USA

 

National Security Strategy of the United States of Amerika d. 18/12 - 2017

...Four vital, national interests—organized as the strategy’s four pillars—form the backbone of this commitment:

Protect the homeland, the American people, and the American way of life
Promote American prosperity
Preserve peace through strength
Advance American influence

This NSS and its four themes are guided by a return to principled realism.

The strategy is realist because it is clear-eyed about global competition: It acknowledges the central role of power in world affairs, affirms that sovereign states are the best hope for a peaceful world, and clearly defines our national interests. It is principled because it is grounded in the knowledge that promoting American values is key to spreading peace and prosperity around the globe...

Link til præsentatonen fra Det Hvide Hus.

The full NSS report is available for download here.

Link til fil.

Read a summary of the President’s National Security Strategy here.

Notater fra Orientering d. 19/12 - 2017 om NSS.

USA’s Nationale sikkerhedsstrategi.
Økonomiske rivaler skal ses som lige så store modstandere som de miltære.
Den Nationale sikkerhedsstrategi er et oplæg til dialog med kongressen
Overmatch går igen.
Fjenderne er Rusland, Kina og international terrorisme.
for Trump også handelsinteresser sikkerhedspolitiske.
Er man tilfreds derhjemme kan man lettere tage en kamp derude - det er dog i modstrid med Vietnam krigen.
Trump kræver amerikansk dominans.
USA vil forbeholde sig ret til den nødvendige energi, til den rette pris og er parat til at gå i krig for dette.
USA vil bestemme hvordan energi ressourcerne skal fordeles.
NATO’s §5 - Musketereden, Et angreb på en, er et angreb på alle. Andre lande i NATO skal betale deres rimelige del på 2%.

Link til podcarst

Sidens top

 

Shadow World – Bag om den internationale våbenhandel

Se filmen fra Filmcentralens hjemmeside

Gennem interviews med whistleblowers, efterforskere, anklagere samt insidere fra både militæret og militærindustrien, viser 'Shadow World' hvordan våbenhandlen, med vores politiske ledere som villige mellemmænd, er drivkraften bag krig. Resultatet er en verden, hvor det politiske demokrati korrumperes i jagten på en fed kommission, og hvor synet af en klar, blå himmel for nogle ikke længere er fredfyldt: Det er optimale omstændigheder for tilbagevendende bombende droner. 'Shadow World' giver publikum en mulighed for at gennemskue de skjulte dagsordener bag enhver krig, i håbet om en sikrere fremtid. Filmen afslører virkeligheden bag den globale våbenhandel – en branche, som tæller sin profit i milliarder og sine tab i menneskeliv.

Sidens top

 

An Interview with Andrew Feinstein - Author - The Shadow World

Der er lavet en film over bogen The Shadow World af Andrew Feinstein. En bog der fortæller om hvordan det militærindustielle kompleks styrer en række vigtige politikkere ved hjælp at penge mm.

Link til YouTube

 

The Story Behind the Gripping New Documentary 'Shadow World' (1/5)

Offentliggjort den 16. dec. 2016

In part one, Andrew Feinstein discusses being witness to a corrupt weapons deal in post-apartheid South Africa sparked his quest to uncover the world of war profiteers and weapons contractors

Link til YouTube

 

Trump Dredging the Swamp to Empower the Worst Elements of the 'Shadow World' (2/5)

Offentliggjort den 16. dec. 2016

In part two, Andrew Feinstein says the Trump administration will continue the revolving door between government and defense contractors

Link til YouTube

Sidens top

 

How the Arms Industry Perpetuate War and Undermine Security and Democracy (3/5)

Offentliggjort den 16. dec. 2016

In part three, Andrew Feinstein discusses how US weapons and allies like Saudi Arabia have fueled conflicts in Syria, Yemen and across the Middle East

Link til YouTube

Sidens top

 

"Shadow World:" Arms Dealers Boasting of Bribes, Corruption, and Impunity (4/5)

