Kommende:

 

2017

 

FN - International fredsdag d. 21/9.

I Esbjerg laver vi et arrangemet i samarbejde med Alternativet, Enhedslisten, Radikale og SF

Danmark skal skrive under på et forbud mod atomvåben.

Sted: Heerups have (ved Hotel Britania).

Tidspunkt: 19:30 - 20:30

Vi vil syne et par sange, høre en tale og hygge os med kage og kaffe til sidst.

21

 

Kære fredsven

Fredsministerium inviterer dig til hele to arrangementer på FN´s fredsdag, den 21. september.

I Århus kan du deltage i en politisk dialog om alliancefri dansk, nordisk og europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik i the Dome of Visions, som nu står på havnen der.

Mødet skal ses i sammenhæng med at Aarhus i år er EU Kulturhovedstad under mottoet: Rethink Your Possibilities.

Dialogmødet har derfor titlen ”Gentænk dansk og nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik” og indledes med oplæg af Jørn Boye Nielsen fra Rådet for International Konfliktløsning (RIKO), Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten, Rasmus Nordquist fra Alternativet og Carsten Andersen fra fredsministerium. Læs mere her.

Som du kan se af medsendte invitation begynder mødet kl. 19.00.
Domen finder du i Inge Lehmans Gade på pier 2 i Århus havn og der er gratis adgang.

Link til Facebook


I København går fredsbevægelsen igen i år i bådene når fredsminsiterium.dk markerer dagen ved - sammen med FredsVagten ved Christiansborg og Tid til Fred – Aktiv mod Krig - at sejle rundt i Københavns Havn med vores faner, bannere, taler, musik og sang, fredsknus og meget mere.

Vi sejler i egen båd fra kajpladsen ved Nationalbanken, Havnegade 5, kl. 16.30 og slutter samme sted kl. 19.30 ved FredsVagtens plads ved Holmens Kirke.

Der er plads til 115 personer i båden så du skal tilmelde dig pr sms på 51373468 eller ved mail til jessie@smorumnet.dk senest den 16. september. Lige som sidste år sørger vi for lidt spiseligt samt kaffe og te. Derfor koster det 100 kroner at sejle med og du indbetaler penge enten på mobilepay på 51373468 eller på konto 0400/4018729194. Husk at mærke din indbetaling med ”FN” og dit navn.

Link til Facebook

Århus eller København

Fredelig hilsen
Hasse Schneidermann
formand Fredsministerium
Mobil 2333 4460

Sidens top

 

Deltag i fredsfestival i Aarhus

fredsfestival

Læs mere herl

Sidens top

 

Krystalnatten - minde arr. d. 9/11 - 2017

mere om dette senere.

Parole bliver formentlig:

Stop umenskeligheden.

 

Og aktiviteter vi arbejder med:

 

Imod Lukning af Irak Kommissionen

Vi bidrager til at regeringen ikke får held til at lægge låg på undersøgelsen. Der vil kommer forslag til aktivitet her senere.

Læs mere her.

 

Fredsudstilling

Vi er ved at lave en fredsudstilling.

ft

 

 

Tidligere:

 

Kære alle -
Skal vi ikke have Esbjerg med på listen?

12 byer i Danmark støtter afskaffelsen af atomvåben

Se mere her

Sidens top

Vi deltager i foreningerns dag d. 2/9

Link til begivenhedr i gåganden, herunder foreningernes dag.

Direkte link til foreningernes dag.

 

Mindedag for ofrene for atombomberne over Hiroshima og Nagasaki i Japan.

6aug

Sted: Heerups Have Esbjerg ved Hotel Britannia

Tidspunkt: kl. 20 - 21 søndag d. 6. august.

Vi vil sætte lotusblomster i vandet. Der vil være stille musik, en tale fra Esbjerg Fredsbevægelse og vi vil synge et par sange. Og vi vil opfordre danske politikere til at Danmark bliver medunderskriver af Traktaten mod atomvåben, vedtaget i FN d. 7/7 - 2017. http://www.un.org/News/dh/pdf/english/2017/07072017.pdf Esbjerg Fredsbevægelses side om atomvåben: http://www.peaceweb.dk/atom.htm
Følgende partier støtter arrangementet i øjeblikket:
Se vores facebookside.

Sidens top

 

Arrangement om Palestina

Vi deltager i Palæstinaugen i uge 23 sammen med en række organisationer og en gruppe palæstinesere.

I anledningen af 50 året for Israels besættelse af Vestbredden, vil der være flere aktiviteter også her i Esbjerg, hvor der er dannet en facebookgruppe, du opfordres til at melde dig ind i, så du kan følge og deltage i aktiviteterne.

 

GCOMS - fredag d. 21/4 kl. 16 - 18.

Esbjerg Fredsbevægelse støtter op om:

The Global Campaign on Military Spending (GCOMS) is an international campaign founded in December 2014 and promoted by the International Peace Bureau after the five Global Days of Action (GDAMS), which has been an annual occurrence since 2011. The main aim is to reduce the global military spending thanks to the cooperative works made by the organisations of civil society.

Vi er på Torvet fredag d. 21/4 kl. 16 - 18.

Link

1

Link til pdf-fil hovr teksten er tydeligere.

 

2

Link til pdf-fil hvor teksten er tyeligere.

Nej tak til nye kampfly!

kampfly

Se mere her.

Holland

 

2017

Medlemsudsendelse 4/3

 

2016

 

Demonstation på årsdagen for Krystalnatten

D. 9/11 - 2016

 

IPB - fredskonference Berlin

30/10 - 2/11 - 2016
Disarm! For a Climate of Peace – Creating an

Action Agenda
IPB World Congress 2016 on Military and Social Spending
Link

Esbjerg Fredsbevægelse deltager med flere medlemmer.

 

Foreningernes dag d. 3/9 - 2016

Lørdag den 3. september 2016 kl. 10.00 – 15.00 inviteres byens borgere til ”Foreningernes Dag” i Esbjerg City.

 

Lørdag D. 6. aug. afholder Esbjerg Fredsbevægelse en minde højtidlighed for ofrene for atombomben over Hiroshima.

Arrangementet vil blive holdt i Heerups Have ved Britannia fra 20.00-21.00 der vil være livemusik, og en fællessang eller 2, og vi sætter lotus blomster med levende lys i søen :-).

