mobilizations. Since 2014, GDAMS was integrated to IPB's permanent, and year-long campaign called Global Campaign on Military Spending (GCOMS).

The UN High Representative for Disarmament Affairs in a supporting statement concluded that GDAMS “should serve as a catalyst for shifting global and national priorities from massive military spending to creating human security and safety for all.”

GDAMS coincides with the publication of the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)'s data about the global military expenditures. It is also timed around the U.S. Tax Day.

I 2015 blev attivitetsdagen d. 13 April.

Kip fra GEDAMS websiden:

‘I refuse to accept that the world is so poor, when just one week of global spending on armies is enough to bring all of our children into classrooms.’

December 16, 2014

Let Us Globalise Compassion, and Set Our Children Free

Nobel Lecture by Kailash Satyarthi, Oslo

Klip fra Kailash Satyarthi meget smukke tale.

…I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children.

I refuse to accept that the world is so poor, when just one week of global spending on armies is enough to bring all of our children into classrooms.

I refuse to accept that all the laws and constitutions, and the judges and the police are not able to protect our children.

I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be stronger than the quest for freedom.

I REFUSE TO ACCEPT…

…Friends, the biggest crisis knocking on the doors of humanity today is intolerance.

We have utterly failed in imparting an education to our children. An education that gives the meaning and objective of life and a secure future. An education that builds a sense of global citizenship among the young people. I am afraid that the day is not far when the cumulative result of this failure will culminate in unprecedented violence that will be suicidal for humankind.

Yet, young people like Malala, are rising up everywhere and choosing peace over violence, tolerance over extremism, and courage over fear…

…Eighteen years ago, millions of my brothers and sisters in 103 countries marched across 80,000 kilometres. And, a new international law against child labour was born. We have done this…

…You may ask: what can one person do? Let me tell you a story I remember from my childhood: A terrible fire had broken out in the forest. All the animals were running away, including the lion, king of the forest. Suddenly, the lion saw a tiny bird rushing towards the fire. He asked the bird, “what are you doing?” To the lion’s surprise, the bird replied “I am on my way to extinguish the fire.” He laughed and said, “how can you kill the fire with just one drop of water, in your beak?” The bird was adamant, and said, “But I am doing my bit.”…

…Today, I see thousands of Mahatma Gandhis, Martin Luther Kings, and Nelson Mandelas marching forward and calling on us. The boys and girls have joined. I have joined in. We ask you to join too.

Let us democratise knowledge.

Let us universalise justice.

Together, let us globalise compassion, for our children!

I call upon you in this room, and all across the world.

I call for a march from exploitation to education, from poverty to shared prosperity, a march from slavery to liberty, and a march from violence to peace.

Let us march from darkness to light. Let us march from mortality to divinity.

Let us march!…

se hele talen

 

edu

 

Analyse: Ungdom, optøjer og social mobilisering i svenske storbyområder

Arbejderen d. 11/10 - 2013

Forårets optøjer i bydelen Husby i Stockholm hænger sammen med, at magthaverne globalt set har udhulet byernes sociale sammenhængskraft ved udelukkende at satse på de grupper, der allerede er vindere. I Sverige organisere de unge sig nu med krav om en anden udvikling.

…Samfundsforskere har hævdet, at samfundet har udviklet sig fra "welfare’ til ’workfare", en udvikling, hvor også den keynesianske velfærdsstats "regulation of the poor" er blevet erstattet af det, der er blevet betegnet som "punishing the poor". Loïc Wacquant, der er en af disse forskere, mener for eksempel i bogen Punishing the Poor, at staten har udviklet et janusansigt…

(Wacquant, Loïc 2009 Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity. Durham: Duke University Press)

…Den, der er henvist til en stigmatiseret adresse, er stemplet som taber, allerede inden vedkommende har fået en chance for at vise sig frem. Mange opfatter sig selv som lukket inde i sin forstad, uden uddannelse, uden fremtid og uden håb. Den frustration, som dette fører til, forstærkes gennem diskriminering, et andenrangs medborgerskab, ballade med politiet og den vrede og sorg, som følger af at se, hvordan forældrene behandles uden respekt af det svenske samfund…

Læs hele artiklen

 

Sidens top