Offentliggjort den 16. dec. 2016

In part four, Andrew Feinstein discusses the story of now jailed arms dealer Riccardo Privitera, featured in "Shadow World"

Link til YouTube

Sidens top

 

Can the "Shadow World" of Corrupt Weapons Deals be Held Accountable? (5/5)

Offentliggjort den 16. dec. 2016

In part 5, Andrew Feinstein shares stories of citizens who took on the defense industry and won

Link til YouTube

Sidens top

 

 

USA’s krige fortsætter, uanset hvad embedsmænd hævder

Information d. 28/7 - 2015

Det amerikanske militær har ingen planer om at trække de tilbageværende 9.000 soldater ud af Afghanistan efter 2016. Vi har set denne manøvre før – i Irak…

…»Mange dele af Libyen, særligt i den østlige del af landet, er blevet forvandlet til træningslejre for jihadister, som tiltrækker kæmpere fra Tunesien til Irak,« skrev Daily Beast for et par dage siden. Som konsekvens er USA’s militær desperat på jagt efter et sted i nærheden af Libyen, hvor der kan opbygges en dronebase, hvorfra angreb kan sættes i gang – ikke blot mod Libyen men også mod andre mål i Nordafrika…

...Samtidig, efter måneders forsinkelse, er de første USA-trænede oprørere i Syrien på vej ind i IS-kontrollerede regioner, og processen bliver allerede af forsvarseksperter beskyldt for at være en snigmanøvre, der trækker USA længere ind i krigen (igen, uden så meget som en formel erklæring om dette fra regeringens side)...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Retired US general: Drones cause more damage than good

Aljazeera d. 16/7 - 2015

…Asked by Al Jazeera English's Mehdi Hasan if drone strikes tend to create more terrorists than they kill, Flynn, who has been described by Wired magazine as "the real father of the modern JSOC", replied: "I don't disagree with that", adding: "I think as an overarching strategy, it is a failed strategy."

"What we have is this continued investment in conflict," the retired general said. "The more weapons we give, the more bombs we drop, that just… fuels the conflict. Some of that has to be done but I am looking for the other solutions."

Commenting on the rise of ISIL in Iraq, Flynn acknowledged the role played by the US invasion and occupation of Iraq. "We definitely put fuel on a fire," he told Hasan. "Absolutely… there is no doubt, history will not be kind to the decisions that were made certainly in 2003."

"Going into Iraq, definitely… it was a strategic mistake," said Flynn on Head to Head…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

 

Intet svar om USA's overvågning

Arbejderen d. 12 august 2013

Danskerne kan ikke få svar på, om der eksisterer en hemmelig aftale, der betyder, at vi bliver direkte overvåget af USA's efterretningstjeneste NSA med den danske regerings accept…

Læs hele artiklen

 

Study: U.S. regime has killed 20-30 million people since World War Two

uskrig

James A. Lucas
CounterCurrents.org
Tue, 24 Apr 2007 06:35 CEST

Introduction

After the catastrophic attacks of September 11 2001 monumental sorrow and a feeling of desperate and understandable anger began to permeate the American psyche. A few people at that time attempted to promote a balanced perspective by pointing out that the United States had also been responsible for causing those same feelings in people in other nations, but they produced hardly a ripple. Although Americans understand in the abstract the wisdom of people around the world empathizing with the suffering of one another, such a reminder of wrongs committed by our nation got little hearing and was soon overshadowed by an accelerated "war on terrorism."

But we must continue our efforts to develop understanding and compassion in the world. Hopefully, this article will assist in doing that by addressing the question "How many September 11ths has the United States caused in other nations since WWII?" This theme is developed in this report which contains an estimated numbers of such deaths in 37 nations as well as brief explanations of why the U.S. is considered culpable...

Comment: Note that this report was published 7 years ago - many more people have been killed and injured since then. Note also that figures for the Second Iraq War were incomplete at the time of publishing. The death toll has since reached somewhere between 1 and 2 million people killed.