Alle fredelige sjæle er velkomne håber vi ses til en hyggelig aften i fredens tegn. PEACE !

Del begivenheden og inviter venner!

 

 

FN's internationale dag mod racisme

Den 21. marts 2016 er det FNs internationale dag mod racisme. Vi satser også her på et samarbejde med andre organisationer mod racismen.

 

arac
Foto: Sasha Kimel, Anti-Racism Protest Tel Aviv,
May 24, 2012, link til billede

 

Convention on Conventional Weapons

12. - 16. /12 (Geneva): Fifth Review Conference.

 

TRIBUNAL TIL UNDERSØGELSE AF DANMARKS DELTAGELSE I KRIGENE I IRAK OG AFGHANISTAN

STIFTENDE GENERALFORSAMLING I TRIBUNALFORENINGEN 30.JANUAR 2016 kl. 13.00 – 16.00 KØBENHAVNS RÅDHUS UDVALGSVÆRELSE D, HVALROSPORTEN, BAGINDGANGEN

13.00: VELKOMST OG PRÆSENTATION
13.15 STIFTENDE GENERALFORSAMLING I TRIBUNALFORENINGEN
Forslag til dagsordenen:
1.Valg af dirigent og referent
2.Fremlæggelse og drøftelse af tribunalprojektet
3.Fremlæggelse, drøftelse og vedtagelse af vedtægter for tribunalforeningen
4.Fremlæggelse, drøftelse og vedtagelse af forslag til handleplan
5.Forelæggelse, drøftelse og vedtagelse af budgetforslag
6.Andre indkomne forslag
7.Beslutning om oprettelse af tribunalforening
8.Valg af formand
9.Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
10.Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
11.Nedsættelse af arbejdsgrupper jf. pkt. 4
12.Eventuelt
15.00: AFSLUTNING
15.00: BESTYRELSEN MØDES
15.30: BESTYRELSEN MØDES MED PRESSEN
BILAG:
1)Forslag til Projektbeskrivelse: Medsendt
2)Forslag til Vedtægter: Medsendt
3)Forslag til handleplan: Fremlægges på mødet
4)Forslag til budget: Fremlægges på mødet
5)Pressemeddelelse: Medsendt
NB
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen

Pressemeddelese mm

Indkaldelse, vedtægsforslag mm

Oluf fra Esbjerg fredsbevægelse deltog.

 

2015

 

Krystalnatten

9. november 2015 formentlig samarbejde med andre organisationer mod racisme.

 

For Esbjerg Fredsbevægelse er en bæredygtig udvikling en forudsætning for fred og et godt liv.
Vi opfordre til at støtte:

Klima-march i Esbjerg

klimaM

Facebooklink til begivenhed i Esbjerg
Klima-March Esbjerg
D. 29/11 kl. 13 fra Musikhuset

I forbindelse med åbningen af klimatopmødet i Paris, bliver der verden over arrangeret klima-marcher for at sætte fokus på den globale opvarmning og verdens klimaproblemer.

Klimamarch i København d. 29/11

The biggest climate march in history! September 2014

Global Klimamarch i Danmark - Avaaz.org

 

I medfølelse med borgerne i Paris mødes vi på Torvet ved Rådhuset i morgen søndag d. 15/11 kl. 16

 

henning
Foto Poul Eck Sørensen - Henning Josefsen Overgaard - Byrådmedlem Enheslisten og formand for 3F Transport Esbjerg.

blomster
Foto Poul Eck Sørensen - Blomster

I medfølelse med borgerne I Paris har Esbjerg Fredsbevægelse lagt blomster ved det franske konsulat for Syd- og Sønderjylland der ligger på Poul Desvignes-Willadsens private bopæl, Søparken 36 i Bramming. Vi opfordre andre til at gøre det samme. Vi opfordre også at at mødes på Torvet ved Rådhuset i morgen kl. 16 med blomster - d. 15/11 - 2015

!51114BlomsterL

Tilmeld dig og del oplysingerne klik her.

 

Endnu en gang tak for jeres besøg og blomsterhilsenen til Frankrig...

... Efter jeres besøg blev præsentationen af buketten forbedret, synes jeg selv. Det kan I se på min hjemmeside og vedhæftet.

endnu en gang “mille fois merci”

Poul Desvignes.Willadsen

vedhæftet dette billede.

talL

Kære Esbjerg Fredsbevægelse

Det følgende er en hilsen fra den franske ambassadør François Zimeray og hans stab for jeres blomsterhilsen i kølvandet på attentaterne i Paris.

mvh

Poul Desvignes-Willadsen, honorær konsul i Syd- ogSønderjylland

L’ambassadeur, le personnel de l’ambassade et la communauté française au Danemark sont très touchés par votre message. Les liens profonds et anciens entre nos pays sont renforcés par cette amitié et cette solidarité qui nous vont droit au cœur. Nous partageons les mêmes valeurs, c’est pourquoi nous sommes confrontés aux mêmes menaces. C’est un défi que nous relèverons ensemble.

Frankrigs Ambassadør, ambassadens personale og franskmændene bosiddende i Danmark er meget rørte over din opmærksomhed. De stærke bånd mellem vores to lande bliver styrket af dette venskab og denne solidaritet, som går os lige i hjertet. Vi deler de samme værdier og står derfor over for den samme trussel. Det er en stor udfordring, som vi må løfte sammen.

The ambassador, the staff of the Embassy and the French community in Denmark are profoundly touched by your attention. The strong and historical bonds between our two countries are strengthened by this friendship and solidarity which go straight to our hearts. We share the same values and therefore are facing the same threats. We will overcome this challenge, together, united.

 

Krystalnatten d. 9/11 kl. 19 ved MCDonald's Kongensgade

krystal
Foto: Lars Kjølhede Christensen, Aldrig mere Krystalnat! Link til billede

 

Krystalnatten d. 9/11 kl. 19 ved MCDonald's Kongensgade

Hjælpe de forfulgte.
Krystalnatten d. 9/11 - 2015 - Fakkeldemonstration
fra Kongensgade ved McDonalds kl. 19.00
Velkomst v. Oluf Dragsbo - Esbjerg Fredsbevægelse
Fakeldemonstration til torvet Rådhuspladsen.
Velkomst rådhuspladsen ved Peter Hyldgaard Madsen fra samarbejdet til Krystalnatten.
Tale ved Mussa Utto integrationskonsulent i Esbjerg kommune
Arr. 3F Transport, Enhedslisten, Esbjerg Fredsbevægelse, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti.

