Egne aktiviteter / med andre lokalt

 

Droner

D. 31/1 - 2015

Vi deler løbesedler ud på torvet om droner.

 

GDAMS - Global Day of Action on Military Spending

D. 13/4 - 2015
Global Day of Action on Military Spending (GDAMS)

Aktivitet på Torvet.

 

Foreningernes dag.
Lørdag d. 5. september. 2015
fra 10 – 15

Vi har en pavillon og vores buk med fredsduer.,
Vi uddeler balloner, broscher og fredssmåkager og løbsedler

 

Fredsudstilling

vi arbejder på at lave en fredsudstilling.

disposition til udstillingen:

1) Vi arbejder på at forbygge, undgå eller stoppe konflikter / krige.

a) Kort om FN
b) Et mere handlekraftigt FN
c)Mægler rolle til at undgå konflikter
d)FN er det primære folkeretlige organ, og netop opretholdelse af Folkeretten er af vital betydning for sikring af suverænitet, ikke mindst de små landes, og for fredelig bilæggelse af internationale stridigheder. Danmark bør derfor arbejde for styrkelse af Folkeretten som et reelt regulerende regelsæt.
e) støtte til Den Internationale Straffedomstol, ICC – Haag.
f) Endelig er det vigtigt, at den udenrigspolitiske videnopsamling styrkes – både i uafhængige institutioner, som DIIS, FN-Forbundet og universitetsverdenen men også i Udenrigsministeriet.
g)viden om konflikløsning og konkrete gode eksempler
h) klimaforandringe som resultat af rovdrift på natur

2) Grundlag for fred.

Fred er for Esbjerg Fredsbevægelse mere end fravær af krig.
For at opnå fred, skal der også arbejdes på
a)økonomisk lighed,
b) politisk frihed,
c)social retfærdighed
d)bæredygtig udvikling.

 

 

 

 

 

Aktiviteter i IPB

Esbjerg Fredsbevægelse er medlem af IPB, og den danske medlemsorganisationer der har været med længst.

Vi har et medlem af rådet i IPB:
Oluf Dragsbo

Næste IPB aktivitet;

Keep Space for Peace Week
October 4-11 2014

Vi skal organisere IPB's medlemsorganisationer over hele verdenen i forhold til at støtte Global
Network Against Weapons and Nuclear Power in Space.

Danmarks Fredsråd

 

 

 

 

Esbjerg Fredsbevægelse har taget initiativ til dets oprettelse og dens nedlæggelse, da der kun dukkede 2 af landorganisationerne op i lang tid.

Sidens top