Læs hele artiklen

 

Undersøgelse af holdning til Israel og USA

Sunday, November 2nd, 2003, EU Observer.

Over half of Europeans think that Israel now presents the biggest threat to world peace according to a controversial poll requested by the European Commission.

According to the same survey, Europeans believe the United States contributes the most to world instability along with Afghanistan, Iran, Iraq and North Korea.

 

I Orientering d. 16. juni 2003 blev dette websted omtalt:

www.newamericancentury.org

på side 51, fortæller de at det kan blive svært at skabe et globalt imperium med mindre der kommer et "Pearl Harbor".

Det fortælles også i dette indlæg, at Kina er de eneste der kan forhindre dette, men de skal om nødvendigt tvinges til med magt at acceptere dette.

Biologiske våben

USA indrømmer at have foretaget 50 hemmelige forsøg med biologiske våben mod soldater.
1. juli 2002. Se webside.

 

USA skal med i internationale aftaler
- det modsatte truer freden

Som der er i dag handler USA ud fra, at deres magt er andre langt overlegen og de arbejde ikke for at skabe et internationalt retssamfund, men et globalt imperium.

Fra Information 15 auguft 2002, 1 . sektion side 2 
Nyhedsanalyse: Angrebsmål: Retssamfundet:
"Henry Kissinger, der i sin tid gjorde mange 'erfaringer' på magtens tinde, virker opmuntret af det, han kalder for »revolutionerende nye visioner«. Forleden skrev han i en artikel i The Washington Post, at USA - uden mindreværdsfølelser - skal påtage sig ledelsen af et nyt, globalt imperium. Kissinger mener, at USA skal bruge sin imperiale magt uden skelen til andre landes suverænitet og rette præventive angreb mod truende magter som f.eks. Irak."

International ret

I Beograd undre man sig over at USA har travlt med at stille serbere for den internationale domstol, samtidig med at USA ikke vil annerkende  FN’s international domstol mod krisgsforbrydelser i Haag og Henry Kisinger stilles næppe for en domstol.

USA vil nu undlade at yde militær- eller humanitær hjælp til lande der ikke underskriver at amerikanske statsborgere ikke kan restforfølges. 
Samtidig behandler USA selv fanger som det passer dem og er begyndt at lave aftaler om at få udleveret borgere til USA, hvis USA betegner disse som terromistænkte - USA skal ikke fremkomme med beviser af nogen art - Dette er England gået med.

50 lande risikere at miste støtte fra USA, da de ikke har underskrevet, at de ikke vil anklage amerikanske statsborgere for den Internationale Krigsforbryder Domstol i Haag, ICC International Criminal Court

FN

USA har ingen skrupler ved at slå uskyldige mennesker i andre lande ihjel for at opnå egne mål – det retfærdiggøres med 11. september.

USA gik i krig mod Irak - en forbyggende krig, som der ikke er hjemmel til i FN's charter, hermed bryder USA med de vigtigste regler i FN. I 80'erne støttede USA en række diktatorer og terrorgrupper i Latinamerika, skulle andre lande af den grund gå i krig med USA? 

I latinamerika er man vred over at USA ikke vil undsige sig kupforsøget mod Venesuelas nyvalgte præsident til trods for aftale mellem de latinamerikanske lande og USA for respekt af folkevalgte i Latinamerika.

 

Amerikansk terror

Her har USA en træningslejr til træning i terror, snigmord / attentat, tortur - skal den stoppes?
se: http://www.soaw.org/new/  

Study: US is an oligarchy, not a democracy

BBC NEWS d. 17/4 - 2014

…The US is dominated by a rich and powerful elite.

So concludes a recent study by Princeton University Prof Martin Gilens and Northwestern University Prof Benjamin I Page…

…Multivariate analysis indicates that economic elites and organised groups representing business interests have substantial independent impacts on US government policy, while average citizens and mass-based interest groups have little or no independent influence.