Læs Mussa Utto's tale fra d. 9/11 - 2015

 

Deltagelse i IPB's konference og rådsmåde 2015 i Padova i Italien

se billede nedefor.

Vi arbejder på at IPB's medlemsorganisatoner er bedre involveret i organisationes arbejde organisspiller en mere demokratisk med et stærkere netværk og vil stille forslag om dette til næste års IPB møde, som afholdes i Berlin

 

 

Esbjerg fredsbevægelses bestyrelse deltog igen i IPB's konference og rådmøde
(Nedefor deltagere fra IPB's rådsmøde, som er åben).

raadipb2015
Foto IPB Italien - Fra IPB's rådsmøde i Padova i Italien 2015

Klip fra https://da.wikipedia.org/wiki/Padova

Padova, især tidligere på dansk kaldet Padua, er en by i Italien. Byen er provinshovedstad i Padovaprovinsen og det økonomiske og trafikale centrum i hele Venetoregionen i Norditalien. Byen ligger ved floden Bacchiglione, 40 km vest for Venedig og 29 km sydøst for Vicenza.

Indbyggertallet i selve Padova er 211,985 (2004), men byen udgør en del af byområdet Padova-Venezia med ca. 1.600.000 indbyggere. Bycentret er meget pittoresk med et stort net af gader med søjlegange samt et antal smukke pladser, hvoraf den 90.000 m² store Prato delle Valle er den kendteste.

Universitetet er grundlagt 1222. Galileo Galilei var professor i matematik ved Università degli Studi di Padova, der er verdens tredjeældste universitet, og Corfitz Ulfeldt var immatrikuleret her 1628-29. Verdens første Anatomiske Teater blev opført for universitetet i 1594.

Til universitetet hører byens botaniske have "Orto botanico", som er verdens ældste fortsat eksisterende botaniske have.

 

bio
Foto Poul Eck Søresen

 

 

 

 

 

 

 


 

Foreningernes dag.
Lørdag d. 5. september. 2015
fra 10 – 15

Vi har en pavillon med en lille udstilling.
Vi uddeler løbesedler.
Man er velkommen til at få en snak og et par fredssmåkager, kaffe eller te.
Man kan købe fredssmykke mm.

buk
Foto Poul Eck Sørensen

 

Deltagelse rådsmøte i Nordahl Grieg Fredsfond - Norge

14. august Rådsmøte i Nordahl Grieg Fredsfond
15. – 16. august Nordmarken Symposiet 2015
(Vi rejser fra d. 13-17 august)

 

GDAMS - Global Day of Action on Military Spending

D. 13/4 - 2015
Global Day of Action on Military Spending (GDAMS)

 

Droner

D2

D. 21/2 - 2015

Vi deler løbesedler ud på torvet om droner.

Se vores folder

 

Palæstina

Fredag d. 13/2 kl. 16 -18

Uddeling af foldere om palæstina

Se folder

Link fra folderen:

http://www.palaestina-initiativet.dk

http://www.humanrightsmarch.dk

http://www.amnesty.dk/nyhed/gaza/israel-begik-krigsforbrydelser-i-gaza

 

gaza3

 

2014 oversigt:

Februar Lys for Gaza på Torvet i Esbjerg
Mere information lægges ind på vores Facebookside, som automatisk går ind på Twitter
Opretter debatgruppe på Facebook og såkaldt hemmelig gruppe for bestyrelsen
Juli/august Blomsternedlæggelse på Torvet/Heerups have i medfølelse med ofrene i Gaza
Start på underskriftindsamling Stop Israels brutalitet, (24.oktober 5.808 underskrifter, ej afl.)
September Foreningernes dag foldere og fredssmåkager deles ud, fredssmykker sælges
November Generalforsamling
Fakkeldemonstration for undertrykte i verden (krystalnatten)

 

I erindring om Krystalnatten

søndag den 9. november 2014
Arrangerer Esbjerg Fredsbevægelse et
Fakkeltog mod Rådhuset.

Mødetid/sted: Kl. 19.00 på Torvet v/ Skolegade.
Talere:
Gyvel Kallan
International Forum
Poul Eck Sørensen
Esbjerg Fredsbevægelse
Mødeleder:
Henning Overgaard
Byrådsmedlem, Enhedslisten
Sange: »Kringsatt av fiender« af Nordahl Grieg
og »Imagine« af Beatles /John Lennon

 

Foreningernes dag.
Lørdag d. 6. september. 2014
fra 10 – 15

Vi har en pavillon og vores buk med fredsduer.,
Vi uddeler balloner, broscher og fredssmåkager.
Opfører gade teater: Palæstinenser – Israeler

Esbjerg Fredsbevægelse er på Torvet
d. 28/2 - 2014

Befri Gaza verdens største fængsel

Esbjerg Fredsbevægelse står på Torvet mellem Kongensgade og skøjtebanen og deler foldere ud om Gaza fredag d. 28/2 kl. 15.30 til 17.30. Du er velkommen til at hjælpe.

 

2013 oversigt:

Januar lysarrangement mod Gaza blokaden ???
Maj udtalelse til pressen for dansk anerkendelse af Palæstina som en selvstændig stat
September uddeling af foldere på Foreningernes dag
deltagelse i IPBs generalforsamling i Stockholm, hvor der også blev afholdt et nordisk fællesmøde, endvidere blev det besluttet at Esbjerg Fredsbevægelse koordinere aktiviteter mod militarisering af rummet

 

2012 oversigt:

Januar lys-arrangement mod Gaza blokaden, som stadig ikke er ophævet !!!
Marts deltagelse i Vindrosens generalforsamling
April anden globale aktionsdag GDAMS
Juni deltagelse i Danmarks Fredsråd, som desværre må nedlægges pga manglende opbakning
September uddeling af foldere på Foreningernes dag
Udsendt opfordring til folketingsmedlemmer om at stoppe danske militære våbenhandlinger i udlandet 21.september, pga Peace One Day, accepteret af FN i 2001.

 

2011 oversigt:

Januar lys-arrangement igen til minde om de faldne palæstinensere/israelere fra Israels bombning af Gaza striben i 2009 og for ophævelse af blokaden mod Gaza
Esbjerg Fredsbevægelse deltager i Nytårskur på Lokalhistorisk Arkiv, se juli 2010
April første globale aktionsdag GDAMS med foldere og en flot fredelig raket for Nedrustning
Maj indsamling af underskrifter for anerkendelse af den Palæstinensiske stat i FN
September uddeling af foldere på Foreningernes dag
Oktober deltagelse i IPBs generalforsamling i Potsdam, forslag om demokratisering besluttet
November Generalforsamling
Måned??? deltagelse i Danmarks Fredsråd i København
Foruden vores hjemmeside www.peaceweb.dk er Esbjerg Fredsbevægelse på Twitter og Facebook, men specielt sidstnævnte skal nok ajourføres. Vi forsøger også at afholde korte bestyrelsesmøder via Skype. Efter generalforsamlingen i fortsattes arbejdet med nedennævnte aktiviteter årene efter:

 

2010 oversigt:

Januar lys-arrangement, for de faldne og for ophævelsen af blokaden af Gaza fra 2009
Maj arrangement om apartheidmuren med model heraf og kampagnebus
Med tak modtaget penge fra Bramminge Fredsbevægelse, som desværre er nedlagt.
Esbjerg Fredsbevægelse bliver fremover nævnt i Vindrosens ”Hvem Hjælper Hvem i Esbjerg Kommune”
Deltaget i debatprogram i Kanal Esbjerg.
Juni Udtalelse til pressen mod Israels tilfangetagelse af tyrkiske fredsaktivister på vej til Gaza
Juli Esbjerg Fredsbevægelses papirer fra perioden 1980-2005 er nu indgivet til Byhistorisk Arkiv
September uddeling af foldere på Foreningernes dag
September deltagelse i IPBs generalforsamling i Oslo, med forslag om demokratisering af IPB, og en global aktionsdag for nedrustning GDAMS blev besluttet
December landsmøde i København om boykot at varer fra israelske besættelser på Vestbredden
Deltagelse i Danmarks Fredsråd i København

 

Palæstina Initiatives bus på Torvet ved gågaden lørdag d. 22/5 kl. 10 - 13 - 2010 om Israels apartheid.

Hvad forstås ved apartheid?

FNs International Konvention vedrørende bekæmpelse og straf for forbrydelsen Apartheid trådte i kraft den 18. juli 1976. DPV finder, at så godt som alle FNs definitioner kan finde anvendelse på palæstinensernes situation. Se bilag 1.

Hvad kendetegner israelske apartheid?

A: ”Kampen om jorden” – mest mulig jord – færrest mulige palæstinensere

- Bosættelser – et led i en plan for fordrivelse af palæstinenserne. På den bedste landbrugsjord og de rigeste vandressourcer, egne veje osv.
- Tyveri af palæstinensisk jord, husødelæggelser,
- Underudvikling – den stille transfer…

- Den demografiske trussel giver diskrimination herunder en hverdag som 2. rangs borgere i eget land for Israels palæstinensere, dårligere adgang til uddannelse, - anerkendelse af politiske rettigheder.

B: ”Ingen adgang for …”

- Verdens største fængsler - Mure og checkpoints
- Bevægelses og rejserestriktioner, by og lande-arrest – en lufthavn uden palæstinensere. De to broer til Jordan (en for hvide og en for palæstinensere fra DBO)
- Blokeringer for transport af vare

C: ”Den daglige vold” (som Amira Hass beskrev det i DR udsendelsen)

- Mord og fængslinger af ledere
- Systematiske angreb på civile med drab og sårede
- Besættelsesstyrker til lands, vand og i luften

Link: Palæstina Initiativet

 

Lysarrangement for Gaza fredag d. 15/1 kl. 16 - 18 på Torvet ved Kongensgade i Esbjerg

Gaza – Verdens største fængsel
I Gaza bor mere end 1½ mio. mennesker på at et landområde på størrelse med Langeland. Gaza er dermed et af de tættest befolkede områder i verden. Ud over 40 km kyst med begrænset adgang til fiskeri er Gaza omringet af en 12 m høj mur af jern og stål med kun 2 udgange: Erez (Israel) og Rafah (Egypten).
Flertallet er registrerede FN-flygtninge fra 1948 ved oprettelse af staten Israel. 50 % af befolkningen er børn, og kun 25 % er over 25 år. Fattigdommen og arbejdsløsheden er overvældende. Både de materielle ødelæggelser og de mentale konsekvenser for befolkningen efter angrebet på Gaza i december 2008 er kolossale.

Krigsforbrydelserne skal retsforfølges
Undersøgelser og retsforfølgelse af alvorlige krænkelser i forbindelse med angrebet på Gaza er nødvendig for at sikre respekt for menneskerettigheder og humanitær folkeret, og sagen må derfor rejses ved en international krigsforbryderdomstol.

Stop blokaden af Gaza – NU
80 % af befolkningen er – ifølge en rapport fra Amnesty International og Oxfam International - afhængig af hjælp udefra. Kun få af de 4 mia. dollars, der blev lovet Gaza efter den israelsk offensiv, er blevet betalt. Ikke bare Israel, men også verdens magter har svigtet Gazas befolkning.

 

Verdensfredsmarch

Esbjerg Fredsbevægelse arbejder på fælles transport til

Verdensfredsmarch d. 30. oktober i Kbh. som slutter ca. 2/1 i Argentina. - se:
http://www.verdensmarch.dk

 

Palæstina kampagnen besøger Esbjerg.

D. 22. september får vi besøg af palæstinakampagnen.

15 - 17.30 På Torvet (Kongensgade - Skolegade)

og 19 - 22 på torvet (Kongensgade - Skolegade)

 

Foreningernes dag i Esbjerg

D. 5. september ud foran Inspiration vil du kunne finde Esbjerg Fredsbevægelses bod.

 

Demonstration i Esbjerg tirsdag d. 13/1 - 2009

Ophæv belejringer af Gaza

Våbenhvile nu

Stop besættelsen

Start Stormgade - Kongensgade kl. 17

Derefter går vi til Rådhuset ankomst kl. ca. 17.30

Taler
Oluf Dragsbo - Esbjerg Fredsbevægelse
Henning Hyllested - Enhedslisten
Kund Jæger Andersen - SF
Mussa Utto - Socialdemokratiet

Digt
Manel Momograbe - Dansk Palæstinensisk Forening
 

arr. 3F- Esbjerg, 3F-Transport Esbjerg, Dansk Palæstinensisk forening, Enheslisten Esbjerg, Esbjerg Fredsbevægelse, LO-Esbjerg, SF-Esbjerg, SF-ungdom Esbjerg, Socialdemokratiet-Esbjerg.