In English: the wealthy few move policy, while the average American has little power…

Læse hele artiklen

Artikel fra Prof Martin Gilens and Prof Benjamin I Page klik her

Sidens top

 

Atomvåben

USA undergraver ikke-sprædningsaftalen af atomvåben og forbudet mod prøvesprængninger, ABM-aftalen er opsagt af USA så de kan militarisere rummet. USA overvejer brugen af mindre atomvåben. Det kan sålesdes ikke forventes, at de lande der ikke atomvåben forsat finder at USA overholder deres del af aftalen, og dermed opsiger aftalen og starter en oprustning.

USA stiller krav til Iran om kontrol med masseødelæggelsesvåben, men Israel går fri, her er der ingen krav. Det gavner ikke situationen i Mellemøsten, at Israel kan være verdens 6. største atommagt samtidig med at der stilles krav til Iran om at lade inspektører tilse at der ikke er masseødelæggelsevåben der.

USA manglende samarbejde med det internationale samfund

USA afviser internationale aftaler:
Kyoto protokollen om den globale opvarmning, den Internationale Krigsforbryder Domstol, 
CTBS (Comprehensive Test Ban Treaty) prøvesprængningstraktaten, 
en international konvention til regulering af mindre våben, 
verificering af protokol for biologiske og for kemiske våben, 
og antibalistik misil system traktaten og mange flere.
USA demonstrere slet og ret magt, og viser med al tydelighed, at de ikke finder det nødvendigt at samarbejde med andre.

USA og olien

USA bruger 27% af al olien i verdenen og vil med magt sikre denne leverance - Dette er formentlig en væsentlig grund til krigen mod Irak, da Saudi Arabien måske ikke er så sikker en olie leverandør til USA.

USA´s magt

USA anvender ca. 45% af verdens samlede militærudgifter til opbygning af dens magt. 
I stedet for at øge oprustningen for at blive enehærsker i rummet kunne USA skaffe sig mange venner og udrydde den værste fattigdom på jorden - og fattigdommen i USA.

af Poul Eck Sørensen

Forarmet uran

Forarmet urans virkning på amerikanske soldater.
se webside.  

Pax Americana and
the Weaponization of Space

Se videoen på Youtube

Kontrollen med rummet skal give USA mulighed for at nægte andre at bruge rummet, hvis det er nødvendigt.
Der er ca. 1000 satelitter i rummet, USA er ejer og bruger af 49%.
USA udgør 5% af jordens befolkning- de finder at de har ret til at bestemme hvem, der skal kunne bruge rummet! For at have denne mulighed går 50% af al skat i USA til Pentagon. Det betyder, at en meget stor del af den amerikanske industri er interesseret i at lave våben og denne industri har en stærkt stigende indtjening og vokser meget hurtigt. SI International, L3 communication, Sparta, The Aerospace Corporation, Mitra, Lockheed Martin, Northrop Grumman
En meget stor og stærk gruppe i USA har derfor brug for at fortælle amerikanerne at der er en trussel mod dem.
Med så mange avancerede våben er der altid den mulighed, at de kan fejle, det så vi under den kolde krig, der var vi flere gange grundet en fejl tæt på en atomkrig.
USA er de eneste i FN der stemmer mod en afmilitarisering af rummet. USA's militarisering af rummet er startet for lang tid siden. Obama sagde, at han ikke ville militarisere rummet, men det fortsætter med uformindsket fart.
Vi er blevet meget afhængige af sattelitter, men de ville forsvinde i en rum krig. USA's mål er kontrol og total dominans i rummet og dermed på jorden.

 

Pax Americana and the Weaponization
of Space

Esbjerg Fredsbevægelse er medlem af International Peace Bureau som afholder kongres d. 13 - 15. september 2013.
Vi arbejder for at militarisering af rummet bliver et focus punkt på kongressen i IPB.
se
Pax Americana and the Weaponization of Space

 

Syrien-konflikten truer USA’s strategi om globalt lederskab.