Poul Eck Sørensen d. 10/1 - 2009

 

Internationalt fredsmøde i Danmark

Danmarks Fredsråd - som Esbjerg Fredsbevægelse har taget initiativ til at oprette - har afholdt internationalt fredsmøde i Kbh.
Et møde vi har deltaget i planlægningen af og filmet (kommer her på websiderner, når vi får nye programmer).

fredag d. 14. november 2008 kl. 16 - 19

- grundlæggende om fred og sikkerhed nutildags
IPB folk, kendte danskere - debat på dansk, måske med oversættelse til engelsk

Lørdag d. 15. november 2008

Formiddag kl. 9.30 - 12.30
- Frederik Bajer, historisk orienteret,

Eftermiddag - 16.30
- terror, forlængelse af IPB's tema om udvikling,

(Frederik Bajer og terror lægges på samme dag, og på engelsk)

søndagen d. 16 november 2008
- IPB Årsmøde

 

 

60 år er nok - frit Palæstina!

For retten til at vende tilbage.

Torsdag d. 15. maj kl. 19.30 - 2008
Hovedbiblioteket Esbjerg

Carlo Hansen (journalist / forfatter)
det zionistiske koloniprojekt
- konsekvenser for palæstinenserne
og israelerne

oplæg ved Muhamad Zamzam fra Palæstina-Dansk forening Esbjerg

Arr. Palæstina-Dansk forening Esbjerg
Esbjerg fredsbevægelse

 

Generalforsamling mandag 22.oktober 2007 kl. 17 til 19.30

Du/I indkaldes hermed til generalforsamling på Vindrosen Fynsgade 2, Esbjerg med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent/referent
2) Beretning ved Poul Eck Sørensen  bestyrelse
3) Regnskab ved Lisbet Skou
4) Vedtægtsændringer og forslag
5) De kommende års arbejde
6) Udtalelse
7) Valg af bestyrelse og revisorer
8) Eventuelt ...

Vi splejser til lidt pizza eller lignende, og der er mulighed for at købe drikkevarer til høkerpriser...
Vedtægterne vil ligge i kopi på selve generalforsamlingen.

Se referat

Palæstina arrangement mandag d. 22. oktober 2007 kl. 19.30 til 22.00

Vi fortsætter efter generalforsamlingen med at  viser filmen:

"A Bus Ride To Peace"

Kvinder på deres vej i Israel og Palæstina.

Som vi har lånt af Kvinder for Fred
 


 

29. april 2007 generalforsamling
Danmarks Fredsråd

Oluf Dragsbo og Poul Eck Sørensen
valgt til styregruppen

 


International uge mod muren,
se vort arr. mandag d. 13. nov 2006:

Se filmen "Muren" af Jørgen Flint Pedersen
og Erik Skibsted.
Herefter oplæg med Karen Henriksen som 3 gange har været i Palæstina med Human Rights March siden 2004.

Sted Tobakken, Gasværksgade 2, "Grønt lokale"
Tid mandag d. 13. november, kl. 19.
Pris Gratis entre
Arr. Enhedslisten, Esbjerg Fredsbevægelse, SF, SFU og SUF


18. marts kl. 13. - ca. 16 - 2006

 3 - årsdagen for Irak krigen.

Fredssamarbejdet i Esbjerg laver en konference på hovedbib. i den store sal.

Deltager i debatpanelet:

Enhedslisten – Pelle Dragsted fra Enhedslisten, international sekr. For folketingsgr.
Socialdemokratiet – Troels fra Grindsted, ft
SF – Jesper Petersen, landsformand for SFU
Sammi Alaa fra Komiteen for et frit Irak

 


60 året for bombningerne over Hiroshima og Nagasaki.

6. august - 2005

kl. 14 er der mindedag for ofrene for atombomben over
Hiroshima ved søen i Vognsbølparken
- hjørnet af Gl.Vardevej ogSp. Kirkevej.
Vi holder tale, spiller stille musik og sætter papirsfugle ud i vandet.

Helge Mortensen fra Socialdemokraterne taler.8. august - 2005

kl. 19 er der møde på Vindrosen,
Teglværksgade 1

Frank Aaen fra Enhedslisten

1) Afvikling af atomvåben
- ikke spredningstraktaten.
Hvad gør Borgmestre for fred i den sammenhæng
Nyeste atomvåben

2) Terrortruslen

60 år – Hiroshima og Nagasaki

I år er det 60 år siden atombomberne faldt over Hiroshima og Nagasaki. Danmarks Fredsråd og Esbjerg Fredsbevægelse forsøger at hjælpe Borgmestre for Fred med at nå deres mål om en atomvåben fri verden år 2020.

Man skulle tro at verden var blevet klogere, men tværtimod!

I dag er der en større fare for at atomvåben vil blive anvendt i lokale konflikter, i f.eks. Parkistan – Indien, i Mellemøsten eller til anvendelse i en angrebskrig grundet USA's nye strategi med små atomvåben (30 gange større end Hiroshima og nagasaki) og den hurtige samfundsforandring i Rusland kan have bevirket, at der ikke har været holdt tilstrækkeligt øje med de militære depoter, således at terrorister kan være kommet i besiddelse af dette uhyggelige våben.

Der er derfor alt mulig grund til at fastholde politikerne på den forpligtigelse der ligger i Ikke spredningstraktaten til at forhandle nedrustning og til via forhandling at nå til en fjernelse af alle atomvåben (The Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)).

 

Se evt. http://www.un.org/events/npt2005/npttreaty.html

 


 

ESBJERG-RIBE STOP BUSH.

6. juli 2005

Program:

Protest-demonstration
Onsdag den 6. juli kl. 14
fra USA's ambassade
Dag Hammarskjölds Allé 24 (nær Østerport station)
til Christiansborg (ankomst ca. 15.45)

Demonstrationen er fredelig og for folk i alle aldre og baggrunde.
Talere

Foreløbig har følgende sagt ja til at tale ved demonstrationen:
Ved ambassaden fra kl. 14

Line Barfod
Medlem af folketinget, Enhedslisten

Asmaa Abdol-Hamid
Muslimer i Danmark

Kim Ejlertsen
Miljøbevægelsen NOAH

Stine Skogberg
Kasserer og forretningsudvalgsmedlem i PLS
(Pædagogstuderendes LandsSammenslutning)
På Christiansborg Slotsplads fra kl. 15.45

Henrik Lippert
Formand for Murersvendenes Fagforening i Kbh.

Villy Søvndal
Medlem af folketinget, formand for SF

Tanwir Ahmad
Medlem af Københavns borgerrepræsentation, Det Radikale Venstre

Jørn Andersen
Nej til krig

Hanne Reintoft
Socialrådgiver
Underholdning
Ved ambassaden fra kl. 13.55

Johnny Hefty

Rasmus Nøhr

Omar Marzouk

Moussa Diallo, Dawda Jobarteh & Ayi Solomon
På Christiansborg Slotsplads fra kl. 15.30 til ca. 18

Street Dance

Kenneth Thordal

Ataf Khawaja

Savage Rose og en overraskelse

Arne Würgler
Tribute til Fredsvagten - Love, peace and understanding
(fra kl. ca. 16.50):

Konferencier: Anne Marie Helger

Dreamcity - Peter Ingemann, Tømrer Claus og Søren Berlev

Erik Clausen

Anne Marie Helger, Carsten Lund og Louise Albeck

Tale ved fredsvagt

Kim Larsen & Kjukken

Stig Møller, Peter Ingemann m.fl.Se detaljeret program med tidspunkter
For-demonstration fra Nørrebro

Nørrebro holder fordemonstration mod Bush og for en anden verden
på Blågårds Plads kl. 13.00.
Cirka klokken 13.20 går vi i samlet flok mod den amerikanske ambassade og slutter os til den store Stop Bush-demonstration.
For-demonstration fra Christiania

Christiania holder fordemonstration
fra Fredens Eng kl. 12.00.
Herfra går vi i samlet flok mod den amerikanske ambassade og slutter os til den store Stop Bush-demonstration.

Transport:

Bus fra Esbjerg/Ribe til København.

Tilmelding til busturen:
kontakt Bent Falentin tlf. 75 12 53 07, 
mail: falentin@esenet.dk 

Pris:
150 kr. tur/retur.(betaling i forbindelse med afgang)

Ribe
Mødetidspunkt kl. 7.45 ved Odins Plads
Afgang kl. 8.00

Esbjerg
Mødetidspunkt kl. 8.45 ved Museumspladsen.
Afgang kl. 9.00

Kolding
Opsamling ved Banegården(Jernbanegade)
Afgang kl.10.00

Ankomst København ca. kl.13.00
(Ved Østerbro Station, Stockholmsgade tæt ved den amerikanske ambassade)

Hjemtransport. Afgang kl.19.00
fra Ingerslevsgade ved DGI tæt ved Københavns Hovedbanegård.
(ca. 25 min. gåtur fra Christiansborg)

Hjemkomst Kolding ca. kl. 22.00

Hjemkomst Esbjerg ca. 22.45

Hjemkomst Ribe ca. 23.30

Praktisk:
Betaling foregår ved indstigning.
Husk at smøre madpakke.
I øvrigt må I selv sørge for bespisning.
Husk faner, skilte og bannere etc.


 

Generalforsamling i Danmarks Fredsråd d. 30. april 2005

Tidsplan:

11.00 – 13.00: Oplæg og debat om situationen i Irak Indledere:
Jan Øberg, Christian Harlang og muligvis en mf'er fra Venstre.
Denne del er et åbent arrangement.

13.00 – 14.00 Frokost.

14.00 – 16.00 Generalforsamling.

www.danmarksfredsraad.dk 


2 års besættelse af Irak -

D.19 marts 2005 deler vi løbesedler ud grundet 2. års dagen mod krigen mod irak.


3. marts 2005 25 års jubilæum -

fejres i Vindrosen Fynsgade 2 med en reception, kl. 19 og en aktivitet på torvet kl. 17.
Alle er velkommen.
Og man må gerne fortælle at man kommer til

poul@peaceweb.dk


Generalforsamling

torsdag 10. februar kl. 19.30, 2005
Vindrosen, Fynsgade 2, Esbjerg


Esbjerg Fredsbevægelse:

24. oktober - 2004

Hvad skaber terrorisme

Fælles arrangement på FN-dagen mellem en række organisationer i Esbjerg og omegen

Kl. 15 Oplæg: 
Patric MacManus 

Kl. 16 Debat: 
Christian Lund Jepsen, mf., Venstre  
Troels Ravn, folketingskadidat, Socialdemokratiet. Villy Søvndal, mf.,  
SF Rune Lund,  ,Enhedslisten

Kl. 17.30 Udstilling:
Udstilling med boder fra de organisationer der har arrangeret dagen.

Pressemeddelelse

Om Patrick MacManus

Annonce


1-3 oktober 2004 Socialt forum Danmark

Her deltager vi med udstilling for Danmarks Fredsråd

se http://www.socialforum.dk/ 


6. august 2004 - mindearrangement i 
Vognsbøl Parken.

Vi støtter Borgmestre for Freds arbejde for en atomvåbenfri verden 2020.


Mindearrangement på Hiroshimadagen
afholdt af Esbjerg Fredsbevægelse

Tid og sted 
Fredag d. 6. august 2004 kl. 19 
Vognsbølparken, søen ved hjørnet af Parkvej og Gl. Vardevej

Program
Kort velkomst v. Esbjerg Fredsbevægelse
----------------------------------------------------- 
En trio spiller Mozart: 
Julie Christensen – klarinet, 
Katrine Serner-Pedersen - fløjte, 
og Britt Dürr – fagot 
------------------------------------------------------
Kim Mortensen socialdemokratiet holder talen.
------------------------------------------------------ 
Udsætning af lotusblomster på søen.