Information d. 4/9 - 2013

For USA kan Syrien-spørgsmålet ikke reduceres til, om man skal straffe regimet for brud på de folkeretlige principper. Det handler også om, at en optrappet konflikt i Mellemøsten kan få ødelæggende konsekvenser for de amerikanske ambitioner om at fastholde det globale lederskab

Læs hele artiklen

 

 

 

Støt underskriftindsamlingen mod nye atomvåben i Europa.

Den 20. maj 2012, vil verdens ledere mødes på NATO-topmødet i Chicago, hvor fremtiden for hundredvis af amerikanske atomvåben deployeret i Europa er på dagsordenen. Lad os fortælle dem, at det er tid til at få disse våben ud af Europa, underskriv andragende nedenfor!

Til lederne af NATO-lande,

Den Kolde Krig har været forbi i mere end 20 år. Holde amerikanske atomvåben i Tyskland, Tyrkiet, Holland, Belgien og Italien giver ingen mening. Disse våben er levn fra en svunden tid: de er farlige, ubrugelige og dyre og tager ikke stilling til nutidens aktuelle sikkerhedstrusler. Vi opfordrer dig til at fjerne disse våben fra Europa. Du har en historisk chance for at tage det næste afgørende skridt i retning af en verden uden atomvåben.

Besøg dette link

http://nukesout.org/

 

USA har dræbt ufattelig mange mennesker i den 3. verden - og ingen skal stå til ansvar for det.

På denne side finder du bl.a. 10 meget interessante videoer
Bl.a. dette klip:
2. John Stockwell, former CIA Station Chief in Angola video segment.
John Stockwell, former CIA Station Chief in Angola in 1976, working for then Director of the CIA, George Bush.  He spent 13 years in the agency.  He gives a short history of CIA covert operations.  He is a very compelling speaker and the highest level CIA officer to testify to the Congress about his actions.  He estimates that over 6 million people have died in CIA covert actions, and this was in the late 1980's.
To download 6 minute video clip, (1.6MB) click on http://www.peace.ca/stockwell.wmv

Windows Media Player 6.4 or later is required to view video

 

Det militærindustrielle kompleks -- fjenden indefra

kristeligt Dagblad d. 30/6 2006

KRONIK: Verdens sidste supermagt er i dag truet af dén indre fjende, som præsident Eisenhower indsigtsfuldt advarede imod i 1961: En konflikt imellem dét, der gavner det militærindustrielle kompleks, og dét, der gavner det amerikanske samfund…

…Efter nogle år med jubel over kommunismens sammenbrud opstod der alvorlige økonomiske og politiske problemer i USA. Dollaren begyndte at falde drastisk (ligesom det i øvrigt sker nu igen, hvilket i sig selv skaber begrundet frygt for nye terrorangreb og mere krig!). Fredsvindene medførte, at beskæftigelsen stagnerede i USA i midten af 1990'erne. Militærbaser samt fly- og våbenfabrikker lukkede eller skar drastisk i antallet af ansatte. Arbejdsløshedskøen voksede år for år.

Samtidig med den militære og nationale lavkonjunktur begyndte titusindvis af højreorienterede amerikanere at organisere sig i militsgrupper, der udpegede den føderale regering i Washington som fjende af det amerikanske folk. 100.000 mand stor blev denne hær, der først blev ignoreret, men så at sige sprængte sig vej på den politiske dagsorden.

En chokeret præsident Clinton og omverden erfarer den 19. april 1995, at den statsfjendtlige cowboy-hær mener det alvorligt, da en regeringsbygning i Oklahoma City bliver sprængt i luften og over 168 uskyldige mennesker dræbt. Umiddelbart efter Oklahoma-bomben anholdt FBI 13 militsfolk i Arizona, mistænkt for at forberede bombeattentater mod amerikanske regeringsbygninger…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Oprustningen skader verdenen, vi kunne i stedet brødføde alle,
give alle en uddannelse, sikre alle velfærd.

oprustning