Kontakt
Poul Eck Søresen, tlf. 75 18 15 62, 
mob. 26 13 18 26, 
email poul@peaceweb.dk 

Medlemskab af Esbjerg Fredsbevægelse
Lisbet Skou
tlf. 75 13 77 84
email lisbet@peaceweb.dk  
Du kan også tilmelde dig på www.peaceweb.dk  

Internetadresse:
www.peaceweb.dk  


Medlemsmøde i Danmarks Fredsråd

Søndag den 23. maj 2004 kl. 10 – 17 i Mellemfolkeligt Samvirkes lokaler: Landgreven 7, 2.sal, København K.

Program

10.00 – 12.00 Orientering og debat. v/ Fredsrådets forkvinde Annelise Ebbe.
Koalitionens krig i Irak, herunder orientering om afholdte Irak-tribunaler.
Israel – Palæstina konflikten.
Nyt forsvarsforlig.
Borgmestre for Fred.

12.00 – 13.00 Frokost. 

13.00 – 15.00 Orientering om nedrustningsforhandlingerne, NPT, i FN. v/ John Kierulf, Udenrigsministeriet.

15.00 – 16.30 Missilskjoldet, politisk flop – sikkerhed, eller arrogant dumhed ?
v/ endeligt tilsagn mangler.

16.30 – 17.00 Opsamling/konklusion.

Printervenlig program


Vi deltog med bod 1. maj. 2004


April 23-25, 2004 Global Network 12th Annual International Conference

Resisting Empire: Understanding the Role of Space in U.S. Global Domination
Portland, Maine
Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space

(vi deltog ikke i dette møde - vi ville gerne)


Mar. 20, 2004, The World
Iraq War One Year Anniversary
The World Still Says No to War
Independent Media Center

Call for Mass Anti-War Demonstrations everywhere 
Among the U.S. coalitions, contact United for Peace & Justice, 646-868-5545, www.unitedforpeace.org
A.N.S.W.E.R., 212-633-6646, www.internationalanswer.org
Se vores side om Irak

D. 20. marts 2004 global fredsdag.  
Mod krig og besættelse - Ikke flere løgne.
Demonstration og fredskonference.
Demonstrationen:

kl. 11.30 Demonstration fra Borgmesterhaven
(overfor Rådhuset).
kl. 12.00 Taler på Torvet: Oluf Dragsbo (Rad.),
Kim Mortensen (Soc.) og Villy Søvndal (SF).
kl. 11.30 Demonstrationen starter  fra Borgmesterhaven (overfor Rådhuset).
kl. 12.00 Taler på Torvet: 
Oluf Dragsbo (Rad.),
Kim Mortensen (Soc.) og
 Villy Søvndal (SF).
kl. 12.30 Kurs mod Multihuset, hvor der er
mulighed for at spise frokost (kr. 50) inden det
efterfølgende arrangement.

Fredskonference med workshops:

Multihuset, Gasværksgade 2, Esbjerg
kl. 13.30 Villy Søvndal (MF for SF) om
Internationale Aftaler.
kl. 14.30 Live-musik.
kl. 15.00 Geo Horn fra ATTAC Aalborg om
Forarmet Uran.
kl. 15.00 Oplæg om Israel/Palæstina.
kl. 16.00 Workshops: gadeteater-, maleog
skriveworkshop.
kl. 17.30 Plenum og afslutning.

TILMELDING

Poul Eck Sørensen poul@peaceweb.dk
tlf. 7518 1562 – senest den 17. marts.
Tilmeldingen gælder til spisning, men man er velkommen selv om man ikke har tilmeldt sig, men så kan vi ikke garanterer at der er mad til dig.

Arr.: Socialdemokratiet i Esbjerg-kredsen, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, LO-Esbjerg, BUPL, Esbjerg Fredsbevægelse, Attac Sydvestjylland og Venstrekræfterne i Ribe Amt (Enhedslisten, DKP, KPiD, SFU og SUF)

På denne dag sker der noget mange steder, f.eks:

I Danmark:
København, Aarhus, Kalunborg, Aalborg og Esbjerg

I verdenen:

Adelaide, Australia. Sunday 21 March 2pm Assemble Parliament House
Amsterdam, The Netherlands. Assemble 1pm, Dam
Athens, Greece. Assemble 12 noon Syntagma Square
Bangkok, Thailand. Couldnt understand the details on that listing!
Barcelona, Catalonia. Assemble 5pm Pg de Gracia
Berlin, Germany. No assembly details
Brussels, Belguim. Assemble 2pm, Gare du Nord
Budapest, Hungary. Peace Conference
Canberra, Australia. Assemble 11am Petrie Plaza
Christchurch, New Zealand. Assemble 2pm at the Museum
Copenhagen, Denmark. Assemble 12 noon, Rådhuspladsen
Dhaka, Bangladesh. Concert 4pm, Institute of Engineers
Helsinki, Finland. Assemble 1pm Jrjesttori Aukeaa
Hobart, Tasmania. Assemble 12 noon, Franklin Square
Jakarta, Indonesia. Assemble 12 noon, Indonesia Thamrin
London, England. Assemble 12 noon, Hyde Park
Madrid, Spain. Assemble 6pm Neptuno-Cibeles-Sol
Melbourne, Australia. Assemble 1pm, State Library, Swanston Street
Montreal, Canada. Assemble 1pm Nathan Phillips Square
Munich, Germany. Assemble 11am, Marientplatz.
Oslo, Norway. Assemble 1pm at Parliament
Paris, France. Assemble 1pm, Place de Bastille
Perth, Australia. Assemble 12 noon, Perth Esplanade
Prague, Czech Republic. Assemble 1.30pm Marianske square
Ramstein, Germany. Assemble12.30pm Landstuhl
Rome, Italy. Assemble 2pm Piazza del Reppublica
Santiago, Chile. Assemble 11am, Plaza Italia
Seoul, South Korea. Assemble 3pm, City hall
Seville, Spain. Assemble 12 noon, Plaza Nueva
Sydney, Australia. Assemble 12 noon, Hyde Park North
Tarragona, Spain. Assemble 5pm Rambla Nova de Tarragona
Tokyo, Japan. Assemble 12.30pm Hibiya Park
Vancouver, Canada. Assemble 11am Peace Flame Park
Warsaw, Poland. Assemble 1pm pl. Zamkowy
Wellington, New Zealand. Assemble 12 noon Civic Square

se også:  

United for Peace - her kan du også se hvor i USA

International A.N.S.W.E.R.

War Resisters League

Peace.Protest.Net


Offentlig møde til forberedelse af fredskonference i Esbjerg

D 25 februar 2004 kl. 19.30 
Tobakken brunt lokale på 1.sal.
Alle partier, fagforeninger, foreninger og enkelt personer m.m. er velkommen.


Offentlig møde til forberedelse af fredskonference i Esbjerg

D 19 februar 2004 kl. 19.30 
Hovedbiblioteket lokale 4 
Alle partier, fagforeninger, foreninger og enkelt personer m.m. er velkommen.


IPB's kongres

D. 23. - 26. oktober 2003
Konference som afholdes hvert 3. år i IPB med valg til syregruppen. Afholdes i Athen.
Esbjerg Fredsbevægelse deltog.


D. 28. september 2003
Årsmøde i Danmarks Fredsråd
Esbjerg Fredsbevægelse deltager


D. 27. september 2003, Demonstration i Esbjerg: 
International demonstrationsdag mod krigen i Irak. Fra  Borgmesterhaven 11.30 til Tovet med taler på Torvet kl. 12. 
Villy Søvndal SF, MF - var blevet syg. 
Oluf Dragsbo Rad. se hans tale her.
Hent folder pdf-fil

Hent plakater pdf-fil
Program til pdf-filer hentes her.


Skrivelse til Statsministeriet:
Esbjerg Fredsbevægelse er medlem af Danmarks Fredsråd som har sendt en skrivelse til Statsministeriet, som dog ikke har svaret: 
Danmarks Fredsråd tillader sig herved at rette henvendelse til regeringen i anledning af den alvorlige folkeretslige situation, som foreligger ved det militære angreb fra USA og allierede lande mod Irak. ... se www.danmarksfredsraad.dk 


D. 12. april demonstration i Esbjerg
Download folder
, download plakat
Mod Krigen - for FN overtagelse
Kl. 11 i Borgmesterhaven overfor Rådhuset)
Talere:
Villy Søvndal (SF)
Kjeld Anker Espersen (Soc)
Derefter gå vi i optog til torvet:
Kl. 12 Talere på Torvet:
Johan Johannesen (FTF Ribe Amt)
John Littau (Enhedslisten) - talen
(Vi vil også synge en sang)


D. 22. marts demonstrationen 
i Esbjerg mod krigen i Irak
Vi starter fra borgmesterhaven (overfor rådhuset) lørdag d. 22. marts kl. 11. 
Vi varmer op med et par fredssange
Herfra demonstrationsoptog til Torvet v. Kongensgade. 
Indtil kl 12 vil vi synge fredssange.
Kl. 12 vil der være talere på torvet.
Talere:
Villy Søvndal - SF
John Snedker - Socialdemokraterne - talen
Oluf Dragsbo - Det Radikale Venstre - talen
Folder
og plakat til download, så du kan hjælpe med at bringe budskabet videre.

Der er en lille chance for at stoppe krigen, se:
"Lad Iraks folk leve - Den danske komite for fred og udvikling i Irak" siden om Uniting for Peace og deltag i underskiftindsamlingen (som nu er afsluttet)


Den 20 mødtes vi kl. 20 på adressen: 
Kanalen 1 ved det britiske konsulat.
Ca. 200 mødte op og vi havde et vellykket arrangement. Tak til der hjalp med opreklameringen.


Lørdag d. 15/3 tog vi til Ribe og demonstrerede:
Ingen Krig Mod Irak
Tid: Lørdag den 15. marts kl. 12.00
Sted: Fra Kvickly's parkeringsplads
Demonstrationen ender ved Vedels anlæg, hvor der vil være taler, sang mv


D. 15. februar er valgt til international  demonstrationsdag mod en evt. krig mod Irak.

  

NYC for New York City, men samme dag er der, som det bl.a. kan ses på plakaten, demonstration mange steder. I Esbjerg holder vi også demonstration. 
Demonstrationen i Esbjerg starter fra borgmesterhaven (overfor rådhuset) lørdag d. 15. februar kl. 11. 
Vi varmer op med et par fredssange
Herfra demonstrationsoptog til Torvet v. Kongensgade. 
Indtil kl 12 vil vi synge fredssange.
Kl. 12 vil der være talere på torvet.
Talere:
Villy Søvndal - SF
John Snedker - Socialdemokraterne
Oluf Dragsbo - Det Radikale Venstre
Hjælp med opreklamering af arrangementet, her er en plakat du kopiere og hænge op / uddele - klik her.

 


 Krig mod Irak - der desværre amerikanske politikere der udtaler at krigen mod Irak kommer uanset hvordan det går med våbeninspektørerne. Derfor send en mail til poul@peaceweb.dk og fortæl at du gerne vil modtage en mail hvis vi bliver nødt til at lave en demonstration grundet krigen.


Ingen krig mod Irak
Demonstration fra borgmesterhaven (overfor rådhuset) lørdag d. 26. oktober kl. 11. Herfra demonstrationsoptog til Torvet (med hesten) kl. 12:
Knud Jager Andersen (Socialistisk Folkeparti)
Oluf Dragsbo (Det Radikale Venstre)
Poul Eck Sørensen (Esbjerg Fredsbevægelse)
10 grunde fra Global Exchange til at USA ikke skal gå i krig mod Irak 

 


Underskriftsindsamling mod krigen i Irak
More than 200,000 Americans have already joined our online petition opposing a war on Iraq.  Now it's crucial for people worldwide to speak up too.  We'll take your message to national and world leaders. 

 


Cykel-karavane til våbenfabrikken Terma, Århus, den 24. august 2002 Stop dødens købmænd - ingen dansk våbeneksport til Israel Kampagne mod dansk våbeneksport til Israel fra 15. august til 15. september. Høring 14. september, Kongreshuset, Århus  

 


Skriv under på Appelen om  en international undersøgelse af Sharons forbrydelser imod menneskeheden (som ansvarlig for massakren i flygtningelejrene Sabra og Shatila i 1982). Over 800.000 har underskrevet.
http://www.petitiononline.com
/warcrime/petition.html

 


Hør Kofi Annans tale ved overrækkelsens  af Nobels freds pris 2001 på FNs webside: http://www.un.org/av/special
/nobelprize/

 


Underskriftindsamling mod regeringens nedskæring i hjælpen til udviklingslandene.